WATER PRIMER EPX

Εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, βάσεως νερού χωρίς διαλύτες για απορροφητικά υποστρώματα που χρειάζονται σκλήρυνση

Εποξειδικό αστάρι βάσεως νερού για  απορροφητικές επιφάνειες. Επιτυγχάνει σκλήρυνση σε βάθος και φράγμα σε ανιούσα υγρασία μέχρι 4%. Όταν εφαρμόζεται πριν από επιστρώσεις βάσεως τσιμέντου (πατητές τσιμεντοκονίες ή βοτσαλωτά) να γίνεται επίπαση χαλαζιακής άμμου στη τελική στρώση όσο αυτή είναι νωπή.

Κατανάλωση: 150-300 ml/m²
Συσκευασία: Δοχεία (2+1) L

Περιγραφή

 • Το WATER PRIMER EPX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
  • υποστρώματα απορροφητικά τα οποία θα δεχθούν αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα υψηλής πρόσφυσης στο υπόστρωμα όπως το PLANO 120 ή διακοσμητικές επιστρώσεις PLANOCOLOR MICROCEMENT
  • σκλήρυνση και αδιαβροχοποίηση βιομηχανικών δαπέδων βάσεως τσιμέντου σε βιομηχανίες, αποθήκες και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
  • δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης σε απορροφητικά κονιάματα τσιμέντου πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλες βάσεως τσιμέντου (με επίπαση χαλαζιακής άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500)
  • ισχυροποίηση τσιμεντοκονίας με χαμηλές αντοχές εξαιτίας της μικρής περιεκτικότητας της σε τσιμέντο πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων ή φυσικών λίθων με κόλλες βάσεως τσιμέντου
  • συγκόλληση διακοσμητικών επιστρώσεων ή επιπλέον τσιμεντοειδών επιστρώσεων σε δάπεδα όπως επισκευαστικά μη δομητικά επισκευαστικά κονιάματα RC 220, RC 240 ή το γεμιστικό κονίαμα δαπέδου NOVACEM RAPID FLOW, υπό την προϋπόθεση ότι η υγρασία στο υπόστρωμα δεν θα είναι μεγαλύτερη από 4%
 • Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 60 λεπτά
 • Βατότητα: μετά από 4 ώρες
 • Δέχεται επικάλυψη: μετά από 12 - 36 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: απο 15°C έως 30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής και στεγνή, απαλλαγμένη από στοιχεία που μπορεί να εμποδίσουν την διείσδυση του WATER PRIMER EPX στο υπόστρωμα, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη, παλιές βαφές, σκουριά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Για να επιτευχθεί σκλήρυνση του υποστρώματος θα πρέπει η επιφάνεια να μην είναι βρεγμένη και υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα να συγκολλούνται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Τμήματα ενανθρακωμένου σκυροδέματος πρέπει να απομακρύνονται και οι οπλισμοί πρέπει να καθαρίζονται καλά και κατόπιν να επαλείφονται με NOVAFER πριν την επικάλυψη τους με το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα RC 340. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι αρκετά πορώδης ώστε το WATER PRIMER EPX να μπορεί να εισχωρήσει σε αυτή. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς και να μην υπόκειται σε διαρκή ανιούσα υγρασία ή παραμορφώσεις. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται εφαρμογή πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλαιές επικαλύψεις από κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα ή μωσαϊκά.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τηρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού. Η αναλογία ανάμιξης είναι 2 : 1 και η ανάμιξη των δύο συστατικών δεν πρέπει να γίνεται μερικώς σε καμία περίπτωση.

Εφαρμογή του μίγματος (ως αστάρι):

Το WATER PRIMER EPX εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μεταξύ +15°C έως +30°C. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολό σε μία ή δύο στρώσεις κατά περίπτωση. Πριν τη σκλήρυνση του ασταριού και όσο αυτό είναι νωπό, πρέπει να γίνει επίπαση και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας με τη χαλαζιακή άμμο PLANOCOLOR GRANULATES S 500, όταν η επικάλυψη που ακολουθεί είναι βάσεως τσιμέντου. Μετά τη σκλήρυνση του ασταριού οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου πρέπει να απομακρυνθούν με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Η συγκεκριμένη εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να δημιουργήσουμε γέφυρα πρόσφυσης για την επικάλυψη που ακολουθεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την διαδικασία επίπασης της άμμου πάνω στο νωπό στρώμα WATER PRIMER EPX για να γίνεται πλήρης κάλυψη του. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου θα δημιουργηθεί κενό, υπάρχει ο κίνδυνος τοπικής αποκόλλησης της επικάλυψης που θα εφαρμόσουμε πάνω στη γέφυρα πρόσφυσης του WATER PRIMER EPX. Σε υποστρώματα μειωμένης αντοχής σε θλίψη ενδεχομένως να χρειαστεί και δεύτερο χέρι WATER PRIMER EPX. Αυτό γίνεται προκειμένου το πρώτο χέρι να σκληρύνει σε βάθος το υπόστρωμα και το επόμενο με την επίπαση χαλαζιακής άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 ως άνω να δημιουργήσει τη γέφυρα πρόσφυσης. Η γέφυρα πρόσφυσης που δημιουργήσαμε με αυτό τον τρόπο εργασίας είναι βατή συνήθως μετά από 4 ώρες και επιδέχεται επικάλυψη μετά από περίπου 12 - 36 ώρες ανάλογα με την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση το WATER PRIMER EPX πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις χωρίς να δημιουργούνται λίμνες από το υλικό. Όταν οι συγκεκριμένες λίμνες στεγνώσουν δημιουργούν αντικολλητική στρώση η οποία συχνά ρηγματώνεται. Όταν η επικάλυψη που είναι εποξειδικής ή πολοουρεθανικής βάσης δεν απαιτείται η επίπαση με χαλαζιακή άμμο PLANOCOLOR GRANULATES S 500. Σε αυτή τη περίπτωση όμως η εφαρμογή της επίστρωσης να γίνεται εντός 20 ωρών διαφορετικά πρέπει να μείνει εκτός επάλειψης.

Εφαρμογή του μίγματος (ως κόλλα):

Το WATER PRIMER EPX εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μεταξύ +15°C έως +30°C. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολό σε μία στρώση εξασφαλίζοντας ότι η κόλλα έχει καλύψει επαρκώς ολόκληρη την επιφάνεια χωρίς να δημιουργούνται κενά. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν κενά υπάρχει κίνδυνος μερικής αποκόλλησης της επικάλυψης. Η εφαρμογή της επίστρωσης που ακολουθεί γίνεται όσο η στρώση του WATER PRIMER EPX είναι ακόμη φρέσκια ‘νωπό σε νωπό’. Ακολουθεί η εφαρμογή της επίστρωσης είτε αυτή είναι τσιμεντοκονία είτε επισκευαστικό μη δομητικό κονίαμα εξομάλυνσης όπως τα RC 220 ή το RC 240, είτε διακοσμητική επίστρωση βάσεως τσιμέντου όπως τα μικρό-βοτσαλωτά δάπεδα NOVACEM CREATIVE FLOOR.