NOVACOLOR UNIVERSAL

Χρωστικές σε υγρή μορφή

Χρωστικές σε υγρή μορφή κατάλληλες για ανάμιξη με εποξειδικά και τσιμεντοειδή συστήματα. Κατάλληλες για ανάμιξη με PLANOCOLOR LIQUID GLASS για δημιουργία τεχνοτροπίας δαπέδου ρητίνης αφηρημένης τέχνης. Αναμιγνύεται και με άλλα εποξειδικά συστήματα όπως το PLANOFINISH CRYSTAL όταν υπάρχει σχετική απαίτηση από την εφαρμογή. Εξαιτίας της υψηλής τους χρωστικής ικανότητας είναι κατάλληλα και για ανάμιξη με μίγματα μωσαϊκών που βασίζονται στα τσιμεντοειδή υδραυλικά συνδετικά NOVACEM CREATIVE ή NOVACEM TERRAZZO του συστήματος PLANOCOLOR TERRAZZO.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Πακέτο: Δοχεία 200 ml

Περιγραφή

 • Οι χρωστικές σε υγρή μορφή NOVACOLOR UNIVERSAL:
  • είναι κατάλληλες για χρωματισμό:
  • έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές και περιεκτικότητα σε VOC <1 g/L παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
  • συμμορφώνονται με τις τελευταίες περιβαλλοντικές απαιτήσεις
  • έχουν καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες
  • είναι κατάλληλες για πλήθος εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους
  • είναι υψηλής συγκέντρωσης που συνεπάγεται με μείωση κόστους
  • δεν επηρεάζουν το χρόνο πήξης και την ωρίμανση των κονιαμάτων
 • Μορφή: Υγρο σε χρώματα λευκό, μαύρο, πράσινο, κόκκινο, βιολετί, κίτρινο, μπλε, magenta
 • Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για τις υπόλοιπες αποχρώσεις, είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή ανακινήστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου. Προσθέστε την ποσότητα που απαιτείται από κάθε σύστημα ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή απόχρωση.

Συστάσεις:

 • Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δοσολογία του συστήματος, συμβουλευτείτε το εκάστοτε τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος
 • Οι συνθήκες περιβάλλοντος πιθανόν να επηρεάσουν την απόχρωση των κονιαμάτων, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες με αυξημένη υγρασία
 • Η ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση εξαρτάται από την δοσολογία ανάλογα με το είδος του συστήματος

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.