NOVACEM CREATIVE

Τσιμεντοειδές συνδετικό για δημιουργία επίστρωσης με όψη ψηφιδωτού ή μωσαϊκού υψηλής αισθητικής

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό που αναμιγνύεται με χαλαζιακές ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES MQ ή PLANOCOLOR GRANULATES S, μαρμαροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES MR, έγχρωμες ελαφροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES LC ή/και ψηφίδες από ανακυκλωμένο γυαλί PLANOCOLOR GRANULATES RC GLASS για δημιουργία μικροβοτσαλωτών  υψηλής αντοχής σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες. Μπορεί να αναμιχθεί και με αλκαλίμαχες χρωστικές όπως οι NOVACOLOR OXIDE. Εφαρμόζονται σε πάχος από 6mm (τοίχοι) και ανάλογα με την κοκκομετρία των ψηφίδων 10 – 20 mm σε δάπεδα. Κατά τη διάστρωση εφαρμόζεται ο επιφανειακός επιβραδυντής PLANOCOLOR CRT 052. Η ανάδειξη των ψηφίδων γίνεται μετά από 12 – 48 ώρες χρησιμοποιώντας νερό, ACID CLEAN ή βούρτσες antique. Αναπτύσσει αντοχές σε όξινα καθαριστικά που συνήθως χρησιμοποιούνται σε πισίνες. Αναλογία ανάμιξης: 20 – 35% κατά βάρος ξηρού μίγματος.

Κατανάλωση: 0,5-0,7 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 15 kg
Παλέτα: 900 kg

Περιγραφή

 • Το τσιμεντοειδές συνδετικό NOVACEM CREATIVE είναι κατάλληλο για:
  • δημιουργία:
    • διακοσμητικών και ενιαίων ψηφιδωτών επικαλύψεων
    • επιστρώσεων τύπου μωσαϊκού
    • ειδικών κατασκευών όπως τραπέζια, πάγκους, νιπτήρες, κ.λπ.
  • εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:
    • εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κ.λπ.
    • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
    • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
    • ενδοδαπέδια θέρμανση
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
    • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ.
    • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
    • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 60 - 90 λεπτά / 20°C
 • Βατότητα δαπέδου: 2 - 3 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή εν γένει τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό. Πριν την εφαρμογή του κονιάματος απομακρύνετε την περίσσεια νερού χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι. Όπου η εφαρμογή γίνεται σε πισίνα ή χώρους με υγρασία, συνιστάται να προηγείται στεγανοποίηση ένα εκ των SC ELASTIC ή SC 200 PENETRATE κατά περίπτωση. Υπάρχουσες ρωγμές σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίας πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Υποστρώματα με ανεπαρκείς μηχανικές αντοχές πρέπει να ασταρώνονται με το NOVAPRIMER ή WATER PRIMER EPX κατά περίπτωση. Σε επιφάνειες με μειωμένη απορροφητικότητα όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα καλά στερεωμένα συνιστάται να γίνεται προεπάλειψη με PLANO CONTACT. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο την ποσότητα νερού που απαιτεί η ποσότητα σκόνης NOVACEM CREATIVE. Οι προτεινόμενες αναλογίες αναγράφονται στους πίνακες. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM CREATIVE στο νερό και στην συνέχεια τα αδρανή. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης, σε οροφές, οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό στην επιφάνεια. Ακολουθεί η επιπέδωση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Το πάχος εφαρμογής εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου των χρησιμοποιούμενων αδρανών, όπου το ελάχιστο πάχος είναι 2 - 3 φορές την μέγιστη διάσταση κόκκου αδρανών. Όταν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμόστε επάλληλες στρώσεις όταν η προηγούμενη αρχίζει να πήζει και δεν κολλάει στο χέρι.
Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 1 ώρα από την έναρξη της ανάμειξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τελική επιφάνεια με ανάγλυφη υφή:

Μετά την επιπέδωση του κονιάματος και εντός 30 λεπτών από την εφαρμογή, ψεκάστε όλη την επιφάνειά με τον επιφανειακό επιβραδυντή PLANOCOLOR CRT 052 ανάλογα με το επιθυμητό βάθος επιβράδυνσης, εφαρμόζοντας μία στρώση υλικού. Ξεπλύνετε την επιφάνεια εφαρμόζοντας υδροβολή υψηλής πίεσης (100 έως 180 bar μέγιστα), 12 έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος των 3 ημερών από την εφαρμογή. Σε περίπτωση βροχής κατά την περίοδο αναμονής για δράση του προϊόντος, συνιστάται η απομάκρυνσή του, χωρίς αναμονή.

Σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης του υλικού από την επιφάνεια συμπαρασύρονται αδρανή, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνατε κι άλλο χρονικό διάστημα. Συστήνεται η δοκιμαστική χρήση σε επιφάνεια περίπου 1 m² πριν την τελική εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Τελική επιφάνεια με λεία υφή:

Σε περίπτωση όπου απαιτείται λεία τελική επιφάνεια τύπου γυαλισμένου μωσαϊκού, πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης μηχανής λείανσης. Για μικροοπές που εμφανίζονται κατά την μηχανική λείανση, είτε από εγκλωβισμένο αέρα, είτε από αφαίρεση των αδρανών, χρησιμοποιήστε ως υλικό πλήρωσης ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα ένα εκ των προϊόντων NOVACEM MF ή PLANOFINISH CRYSTAL.
Μετά από 72 ώρες (στους +23°C και 50% υγρασία περιβάλλοντος) από την ολοκλήρωση της εφαρμογής, η επιφάνεια μπορεί να αδιαβροχοποιηθεί χρησιμοποιώντας κατάλληλο προϊόν, που εξαρτάται από τη σύνθεση του μίγματος αλλά και το είδος της εφαρμογής. Σε δάπεδα η αδιαβροχοποίηση γίνεται με εφαρμογή 2 χεριών του PROTECT 200, PROTECT 300 S ή PROTECT 900 S ή WET PLUS S ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται δοκιμή στο λιγότερο εμφανές σημείο της επιφάνειας. Όταν το μίγμα NOVACEM CREATIVE εφαρμόζεται μέσα σε πισίνα η εφαρμογή βερνικιού δεν συνιστάται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.