NOVALASTIC

Βελτιωτική ρητίνη για ελαστικοποίηση κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου

Ελαστικοποιητική ρητίνη κονιαμάτων. Αυξάνει την ελαστικότητα και τις αντοχές. Αναμιγνύεται με κόλλες πλακιδίων, κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων, αρμόστοκους, στόκους σπατουλαρίσματος. Διάλυση σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: Δεξαμενές 1000 L, Δοχεία 1 L, Δοχεία 20 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 480 L

Περιγραφή

 • Το NOVALASTIC μεταξύ άλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσμικτο ανάμιξης με τσιμεντοκονιάματα στις ακόλουθες εφαρμογές:
  • ελαστική συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κεραμικών πλακιδίων (δίπυρα, μονόπυρα, klinker γρανίτη, ψηφίδες, εφυαλωμένα πλακίδια, cotto) και φυσικών λίθων που αποχρωματίζονται από την χρήση συγκολλητικών
  • συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε: δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις, βεράντες, ταράτσες, τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα, γυψοσανίδες αδιαβροχοποιημένες σε λουτρά
  • εφαρμογή στόκου σπατουλαρίσματος σε εξωτερικούς χώρους
  • δημιουργία αριανιού (αναμιγμένο με τσιμέντο και νερό) για συγκόλληση νέου πάνω σε παλαιό τσιμεντοκονίαμα (όχι μονολιθική συγκόλληση)
  • βελτίωση της ελαστικότητας του τσιμεντοειδούς στεγανωτικού SC 100 προκειμένου να εφαρμοστεί σε οριζόντιες επιφάνειες
 • Μορφή: υγρό
 • pH: 7 - 8
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία του υποστρώματος:

Σε κάθε περίπτωση το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, συμπαγές και στέρεο, απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη, έλαια, παλιές βαφές, σκουριά, κεριά, βερνίκια και εν γένει κάθε ξένου στοιχείου που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση της κόλλας, του στόκου σπατουλαρίσματος και εν γένει του κονιάματος που έχει ελαστικοποιηθεί με τη χρήση του NOVALASTIC. Το υπόστρωμα τοποθέτησης δεν πρέπει να έχει ρωγμές ή να υπόκειται σε μετακινήσεις. Πριν την εφαρμογή βρέξτε με νερό το υπόστρωμα αν αυτό είναι ιδιαίτερα ζεστό εξαιτίας της πολύωρης έκθεσής του στις ηλιακές ακτίνες. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προ αναμιγμένων κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου πού ενισχύονται με το NOVALASTIC.

Προετοιμασία του μίγματος:

Ανάμιξη με κόλλα:

Η αναλογία ανάμιξης καθορίζεται από το βαθμό ελαστικότητας που απαιτείται από την κόλλα. Πάντα να χρησιμοποιείτε το NOVALASTIC σαν πλήρες υποκατάστατο του νερού όταν απαιτείται η μέγιστη ελαστικότητα σε εφαρμογές απαιτήσεων όπως προσόψεις, ιδιαίτερα εύκαμπτα υποστρώματα, σε χυτό σκυρόδεμα με ωρίμανση μικρότερη των 6 μηνών, μεγάλα (μεγαλύτερα των 900 cm3) πλακίδια ή πλάκες ή για υποστρώματα που υπόκεινται σε σημαντικές αλλαγές της θερμοκρασίας. Το NOVALASTIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαλυμένο 50% (ανάμιξη 1:1 με νερό) όταν απαιτείται μια τσιμεντοειδής κόλλα με καλή ελαστικότητα σε υποστρώματα μεσαίας ελαστικότητας όπως επαρκώς ωριμασμένο σκυρόδεμα ή για μικρά πλακίδια όπως ψηφίδα. Όταν το NOVALASTIC χρησιμοποιείται σε ποσοστό 50% ανακατέψτε καλά πρώτα μόνο με το νερό πριν το αναμίξετε με τη σκόνη, για να αποφύγετε να έχει το ένα μέρος της κόλλας NOVALASTIC και το άλλο με νερό. Ανακατέψτε τη κόλλα σε σκόνη με NOVALASTIC ρίχνοντας την σκόνη μέσα στο υγρό και στη συνέχεια ανακατέψτε για λίγα λεπτά με μηχανικό αναδευτήρα σε αργές στροφές έως ότου επιτευχθεί ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για λίγα λεπτά και ανακατέψτε ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση.

Ανάμιξη με στόκο σπατουλαρίσματος:

Στην περίπτωση ανάμιξης του NOVALASTIC με στόκους σπατουλαρίσματος όπως η NOVAFINA ή η STUCCOFINA προσθέστε 1 - 2 λίτρα NOVALASTIC ανά 20kg σκόνης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Η ανάμιξη γίνεται με μηχανικό αναδευτήρα όπως και στις κόλλες πλακιδίων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο TDS.

Δημιουργία συνδετικού αριανιού:

Αναμίξατε 1 μέρος NOVALASTIC με 1 μέρος νερό και 2 μέρη τσιμέντο χρησιμοποιώντας μηχανικό αναδευτήρα ή άλλο εργαλείο. Το μίγμα υπάρχει κίνδυνος να διαχωριστεί όταν παραμένει σε ηρεμία και συνιστάται να γίνεται περιοδική του ανάδευση πριν από την εφαρμογή του πάνω στο υπόστρωμα.

Εφαρμογή του μίγματος:

Η επικόλληση των πλακιδίων, η εφαρμογή του στόκου σπατουλαρίσματος, κ.λπ. γίνεται ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων του προϊόντος σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με NOVALASTIC. Η εφαρμογή του αριανιού συγκόλλησης γίνεται χρησιμοποιώντας επίπεδη βούρτσα και το προς συγκόλληση κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται ‘φρέσκο πάνω σε φρέσκο’ πριν δηλαδή το αριάνι στεγνώσει γιατί έτσι θα δημιουργηθεί αντικολλητική στρώση. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείστε τους κανόνες που διέπουν τα κονιάματα βάσης τσιμέντου όπως τήρηση ανοιχτού χρόνου, ωρίμανση σε περιβάλλον με υγρασία, προστασία της επιφάνειας κατά τις πρώτες ώρες από την έντονη ηλιακή έκθεση, τον παγετό. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής κατά περίπτωση, ανατρέξατε στις οδηγίες που αναγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο τεχνικών δεδομένων του προϊόντος που αναμιγνύεται με το NOVALASTIC και επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εταιρείας μας.