PLANOCOLOR PREMIUM TERRA

Διακοσμητική πατητή τσιμεντοκονία τοίχων και δαπέδων

Πατητή τσιμεντοκονία ενός συστατικού, υψηλής αντοχής, χωρίς επιβλαβή στοιχεία για τον χρήστη και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλη για λουτρά και χώρους με αυξημένη υγρασία. Σε χώρους με αυξημένη υγρασία πρέπει να προηγείται στεγανοποίηση με συμβατό ελαστικό στεγανωτικό όπως το SC ELASTIC, το SC ELASTIC EASY ή το SC 200 PENETRATE. Σε δάπεδα εφαρμόζεται σε 2 – 3 στρώσεις με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET, σε ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστά. Διατίθεται σε λευκή απόχρωση που αναμιγνύεται με χρωστικές NOVACOLOR DESIGN TERRA.

Κατανάλωση: 1,4 kg/m²/mm πάχους
Πακέτο: Χαρτόσακοι 20kg
Παλέτα: 1200 kg

Περιγραφή

 • Η PLANOCOLOR PREMIUM TERRA είναι κατάλληλη για:
   •  δημιουργία:
     • διακοσμητικών και ενιαίων επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας
     • επενδύσεων κατασκευών και επίπλων όπως τραπέζια, πάγκους, νιπτήρες, κ.λπ.
   • εφαρμογές σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες όπως:
     • εξωτερικούς χώρους, δάπεδα, τοίχους, ταράτσες, βεράντες, κ.λπ.
     • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
     • ενδοδαπέδια θέρμανση
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
    • σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες
     • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ.
     • γυαλί, μέταλλο και ξύλο με κατάλληλο αστάρι
 • Θλιπτική αντοχή: ≥ 30 N/mm²
 • Καμπτική αντοχή: ≥ 7 N/mm²
 • Πρόσφυση: ≥ 1,5 N/mm²
 • Αντοχή στη φθορά: Α12
 • Ελάχιστο πάχος: 2 mm
 • Αναλογία ανάμιξης: 5 - 5,2 L/σακί 20kg
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 1,5 - 2 ώρες / 20°C
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, σαθρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της PLANOCOLOR PREMIUM TERRA σε αυτά.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Πριν την διάστρωση του υλικού να προηγείται εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT FAST. H επικάλυψη ακολουθεί εφόσον το αστάρι έχει στεγνώσει εντελώς.

Προετοιμασία του μίγματος:

Για να ληφθεί η επιθυμητή απόχρωση, πρέπει να προστεθεί η χρωστική στο νερό και να ομοιογενοποιηθεί. Κατόπιν αναμίξτε το περιεχόμενο του σάκου PLANOCOLOR PREMIUM TERRA με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε σε δυο ή τρεις στρώσεις ανάλογα με το επιθυμητό φινίρισμα. Σε οριζόντιες επιφάνειες εφαρμόστε την πρώτη στρώση χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα 6x6 και ενσωματώνοντας στην νωπή ακόμα επιφάνεια το αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα NOVAMIX FIBERGLASS NET. Ο εγκιβωτισμός του πλέγματος πρέπει να εκτελείται στην φρέσκια ακόμα στρώση με την λεία πλευρά της σπάτουλας. Συνιστάται η χρήση του πλέγματος να γίνεται και σε κατακόρυφες επιφάνειες. Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση, μετα από περίπου 6 ώρες, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη του πλέγματος. Εάν απαιτείται μπορεί να εφαρμοστεί μια επιπλέον στρώση για επίτευξη της τελικής τεχνοτροπίας. Συνίσταται ενδιάμεσα των στρώσεων να ασταρώνεται η επιφάνεια με PLANOPRIMER αραιωμένο με νερό 1:1. Για ιδιαίτερα μινιμαλιστικό τελικό φινίρισμα συνίσταται ελαφρύ τρίψιμο της προτελευταίας στρώσης ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ανισοσταθμίες. Το μέγεθος κόκκου του γυαλόχαρτου πρέπει να επιλεχθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της επίστρωσης και εφόσον αυτή έχει στεγνώσει εντελώς, η επιφάνεια μπορεί να σφραγιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής χρησιμοποιώντας ένα από τα προϊόντα της NOVAMIX.

Αρμοί διαστολής:

Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας και τη γεωμετρία του χώρου.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία
 • Σε χώρους με παρουσία νερού να προηγηθεί στεγανοποίηση του υποστρώματος
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες ή επιφάνειες με έντονο κραδασμό
 • Οι αποχρώσεις ενδέχεται να ποικίλουν με τις συνθήκες εφαρμογής και το προϊόν σφράγισης της τελικής επιφάνειας
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από εξειδικευμένο χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.