PLANOCOLOR LIQUID GLASS

Διάφανη καθαρή αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών

Διάφανη αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες (VOC = 0g/L) με όψη ‘υγρού γυαλιού’. Είναι εξαιρετικά διαυγής και χρησιμοποιείται για επιφανειακή προστασία δαπέδων ή για ενσωμάτωση αντικειμένων στη μάζα, της όπως βότσαλα, τρισδιάστατες εκτυπώσεις, φωτογραφίες, οπτικές ίνες, φωτιστικά μικρής διατομής (LED) σε πάγκους κουζίνας, τραπέζια, bar, δάπεδα με ζωγραφικές παραστάσεις. Σφραγίζει και προστατεύει την επιφάνεια. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε επιφάνειες προστατευμένες από ακτινοβολία UV, χωρίς ανιούσα υγρασία και να είναι κατάλληλα ασταρωμένες. Για δημιουργία λευκού φόντου πριν την ενσωμάτωση αντικειμένων, μπορεί να αναμιχθεί σε ποσοστό 50 – 100% με το λευκό αδρανές Η330. Για δημιουργία φόντου σε διαφορετικό χρώμα εφαρμόζουμε πρώτα επίστρωση PLANOFLOOR EPX. Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS  συνεργάζεται άριστα με πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM για τη προστασία ζωγραφισμένων παραστάσεων σε δάπεδα όπου το PLANOCOLOR PREMIUM χρησιμοποιήθηκε σαν καμβάς. Μπορεί να αναμιχθεί με τη χρωστική σε μορφή σκόνης NOVAGLITTER για δημιουργία εποξειδικής επίστρωσης δαπέδου με το ανάλογο χρώμα και glitter (βλ. χρωματολόγιο NOVAGROUT DECO EPOXY) ή με χρωστικές NOVACOLOR UNIVERSAL για δημιουργία δαπέδων ρητίνης ‘αφηρημένης τέχνης’ όπου εξαιτίας της διαύγειας της ρητίνης φαίνεται το “βάθος” της κάθε στρώσης. Σε εσωτερικούς χώρους όπως δάπεδο, υγρούς χώρους, πάγκους, το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετική ρητίνη αναμεμιγμένη με ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES για τη δημιουργία χαλαζιακών δαπέδων.

Κατανάλωση: 1,0-1,1 L/m²/mm πάχους
Χρώμα: Διάφανο
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 11 L

Περιγραφή

 • Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
  • ιδιαίτερα ισχυρό υλικό δημιουργίας διακοσμητικών δαπέδων συστήματος PLANOCOLOR RESIN ενσωματώνοντας σε αυτό βότσαλα, χρωματιστά αδρανή, κοχύλια, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες, ταπετσαρίες, οπτικές ίνες, φωτιστικές ταινίες LED, σε πάγκους ή δάπεδα σε ξενοδοχεία, γραφεία, εκθέσεις, σπίτια
  • για δημιουργία δαπέδων από ρητίνη (resin flooring) με άπειρες τεχνοτροπίες (free style) χωρίς αρμούς σε ρεσεψιόν ξενοδοχείων, γραφεία, νυχτερινά κέντρα και τηλεοπτικά στούντιο
  • συνδετική ρητίνη σε πάγκους και δάπεδα εσωτερικών χώρων με PLANOCOLOR GRANIT
  • διάφανη προστατευτική επίστρωση με όψη γυαλιού πάνω από πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR MICROCEMENT όταν αυτές χρησιμοποιούνται σαν καμβάς ζωγραφικής.
  • διαφανή προστατευτική επίστρωση υψηλής αντοχής πάνω σε παλαιά μωσαϊκά ή βοτσαλόστρωτα σε παραδοσιακούς οικισμούς αλλά και σε νέες κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους, που δεν εμφανίζουν ανιούσα υγρασία παρέχοντας όψη “υγρού γυαλιού”

 

