PLANOCOLOR LIQUID GLASS

Διάφανη καθαρή αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών

Διάφανη αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες (VOC = 0g/L) με όψη ‘υγρού γυαλιού’. Είναι εξαιρετικά διαυγής και χρησιμοποιείται για επιφανειακή προστασία δαπέδων ή για ενσωμάτωση αντικειμένων στη μάζα, της όπως βότσαλα, τρισδιάστατες εκτυπώσεις, φωτογραφίες, οπτικές ίνες, φωτιστικά μικρής διατομής (LED) σε πάγκους κουζίνας, τραπέζια, bar, δάπεδα με ζωγραφικές παραστάσεις. Σφραγίζει και προστατεύει την επιφάνεια. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε επιφάνειες προστατευμένες από ακτινοβολία UV, χωρίς ανιούσα υγρασία και να είναι κατάλληλα ασταρωμένες. Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS  συνεργάζεται άριστα με πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM για τη προστασία ζωγραφισμένων παραστάσεων σε δάπεδα όπου το PLANOCOLOR PREMIUM χρησιμοποιήθηκε σαν καμβάς. Μπορεί να αναμιχθεί με τις χρωστικές NOVACOLOR UNIVERSAL για δημιουργία δαπέδων ρητίνης ‘αφηρημένης τέχνης’ όπου εξαιτίας της διαύγειας της ρητίνης φαίνεται το “βάθος” της κάθε στρώσης. Σε εσωτερικούς χώρους όπως δάπεδο, υγρούς χώρους, πάγκους, το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετική ρητίνη αναμεμιγμένη με ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES για τη δημιουργία χαλαζιακών δαπέδων.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Διάφανο
Πακέτο: Δοχεία (0,6+0,4) L

Περιγραφή

 • Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
   • δημιουργία:
     • ενιαίων διακοσμητικών δαπέδων με πολλές έγχρωμες τεχνοτροπίες
     • διάφανων κατασκευών με εγκιβωτισμένα υλικά στην μάζα του
   • εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους όπως σε:
     • δάπεδα σε οικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κτλ.
     • πάγκους κουζίνας, μπάνιων κτλ.
     • διακοσμητικά αντικείμενα

 

 • Μορφή: υγρό
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 60 λεπτά (+ 20°C)
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες (+ 20°C)
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +15°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί το PLANOCOLOR LIQUID GLASS θα πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση όπως λίπη, έλαια, σκόνες, σαθρά υλικά. Επιπλέον να είναι στεγνές και να μην υπόκεινται σε ανιούσα υγρασία.

Τρόπος εφαρμογής:

Προσθέστε το συστατικό Β στο συστατικό Α και αναμείξτε για τουλάχιστον 2 - 3 λεπτά πολύ καλά και σε χαμηλές στροφές. Με μια σπάτουλα αναδεύστε το υλικό από τα τοιχώματα και τον πυθμένα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ομογενοποίηση του μίγματος. Για την εφαρμογή χρησιμοποιήστε σπάτουλα ή ρολό ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε.

Ως αυτοεπιπεδούμενο:

Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα έτσι ώστε να γίνει εξομάλυνση του δαπέδου με πάχος το πολύ 2mm. Η 2η στρώση θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός του χρόνου στεγνώματος της 1ης στρώσης. Διαφορετικά η επιφάνεια θα πρέπει να τριφτεί με γυαλόχαρτο και να αφαιρεθεί η σκόνη πριν ακολουθήσει η 2η στρώση. Για μεγάλα πάχη να εφαρμόζονται διαδοχικές στρώσεις όπου η καθεμιά δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5mm.

Ως υλικό χύτευσης ή εγκιβωτισμού αντικειμένων:

Δημιουργήστε το επιθυμητό καλούπι και ψεκάστε όλα τα μέρη του με κατάλληλο αντικολλητικό σπρευ. Προσθέστε μια ποσότητα από το υγρό γυαλί και εγκιβωτίστε τα υλικά της αρεσκείας σας. Αφήστε λίγο να σταθεροποιηθεί το υγρό γυαλί και επαναλάβετε την διαδικασία. Η απομάκρυνση του καλουπιού γίνεται εφόσον έχει πήξει το υγρό γυαλί. Τυχόν ανομοιομορφίες διορθώνονται με την χρήση γυαλόχαρτου μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τελική όψη.

Συστάσεις:

 • Χρησιμοποιήστε πάντα τις προκαθορισμένες ποσότητες των συστατικών Α&Β
 • Μην ξεπερνάτε το όριο των 5mm ανά στρώση σε δάπεδα για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών λόγω εξώθερμης αντίδρασης
 • Κατά την εφαρμογή η ελάχιστη θερμοκρασία του υποστρώματος και περιβάλλοντος πρέπει να είναι +15°C και η μέγιστη +30°C
 • Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C άνω του σημείου δρόσου ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης και δημιουργία φυσαλίδων
 • Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας επιμηκύνουν τον χρόνο σκλήρυνσης ενώ υψηλές μειώνουν σημαντικά τον χρόνο εργασιμότητας Πριν την εφαρμογή επιβεβαιώστε ότι η υγρασία του υποστρώματος είναι < 3% κ.β.
 • Λανθασμένη αντιμετώπιση ρωγμών του υποστρώματος μπορεί να προκαλέσουν αντανακλαστική δημιουργία ρωγμών στην τελική επιφάνεια
 • Η ανάδευση να γίνεται σε χαμηλές στροφές γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εγκλωβισμού φυσαλίδων αέρα στην μάζα
 • Μην εφαρμόζετε σε χώρους με άμεση και διαρκής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
 • Προστατέψτε την εφαρμοσμένη επιφάνεια τις πρώτες 24 ώρες από υγρασία, νερό και κάθε είδος χημικής και μηχανικής καταπόνησης
 • Για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της εμφάνισης της επίστρωσης απομακρύνετε άμεσα όλες τις διαρροές και για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα καθαριστικά της εταιρείας novamix
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Αμέσως μετά τη χρήση με το διαλυτικό NOVATHINNER PU. Υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.