PLANOFINISH EPOXY

Εποξειδικό βερνίκι δυο συστατικών χωρίς διαλύτες

Γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι, βάσεως νερού, για προστασία πατητής τσιμεντοκονίας σε δάπεδα, τοίχους και επιφάνειες με έντονη χρήση όπως πάγκοι κουζίνας, bar, τραπέζια. Εφαρμόζεται χωρίς διάλυση, με ρολό, σταυρωτά σε δυο στρώσεις. Κατάλληλο και σαν προεπάλειψη σε μια στρώση πριν από την εφαρμογή δυο στρώσεων PLANOFINISH PU 2KW MAT, σε επιφάνειες με έντονη καταπόνηση. Μόνο για εσωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 100-150 ml/m² για εφαρμογή σε δύο στρώσεις
Πακέτο: Δοχεία (2+1) L

Περιγραφή

 • Το εποξειδικό βερνίκι PLANOFINISH EPOXY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και ανάδειξη επιφανειών όπως:
  • πατητής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR PREMIUM σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους όπως και δάπεδα με βαριά χρήση σε σπίτια, ξενοδοχεία, χώρους στάθμευσης, εσωτερικούς πάγκους και κτιστά έπιπλα
  • πέτρα Καρύστου, σκαπιτσαριστές πέτρες
  • βιομηχανικά δάπεδα που έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και επίπαση σκληρυντικού όπως το NOVADUR S σε βιομηχανίες, χώρους στάθμευσης, βενζινάδικα, ράμπες.
  • μη απορροφητικές επιφάνειες όπως γαλβανισμένη λαμαρίνα, πολυεστέρας
  • συνδυάζεται με το αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι PLANOFINISH PU 2KW MAT
 • Μορφή: υγρό
 • Χρόνος εργασιμότητας: 30 – 60 λεπτά > 30°C & 60 – 90 λεπτά -> 25°C & ≈2 ώρες -> 15°C
 • Βατότητα: 4 ώρες > 25°C & ≈10 ώρες > 12°C
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +15°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το PLANOFINISH EPOXY θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε ανιούσα υγρασία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να ξεπερνά το 4%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +15°C και +30°C.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο καταλύτης να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τηρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται σε τουλάχιστον 2 συνεχείς στρώσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλο ρολό για βερνίκια. Η πρώτη στρώση από γαλακτερή όψη θα πρέπει να γίνει διάφανη για να δεχτεί την δεύτερη στρώση. Σε κάθε περίπτωση να φροντίζετε να εισχωρεί καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα των στρώσεων είναι περίπου 60 - 90 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +23°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Συντήρηση:

Ο καθημερινός καθαρισμός επιφανειών που έχουν δεχθεί την προστασία της στρώσης του PLANOFINISH EPOXY γίνεται με ουδέτερα καθαριστικά όπως το NEUTROCLEANER αδιάλυτο ή διαλυμένο σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Για ειδικές περιπτώσεις καθαρισμού όπως μαυρίλες από λάστιχα, οικιακούς λεκέδες, κεριά κλπ. συνιστάται η χρήση του ALCALINE CLEANER διαλυμένου σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 10 έως 1 ÷ 20. Αν απαιτηθεί η αφαίρεση αλάτων εφαρμόστε το HARD REMOVER διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 3 ή 1 ÷ 4 και ξεπλένετε καλά με νερό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Δεδομένων των προϊόντων.

Συστάσεις:

 • Αποκλειστικά για εσωτερικές εφαρμογές
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι στεγνές
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου υπάρχει ή πρόκειται να εμφανιστεί, ανιούσα υγρασία
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από +15°C και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη από 80%
 • Τα δύο συστατικά του PLANOFINISH EPOXY είναι σε προκαθορισμένη αναλογία. Απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών
 • Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH EPOXY πάνω σε παλαιά βερνίκια και σε σκονισμένες ή βρώμικες επιφάνειες
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και καθαρά εργαλεία
 • Αποφύγετε την εφαρμογή του PLANOFINISH EPOXY σε περίσσεια και όπου υπάρχει λιμνάζουσα ποσότητα να την απομακρύνετε
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Δοχεία, εργαλεία, επικαλύψεις κλπ. καθαρίζονται με νερό όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό. Όταν το μίγμα στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή ισχυρά διαβρωτικά.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.