PLANO BOND

Συνθετικό αστάρι με βάση ρητίνες και χαλαζιακή άμμο για αύξηση της πρόσφυσης του σοβά σε λείες επιφάνειες

Χαλαζιακό αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών για δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης σε λείες απορροφητικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε εμφανές σκυρόδεμα πριν την εφαρμογή επιστρώσεων βάσεως τσιμέντου όπως σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και κονιάματα τοποθέτησης πλακών όπως τα NOVABOND PS FLEX και NOVABOND PS FIBER σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης.  Κατάλληλο για δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης μεταξύ γύψου και τσιμέντου σε εφαρμογές γυψοσοβάδων ή για συγκόλληση πλακιδίων με κόλλες βάσεως τσιμέντου σε γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες. Διατίθεται σε κεραμιδί χρώμα για έλεγχο της καλυπτικότητας. Χρόνος επικάλυψης: > 6 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες.

Κατανάλωση: 0,3-0,6 kg/m²
Χρώμα: Κεραμιδί
Πακέτο: Δοχεία 20 kg, Δοχεία 5 kg
Παλέτα: 450 kg, 480 kg

Περιγραφή

 • Το χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης PLANO BOND:
  • εφαρμόζεται σε:
   • εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
   • λείες απορροφητικές επιφάνειες όπως σε εμφανές σκυρόδεμα, πλακάκια, μωσαϊκά, κ.λπ.
   • γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης
  • δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για:
   • επιχρίσματα, σοβάδες βάση τσιμέντου και ακρυλικής διασποράς
   • κόλλες πλακιδίων και κονιάματα
   • επισκευαστικά κονιάματα, κ.λπ.
 • Μορφή: παστώδες
 • Πυκνότητα: 1,55 ± 0,05 kg/L
 • Χρόνος στεγνώματος: 2 - 3 ώρες
 • Χρόνος επικάλυψης: > 6 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις και σαθρά στοιχεία.

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή αναδεύστε το περιεχόμενο του δοχείου μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό ομοιόμορφα μια στρώση. Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε περίπου δυο ώρες.

Συστάσεις:

 • Κατά την αποθήκευση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιταχύνουν την καθίζηση των χαλαζιακών αδρανών
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C όπως και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%
 • Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειας με υγρασία άνω του 4%
 • Προστατέψτε την επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί τις πρώτες 2 - 3 ώρες από την βροχή
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.