 • Μορφή: αυτοεπιπεδούμενο υγρό
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 90 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 60 λεπτά
 • Ελαφρά βατότητα: μετά από 24 ώρες
 • Βατότητα κανονική: 72 ώρες
 • Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης: +10°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, επίπεδη, συμπαγής και στεγνή, απαλλαγμένη από χαλαρά στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του PLANOCOLOR LIQUID GLASS στο υπόστρωμα, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη, παλιές βαφές, σκουριά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Για να επιτευχθεί σκλήρυνση του υποστρώματος θα πρέπει η επιφάνεια να μην είναι βρεγμένη και αν υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα αυτές να συγκολλούνται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι χωρίς υγρασία και να έχει ωριμάσει επαρκώς. Σε απορροφητικό υπόστρωμα συνιστάται να γίνεται προεπάλειψη του υποστρώματος με WATER PRIMER EPX.  Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλαιές επικαλύψεις από κεραμικά πλακίδια πρέπει να γίνεται έλεγχος αν αυτές είναι καλά συγκολλημένα στο υπόστρωμα καθώς και ότι δεν υπόκεινται σε ανιούσα από το υπόστρωμα υγρασία. Επίσης πρέπει να έχουν καθαριστεί καλά και λίπη ή αποκολλημένα τεμάχια να απομακρύνονται. Συνιστάται να προηγείται επάλειψη της μη απορροφητικής επιφάνειας με PLANOPRIMER EPOXY. Επειδή το PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι αυτοεπιπεδούμενο πρέπει σε κάθε περίπτωση στην περίμετρο της επιφάνειας εφαρμογής να έχει προβλεφθεί κατάλληλο "καλούπι" για να συγκρατείται η ρητίνη και να μην "φεύγει" σε διπλανούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση αλλά ειδικά για εφαρμογές ενσωμάτωσης αντικειμένων συνιστάται η επιφάνεια να είναι εντελώς επίπεδη. Αν απαιτείται να προηγείται εξομάλυνση του υποστρώματος με PLANO 120. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 στρ. / λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τηρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού. Η ανάμιξη των δύο συστατικών δεν πρέπει να γίνεται μερικώς σε καμία περίπτωση. Όταν πρόκειται το PLANOCOLOR LIQUID GLASS να αναμιχθεί με χρωστική συνιστάται να προηγείται η ανάμιξη της ρητίνης (Μέρος Α) με τη χρωστική σε γρήγορες στροφές και ο καταλύτης (Μέρος Β) να προστίθεται μετά στο μίγμα όπου η ανάμιξη να γίνεται σε αργές στροφές.

Εφαρμογή ως προστατευτική επικάλυψη:

Εφαρμόζουμε το μίγμα με ρολό σαν αστάρι σε ποσότητα που να επικαλύπτει την επιφάνεια του μωσαϊκού, βοτσαλόστρωτου ή της ζωγραφικής παράστασης. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε μεγάλο πάχος, η εφαρμογή του μίγματος πρέπει να γίνεται σε διαδοχικές στρώσεις μικρού πάχους 6mm η κάθε στρώση επιτρέποντας με αυτό το τρόπο σε φυσαλίδες αέρα να μην εγκλωβιστούν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κοιλοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος φυσαλίδες αέρα να ανέλθουν στην επιφάνεια της στρώσης PLANOCOLOR LIQUID GLASS όταν αυτό έρχεται στην πλαστική φάση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τρύπες ή κοιλότητες στη μάζα του υλικού ή ακόμη και το προϊόν να κιτρινίσει ελαφρά.

Δημιουργία επιφάνειας ρητίνης αφηρημένης τέχνης (resin):

