DRY BRIGHT

Βερνίκι βάσεως νερού και αλειφατικής πολυουρεθάνης για πέτρα, σκυρόδεμα και πατητές τσιμεντοκονίες

Πολυουρεθανικό υβριδικό βερνίκι, βάσεως νερού, για την προστασία πατητής τσιμεντοκονίας σε τοίχους ή επιφάνειες ελαφριάς κυκλοφορίας. Προσδίδει σατινέ εμφάνιση στην επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις (η πρώτη διαλυμένη 1/1 σε νερό). Εφαρμόζεται επίσης σε μια στρώση (1/1 σε νερό) , πριν την εφαρμογή δυο στρώσεων από τα βερνίκια αλειφατικής πολυουρεθάνης PLANOFINISH PU 2KS, PLANOFINISH PU 2KS MAT ή PLANOFINISH PU 2KW MAT, προκειμένου να προστατεύσει από την αλλοίωση της απόχρωσης, ή/και να αυξήσει την προστασία της επίστρωσης σε χώρους με έντονη καταπόνηση.

Κατανάλωση: 100-250 ml/m²
Χρώμα: Λευκό
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 450 L, 480 L

Περιγραφή

 • Το DRY BRIGHT είναι κατάλληλο για προστασία:
  • σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων
  • επιχρισμάτων, κονιαμάτων τοιχοποιίας και φυσικών λίθων
  • πατητών τσιμεντοκονιών του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT
  • σε πορώδη δομικά υλικά όπως πορόλιθους, τούβλα, κεραμίδια, κ.λπ.
  • σε ορυκτές επιφάνειες ως αστάρι, για αποφυγή αλλοίωσης του χρώματος, πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών βερνικιών βάσεως διαλύτου
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,0 ± 0,1 kg/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις, σαθρά στοιχεία, συμπαγής και στεγνή με όριο απομένουσας υγρασίας < 4% κ.β.

Τρόπος εφαρμογής:

Το DRY BRIGHT εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1 κατ΄όγκο. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, περίπου μετά από 1 - 2 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Ο ψεκασμός γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό από απόσταση 25-30 cm από την επιφάνεια, προσέχοντας το υλικό να απορροφάται μέχρι κορεσμού. Συνιστάται σε κάθετες επιφάνειες η εφαρμογή να γίνεται από επάνω προς τα κάτω και κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους να μην φυσάει ιδιαίτερα ισχυρά. Οι επιφάνειες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί με DRY BRIGHT θα πρέπει να προστατευθούν για τουλάχιστον 5 ώρες από βροχή και υψηλή θερμοκρασία.

Συστάσεις:

 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +30°C
 • Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειας με υγρασία άνω του 4%
 • Σε φυσικά πετρώματα συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή
 • Ενδιάμεσα των δύο στρώσεων συνίσταται η επιμελής απομάκρυνση της επικολλημένης σκόνης
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.