• Ελληνικα
    • Αγγλικα
Search
Generic filters
Exact matches only

Πιστοποίηση EMICODE

27 Φεβρουαρίου, 2020

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης με τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και της υγείας, δημιουργήθηκε ένα σύστημα αξιολόγησης και ταξινόμησης προϊόντων επικαλύψεων όπως μοκέτες, παρκέ, κ.λπ. αλλά και προϊόντων δομικών κατασκευών.

Το σύστημα EMICODE® που δημιουργήθηκε από την GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) έχει εξελιχθεί από την εισαγωγή του το 1997 σε ένα διεθνές κεντρικό πρότυπο ποιότητας.

Εάν ένας κατασκευαστής υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας για ένα από τα προϊόντα του, τότε αυτό υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους από ένα ανεξάρτητο αναλυτικό εργαστήριο, σύμφωνα με μια καθορισμένη τυποποιημένη διαδικασία δοκιμής. Βάσει των επιστημονικά προσδιορισμένων δεδομένων, ο κατασκευαστής λαμβάνει μια άδεια ανάθεσης της αντίστοιχης κατηγορίας EMICODE®. Οι κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα φέρουν το EMICODE® αναλαμβάνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση να παράγουν τα προϊόντα αυτά με εγγυημένο και ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να πληρούν αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις ανά πάσα στιγμή.

Έτσι οι καταναλωτές, οι τεχνίτες και οι αρχιτέκτονες έχουν την εγγύηση ότι τα προϊόντα αυτά, έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), πληρούν τα αυστηρότερα όρια και υπόκεινται σε μόνιμο και ανεξάρτητο έλεγχο. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια έναντι της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέγιστη προστασία της υγείας και υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα.

Κατηγορίες:

  • Τα προϊόντα με χαμηλές εκπομπές αποδίδονται στο EMICODE® EC2. Αυτή η κλάση πληροί τις βασικές απαιτήσεις για τη λήψη σφραγίδας EMICODE®.
  • Η καλύτερη κλάση EMICODE® EC1 έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ως πρότυπο για προϊόντα με πολύ χαμηλές εκπομπές. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σφραγίδα πληρούν τις υψηλότερες περιβαλλοντικές και υγειονομικές απαιτήσεις.
  • Η σφραγίδα EMICODE® EC1 PLUS είναι η κατηγορία υψηλής ποιότητας που περιγράφει τα όρια του τεχνικά εφικτού. Εισήχθη το 2010, θέτει σημαντικά αυστηρότερα όρια από την κατηγορία EC1.

Τα προϊόντα Novamix με την σήμανση EC1 PLUS, καλύπτοντας πάντα και τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες, έχουν πιστοποιηθεί στην υψηλότερη διαθέσιμη κατηγορία EMICODE®.