PLANOCOLOR AC

Συνδετική ρητίνη έτοιμη προς ανάμιξη με χρωματιστές ψηφίδες για δημιουργία γρανιτοσοβά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές

Οργανική συνδετική ρητίνη έτοιμη για ανάμιξη με τις χρωματιστές ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES NXD, PLANOCOLOR GRANULATES NSD, PLANOCOLOR GRANULATES NXG, φυσικές ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES S, PLANOCOLOR GRANULATES MQ, PLANOCOLOR GRANULATES MR, ελαφροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES LC, ανακλαστικές υαλοψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES LR και PLANOCOLOR GRANULATES RC GLASS για δημιουργία γρανιτοσοβά σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Είναι σύστημα ιδιαίτερα ευέλικτο καθώς μια βάση μπορεί να αναμιχθεί με πλήθος συνδυασμών χρωματιστών ψηφίδων ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρμογής. Οι γρανιτοσοβάδες PLANOCOLOR AC μπορούν να εφαρμοστούν σε οικίες, θερμοπροσόψεις, επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εκθέσεις.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: Δοχεία 5 kg
Παλέτα: 450 kg

Περιγραφή

 • Το PLANOCOLOR AC αναμιγμένο με χρωματιστά αδρανή μπορεί να εφαρμοστεί σαν τελική διακοσμητική στρώση γρανιτοσοβά σε εφαρμογές όπως:
  • έγχρωμη διακοσμητική τελική στρώση σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε κατοικίες, τράπεζες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, παραδοσιακούς οικισμούς
  • τελικό επίχρισμα θερμοπρόσοψης πάνω από το οπλισμένο στρώμα της κόλλας θερμομονωτικών πλαισίων NOVABOND PS FLEX
  • αδιάβροχος διακοσμητικός γρανιτοσοβάς σε οικίες και επαγγελματικά κτίρια σε περιοχές με έντονα διαβρωτικό περιβάλλον
  • διακοσμητικό επίχρισμα σε μπάνια, WC (όχι όμως σε μόνιμη επαφή με το νερό)
 • Μορφή: πολτός
 • Χρόνος στεγνώματος: 1 - 3 ημέρες ανάλογα την εφαρμογή
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +8°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγές, καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να επηρεάσει την πρόσφυση του γρανιτοσοβά που έγινε με PLANOCOLOR AC σε αυτό. Η υγρασία του υποστρώματος συνιστάται να είναι χαμηλότερη από 3% και η εφελκυστική αντοχή γύρω στο 1MPa. Παλαιοί αποκολλημένοι σοβάδες ή χαλαρά τμήματα πρέπει να καθαιρούνται και να γίνεται επισκευή χρησιμοποιώντας τον ταχύπηκτο σοβά RS 110. Ενανθρακωμένα τμήματα σκυροδέματος πρέπει να απομακρύνονται και να γίνεται επισκευή χρησιμοποιώντας NOVAFER και RC 340. Για εφαρμογή σε γυψοσοβά δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις αν οι αντοχές του είναι επαρκείς. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι τελείως ξηρό όπως ένα υπόστρωμα που θα δεχθεί βαφή με ακρυλικό χρώμα. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν υπάρχει εγκλωβισμένη υγρασία (πχ σε σχετικά φρέσκο σοβά) υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της απόχρωσης και σε ακραία περίπτωση ακόμη και κίνδυνος τοπικής αποκόλλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε σαν ελάχιστο χρόνο αναμονής 8 - 10 ημέρες ανά εκατοστό πάχους υποστρώματος. Πριν την εφαρμογή του γρανιτοσοβά με PLANOCOLOR AC γίνεται επάλειψη του υποστρώματος με PLANO CONTACT ακόμη και για μη απορροφητικό υπόστρωμα ή γυψοσοβά. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία μίγματος:

Ανάμιξη με PLANOCOLOR GRANULATES:

Σε δοχείο χωρητικότητας 20 λίτρων αδειάζουμε το δοχείο 5kg που περιέχει την ακρυλική ρητίνη PLANOCOLOR AC και κατόπιν υπό ανάδευση προσθέτουμε το μίγμα ή τη μονοχρωμία των ψηφίδων PLANOCOLOR GRANULATES. Η ποσότητα PLANOCOLOR GRANULATES εξαρτάται από την κοκκομετρία των ψηφίδων, την εμπειρία του εφαρμοστή και από την μορφή της εφαρμογής (πχ τοίχος ή οροφή). Εν γένει για 5kg PLANOCOLOR AC απαιτείται ανάμιξη με 15kg - 25kg PLANOCOLOR GRANULATES κοκκομετρίας 0,8 - 1,2mm (ψιλόκοκκος) ή 1,0 - 1,5mm (χονδρόκοκκος). Η ανάμιξη γίνεται με μηχανικό αναδευτήρα σε αργές στροφές μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του μίγματος και δημιουργίας ενός θιξοτροπικού πολτού.

Εφαρμογή του μίγματος:

Πάνω στο ξηρό υπόστρωμα βάσεως τσιμέντου ή γύψου κάνουμε επάλειψη με το αστάρι δημιουργίας γέφυρας πρόσφυσης PLANO CONTACT και μετά από 12 - 24 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος εφαρμόζουμε το μίγμα του PLANOCOLOR AC. Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται χρησιμοποιώντας επίπεδη μεταλλική σπάτουλα με στρογγυλεμένες άκρες πιέζοντας το πάνω στο υπόστρωμα για να εξαλειφθούν φυσαλίδες αέρα που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία της ανάμιξης. Το μίγμα εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω εξασφαλίζοντας απόλυτη κάλυψη ασταρωμένου υποστρώματος. Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι μεταξύ 2 - 3mm ανάλογα με την κοκκομετρία των χρωματιστών ψηφίδων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάμιξη με το PLANOCOLOR AC. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πιθανόν μέρος από το μίγμα (κυρίως σε μεγαλύτερες κοκκομετρίες) να πέφτει στο δάπεδο. Το συγκεκριμένο υλικό μπορούμε να το μαζεύουμε (εφόσον δεν έχει λερωθεί) και να το εφαρμόζουμε εκ νέου στον τοίχο.

Κατασκευή ψηφιδωτών:

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος γρανιτοσοβάδων της NOVAMIX είναι και η ιδιαίτερα εύκολη κατασκευή ψηφιδωτών διαφόρων αποχρώσεων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέδια σχετικά με το χώρο που γίνεται η εφαρμογή όπως ζωγραφιές σε παιδικά δωμάτια, ουρανούς με σύννεφα και glitter σε οροφές, λογότυπα σε εργασιακούς χώρους χρησιμοποιώντας καλούπια από χαρτόνι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας.