MICROSILK

Ακρυλική επίστρωση πατητής για δάπεδα και τοίχους

Έτοιμη για χρήση, παστώδης πατητή, χαμηλών εκπομπών VOC με ιδιαίτερα λεία – μεταξένια υφή. Κατάλληλη για δάπεδα, τοίχους, οροφές, εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και λουτρά. Διατίθεται βιομηχανικά χρωματισμένη σε 68 αποχρώσεις που συμπεριλαμβάνουν και καθαρή λευκή απόχρωση 9003 ή σε υπόλευκη βάση που χρωματίζεται σε κατάλληλη μηχανή. Σε δάπεδα, σκάλες, κ.λπ. δεν γίνεται προσθήκη σκληρυντή όμως απαιτείται ενσωμάτωση του αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET μετά την πρώτη στρώση. Εφαρμόζεται σε πάχος 1 – 3 χιλιοστά, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Κατανάλωση: 1,7 kg/m²/mm πάχους
Συσκευασία: 15 kg / Παλέτα: 720 kg, 5 kg / Παλέτα: 450 kg

Περιγραφή

Η MICROSILK είναι κατάλληλη για:

  • δημιουργία διακοσμητικών και ενιαίων επιφανειών σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία
  • επένδυση κατασκευών και επίπλων όπως τραπέζια, πάγκους, κ.λπ.
  • εσωτερικούς χώρους, δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, τοίχους, μπάνια και χώρους με υγρασία
  • εξωτερικούς χώρους, τοιχοποιίες και προσόψεις με θερμομόνωση, κ.λπ.
  • για τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες
    • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ.
    • γυαλί, μέταλλο και ξύλο με κατάλληλο αστάρι
 • Μορφή: παστώδης
 • Χημική βάση: Ακρυλική διασπορά, χαλαζιακά αδρανή, ειδικά πρόσθετα
 • Πάχος εφαρμογής: 0,5 - 3 mm, μέγιστο πάχος ανά στρώση 1 mm
 • Χρόνος επαναβαφής: 30 - 60 λεπτά
 • Βατότητα: 2 - 3 ώρες
 • Αντοχή σε τριβή: AR 0,5
 • Πρόσφυση: ≥ 1,5 N/mm²
 • Αντοχή σε κρούση: IR 1,7
 • Αναλογία ανάμιξης: έτοιμο προς χρήση
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C

Προτετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σαθρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της MICROSILK σε αυτά.

Σε απορροφητικά υποστρώματα συνιστάται η χρήση του ασταριού PLANOPRIMER ή του μικρομοριακού ακρυλικού NOVAPRIMER. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER, ACID CLEAN ή ACID CLEAN TURBO και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Πριν την διάστρωση του υλικού να προηγείται εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT FAST. H επικάλυψη ακολουθεί εφόσον το αστάρι έχει στεγνώσει εντελώς.

Προετοιμασία του μίγματος:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε με πλαστική ή ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα σε δυο ή τρεις στρώσεις ανάλογα με το επιθυμητό φινίρισμα. Σε οριζόντιες επιφάνειες όπως δάπεδα, σκάλες κ.α. για αύξηση των αντοχών απαιτείται ενσωμάτωση του αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET μετα την πρώτη στρώση. Για ιδιαίτερα μινιμαλιστικό τελικό φινίρισμα συνίσταται ελαφρύ τρίψιμο της προτελευταίας στρώσης ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ανισοσταθμίες. Το μέγεθος κόκκου του γυαλόχαρτου πρέπει να επιλεχθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της επίστρωσης και εφόσον αυτή έχει στεγνώσει εντελώς, η επιφάνεια μπορεί να σφραγιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής χρησιμοποιώντας ένα από τα προϊόντα της NOVAMIX.

Αρμοί διαστολής:

Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας και τη γεωμετρία του χώρου.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα με μηχανικές αντοχές ανάλογες της προβλεπόμενης χρήσης
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία
 • Σε χώρους με παρουσία νερού να προηγηθεί στεγανοποίηση του υποστρώματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες ή επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Οι αποχρώσεις ενδέχεται να ποικίλουν με τον τρόπο εφαρμογής και το προϊόν σφράγισης της τελικής επιφάνειας
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από εξειδικευμένο χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.