NOVACEM RAPID FLOW

Κονίαμα πλήρωσης δαπέδων υπερταχείας σκλήρυνσης και ξήρανσης σε πάχος 20 - 80 mm σε μια στρώση

Υπέρ ταχείας ωρίμανσης και ξήρανσης επιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα για γεμίσματα δαπέδων. Δέχεται πλακόστρωση μετά από 2 – 3 ώρες και επικαλύψεις με ευαισθησία σε υγρασία (ξύλο, μοκέτες, αυτοεπιπεδούμενα, πατητές τσιμεντοκονίες ή εποξειδικά), σε 12 – 24 ώρες.

Κατανάλωση: 2,3-2,4 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1250 kg

Περιγραφή

 • Το NOVACEM RAPID FLOW είναι κατάλληλο για:
  • διαμόρφωση υποστρώματος δαπέδων που θα δεχθούν επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια σε 2 ώρες και ξύλο σε λιγότερο από 24 ώρες
  • επισκευή και αποκατάσταση δαπέδων σκυροδέματος με βαριά κυκλοφορία
  • δημιουργία αγκυρωμένων δαπέδων με ελάχιστο πάχος 20 mm και μέγιστο τα 80 mm
  • δημιουργία πλωτών δαπέδων με ελάχιστο πάχος τα 40 και μέγιστο τα 80 mm πριν την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης με έντονη κυκλοφορία, όπως εκθεσιακούς χώρος, εμπορικά κέντρα, δημόσια κτίρια, γραφεία, κ.λπ.
  • διαμόρφωση υποστρώματος πριν την εφαρμογή επικαλύψεων σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  • διαμόρφωση υποστρώματος πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, φυσικών λίθων, παρκέ, ελαστικών υλικών επένδυσης, μοκέτας καθώς και πριν την εφαρμογή διακοσμητικών επικαλύψεων υψηλής αντοχής του συστήματος PLANOCOLOR
 • Μορφή: σκόνη
 • Εργασιμότητα μίγματος: 15 - 20 λεπτά / 20°C
 • Πάχος στρώσης: 20 - 80 mm
 • Βατότητα δαπέδου: 2 - 3 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγές, καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να επηρεάσει την πρόσφυση του NOVACEM RAPID FLOW σε αυτό. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Το κονίαμα δαπέδου θα πρέπει να διαχωριστεί σε όλο το πάχος του από τους τοίχους και κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής με ταινία παραμορφώσιμου υλικού πάχους 5 – 10 mm. Κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος θα μεταφερθούν σε όλο το ύψος του κονιάματος.

Αγκυρωμένα κονιαμάτα:
Για την δημιουργία αγκυρωμένων κονιαμάτων μεγάλου πάχους (40 - 80 mm) στο υπόστρωμα, θα πρέπει απορροφητικές επιφάνειες να ασταρώνονται κατάλληλα με ακρυλικό αστάρι όπως το PLANOPRIMER για σφράγιση και αύξηση της πρόσφυσης. Υποστρώματα μειωμένων αντοχών, με το WATER PRIMER EPX και πλήρη επίπαση με την άμμο PLANOCOLOR GRANULATES S 500, ενώ μη απορροφητικές επιφάνειες όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα πρέπει να ασταρωθούν με το χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι PLANO CONTACT. Για πάχη διάστρωσης από 20 ως 40 mm συνιστάται η εφαρμογή ενός συνδετικού κονιάματος σύνδεσης παρασκευασμένο από 4 μέρη τσιμέντου όπως το NOVACEM S, ένα μέρος υδατικής ρητίνης όπως το SBR 50 και ένα μέρος νερό. Η τοποθέτηση του NOVACEM RAPID FLOW πρέπει να γίνει σε αυτή την συνδετική στρώση ενώ είναι ακόμα νωπή.

Πλωτά κονιάματα:
Το ελάχιστο πάχος πλωτών τσιμεντοκονιαμάτων εξαρτάται κατά DIN 18560 από τα φορτία κυκλοφορίας. Για κατοικίες με φορτία ≤ 2 kN/m² αυτό προσδιορίζεται στα 40 mm ενώ για βαριά φορτία με καταπόνηση ≈ 5 kN/mm² τουλάχιστον στα 65 mm. Η διάστρωση του NOVACEM RAPID FLOW με ελάχιστο πάχος τα 40 mm θα πρέπει να γίνει σε λείο υπόστρωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί μία μονωτική στρώση από φύλλα πολυαιθυλενίου ή αντίστοιχα, που καλύπτονται μεταξύ τους τουλάχιστον 20 cm και οι αναδιπλωμένες άκρες να υπερβαίνουν όλο το πάχος του κονιάματος σε όλες τις κάθετες επιφάνειες.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμείξτε το περιεχόμενο ενός σάκου NOVACEM RAPID FLOW (25 kg) με 2,4 – 2,8 λίτρα καθαρό νερό με ένα ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον 3 - 4 λεπτά ή αναδευτήρα συνεχούς λειτουργίας με κοχλία έως ότου επιτευχθεί ένα ομοιογενές παχύρευστο μείγμα χωρίς σβώλους. Μην υπερβείτε σε καμία περίπτωση τη μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα νερού καθώς αυτό επιμηκύνει τον χρόνο ξήρανσης και μειώνει τις τελικές επιδόσεις. Η αναμειγμένη ποσότητα του NOVACEM RAPID FLOW πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 15 - 20 λεπτά (σε θερμοκρασία των +20°C). Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν, ενώ χαμηλότερες επιμηκύνουν τον χρόνο εργασιμότητας.

Τρόπος εφαρμογής:

Το NOVACEM RAPID FLOW εφαρμόζεται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής κονιαμάτων δαπέδων: προετοιμασία οδηγών επιπέδωσης και ρίψη του παχύρευστου μίγματος αμέσως μετά την ανάδευση. Τα πρώτα λεπτά μετά την ανάδευση το μείγμα έχει αρκετή ρευστότητα ώστε μια συμπύκνωση του μίγματος να μην θεωρείται απαραίτητη. Η εξομάλυνση της επιφάνειας πραγματοποιείται με μεταλλικό πήχη και η λείανση με μεταλλική σπάτουλα. Δεν συνιστάται η διαβροχή της επιφάνειας διότι αυτό μπορεί να επιμηκύνει τους χρόνους ξήρανσης του κονιάματος. Σε περίπτωση διακοπής της διάστρωσης, απαιτείται σύνδεση, σε όλο το μήκος, μεταξύ των επάλληλων ρίψεων με μεταλλικό πλέγμα (βρόγχου 20 x 20 cm, φ 5mm) και εφαρμογή του ρευστού κονιάματος σύνδεσης στα τοιχώματα παρασκευασμένο σύμφωνα με τις αναλογίες που αναφέρθηκαν στα αγκυρωμένα κονιάματα μικρού πάχους. Η έναρξη εργασιών επικάλυψης ποικίλει ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και του υποστρώματος. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 12 ώρες. Οι κάτωθι χρόνοι αναμονής αναφέρονται σε εργαστηριακές συνθήκες 23°C και σχετική υγρασία 50%. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν επικάλυψης.