Αναμιγνύουμε τα δυο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID GLASS μεταξύ τους ως άνω. Αφήνουμε το μίγμα σε ηρεμία για 2 - 3 λεπτά. Κατόπιν  προσθέτουμε στο μίγμα τη χρωστική σε  υγρή μορφή NOVACOLOR UNIVERSAL σε ποσότητα ανάλογα με την εφαρμογή και αναμιγνύουμε ξανά με μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές ή με το χέρι ανάλογα με το επιθυμητό σχέδιο "αφηρημένης τέχνης". Αν απαιτείται από την εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε glitter ή αντικείμενα. Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται πάντα σε οριζόντια επιφάνεια η οποία έχει καλουπωθεί καταλλήλως και στην οποία γίνεται χύτευση του μίγματος. Αποφεύγετε στρώσιμο του μίγματος χρησιμοποιώντας ρολά με ίνες ή καρφιά γιατί αφήνουν υπολείμματα στη μάζα του υλικού. Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε αντίθεση με συνήθη εποξειδικά συστήματα διαθέτει μεγάλο ανοιχτό χρόνο, επιτρέποντας έτσι στις φυσαλίδες που δημιουργήθηκαν στο μίγμα κατά την ανάμιξη να αναδύονται και να φεύγουν από μόνες τους για πάχος έως 5 - 6 χιλιοστά. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται χωρίς διακοπή προκειμένου να προκύψει μια ενιαία συνεχόμενη επιφάνεια. Αν απαιτείται από την εφαρμογή μπορεί να γίνει και επίπαση glitter στο νωπό μίγμα ή ακόμη και σκέτης χρωστικής NOVACOLOR UNIVERSAL όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό στο δάπεδο.

Εφαρμογή με εγκιβωτισμό αντικειμένων (δημιουργία φόντου):

Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID GLASS μεταξύ τους ως άνω και κατόπιν προσθέτουμε υπό ανάδευση σε χαμηλές στροφές 5kg από την άμμο Η330 μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Η άμμος Η330 έχει λευκό χρώμα και χρησιμοποιείται σαν λευκό φόντο πριν τον εγκιβωτισμό αντικειμένων όπως βότσαλα, λογότυπα, οπτικών ινών, φωτιστικών LED, αυτοκόλλητων, φωτογραφιών, κοχυλιών, κλπ. Αν δεν υπάρχει απαίτηση για κάποιο φόντο (πχ σε τραπέζια ή πάνω από υπάρχουσες επικαλύψεις που θέλουμε να παραμείνουν εμφανείς) τοποθετούμε τα προς εγκιβωτισμό αντικείμενα απευθείας πάνω στο υπόστρωμα και εφαρμόζουμε το μίγμα PLANOCOLOR LIQUID GLASS χωρίς προσθήκη άμμου μέχρι να σκεπαστούν τα προς εγκιβωτισμό αντικείμενα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει απαίτηση για φόντο σε χρώμα διαφορετικό από το λευκό, γίνεται προσθήκη στο μίγμα ανάλογης χρωστικής σε μορφή σκόνης όπως το NOVAGLITTER ή σε υγρή μορφή το NOVACOLOR UNIVERSAL. Σαν φόντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και πατητή τσιμεντοκονία PLANOCOLOR PREMIUM 2K. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων.

Εφαρμογή ως συνδετική ρητίνη του PLANOCOLOR GRANIT:

Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά μεταξύ τους και κατόπιν προσθέτουμε 8 - 10Kg PLANOCOLOR GRANULATES για κάθε 1Kg PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται σε εσωτερικό χώρο μόνο. Αν απαιτηθεί εφαρμογή να γίνει σε κατακόρυφη επιφάνεια τότε ασταρώνουμε το υπόστρωμα με μίγμα PLANOEASY GRIP για κάθε 1Kg PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται με μεταλλική σπάτουλα χωρίς γωνίες φροντίζοντας να εφαρμόζουμε το μίγμα σε επαρκή ποσότητα έτσι ώστε να δημιουργείται μια ενιαία επίστρωση. Για να μην "κολλάει" η σπάτουλα στο μίγμα συνιστάται η προσθήκη 100gr PLANOEASY FINISH για κάθε 1kg PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Σε μικρές επιφάνειες (πχ πάγκους, τραπέζια, κλπ) μπορεί να γίνει πλήρης σφράγιση της επιφάνειας εφαρμόζοντας το PLANOCOLOR LIQUID GLASS αδιάλυτο με ταφ πάνω από την επίστρωση PLANOCOLOR GRANIT. Αυτή η εφαρμογή δεν συνιστάται για μεγάλες επιφάνειες αλλά και για περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος η υγρασία να εισχωρήσει στη μάζα της διακοσμητικής επίστρωσης PLANOCOLOR GRANIT διαφορετικά η εγκλωβισμένη υγρασία θα "θαμπώσει" την όψη της επίστρωσης και μακροπρόθεσμα θα έχουμε αποκόλληση της μεμβράνης σφράγισης.