PLANO CONTACT FAST

Χαλαζιακό αστάρι ταχείας εφαρμογής για δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης σε μη απορροφητικά υποστρώματα

Χαλαζιακό αστάρι ταχείας εφαρμογής για δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης σε μη απορροφητικά υποστρώματα και λείες επιφάνειες όπως μέταλλο, γυαλί, υφιστάμενες πλακοστρώσεις, αλλά και ελαφρά απορροφητικές όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, εμφανές  σκυρόδεμα προκειμένου να ακολουθήσει συγκόλληση με κόλλες πλακιδίων βάσεως τσιμέντου όπως οι NOVACOL FLEX, NOVACOL ULTRA GEL, εφαρμογή πατητών τσιμεντοκονιών όπως οι PLANOCOLOR PREMIUM, οργανικών επιχρισμάτων  όπως οι παστώδεις σοβάδες PLANOCOLOR ACR ή  γρανιτοσοβάδες με χρήση PLANOCOLOR AC. Δέχεται επικάλυψη μετά από 15-60 λεπτά. Σε ελαφρά απορροφητικά υποστρώματα μπορεί να εφαρμοστεί με διάλυση μέχρι 10% με νερό.

Κατανάλωση: 0,3-0,4 kg/m²
Χρώμα: Ροζ-Μπεζ
Συσκευασία: 15 kg / Παλέτα: 720 kg, 5 kg / Παλέτα: 450 kg, 1 kg / Παλέτα: 384 kg

Περιγραφή

 • Το χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι ταχείας ωρίμανσης PLANO CONTACT FAST:
  • εφαρμόζεται σε:
   • εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και δάπεδα
   • λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες όπως σε εμφανές σκυρόδεμα, πλακάκια, φυσικούς γυαλισμένους λίθους, μωσαϊκά, γυαλί, μέταλλα, κ.λπ.
   • γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης
   • παλιές βαφές
  • δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για:
   • επιχρίσματα, σοβάδες βάση τσιμέντου και ακρυλικής διασποράς
   • κόλλες πλακιδίων, αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα κτλ.
   • επισκευαστικά κονιάματα, κ.λπ.
   • πατητές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT
 • Μορφή: παστώδες
 • Πυκνότητα: 1,45 ± 0,05 kg/L
 • Χρόνος επικάλυψης: 15-60 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C μέχρι +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις και σαθρά στοιχεία.

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή αναδεύστε το περιεχόμενο του δοχείου μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό ομοιόμορφα μια στρώση. Αφού στεγνώσει μπορείτε να εφαρμόσετε το σοβά ή το κονίαμα. Ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και απορροφητικότητα του υποστρώματος. Για ελαφρά απορροφητικές επιφάνειες επιδέχεται αραίωση ως 10% με νερό.

Συστάσεις:

 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C όπως και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%
 • Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειας με υγρασία άνω του 4%
 • Μην προσθέτετε νερό άνω του 10%
 • Προστατέψτε την επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί τις πρώτες 1 2ώρες από την βροχή
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.