PLANOCOLOR SLR

Διακοσμητικά επιχρίσματα σε μορφή πολτού σιλικονούχας βάσης για εσωτερικούς, εξωτερικούς τοίχους και θερμοπροσόψεις

Σιλικονούχα οργανικά επιχρίσματα (πάστες σοβά) λευκού χρώματος με υψηλή υδροφοβία σε 3 διαφορετικές κοκκομετρίες. Διαθέσιμες κοκκομετρίες: 0,8mm (SLR 80), 1,0mm (SLR 100), 1,5mm (SLR 150). Η κοκκομετρία SLR 80 διατίθεται κατόπιν παραγγελίας σε ελάχιστη ποσότητα 1 παλέτα. Διατίθενται στις 260 αποχρώσεις του χρωματολογίου NOVAMIX FACADE.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Λευκό και αποχρώσεις του χρωματολογίου NOVAMIX FACADE
Συσκευασία: Δοχεία 25 kg
Παλέτα: 600 kg

Περιγραφή

 • Τα επιχρίσματα PLANOCOLOR SLR μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τελικό διακοσμητικό ελαστικό επίχρισμα σε εφαρμογές όπως:
  • εσωτερικοί ή εξωτερικοί τοίχοι σε σπίτια, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, κτίρια γραφείων
  • θερμοπροσόψεις διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα, γραφιτούχας πολυστερίνης
  • εξωτερικούς τοίχους σε χώρους που θέλουμε να αποφύγουμε την συχνή βαφή καθώς επίσης και σε παραθαλάσσιες περιοχές με έντονα διαβρωτικό περιβάλλον που απαιτείται επίχρισμα με ελαστικότητα
  • εξωτερικούς τοίχους σε δημόσια κτίρια όπως νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια για ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης από βαφές

 

 • Μορφή: πολτός
 • Κοκκομετρία:
  • 0,8 mm ( PLANOCOLOR SLR 80)
  • 1,0 mm (PLANOCOLOR SLR 100)
  • 1,5 mm (PLANOCOLOR SLR 150)
 • Μέγιστη υγρασία εφαρμογής: 80%
 • Χρόνος αναμονής πριν την τελική διαμόρφωση με τριβίδι: 15 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Όλα τα κλασικά τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώματα, είναι κατάλληλα για την εφαρμογή των διακοσμητικών επιχρισμάτων PLANOCOLOR SLR αρκεί να είναι επίπεδα, συμπαγή, σκληρά και χωρίς σαθρά στοιχεία, γράσα, έλαια, βερνίκια, κεριά και χωρίς ανιούσα υγρασία. Το υπόστρωμα τοποθέτησης δεν πρέπει να έχει ρωγμές ή να υπόκειται σε μετακινήσεις. Η ελάχιστη επιφανειακή αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,8N/mm². Αν το υπόστρωμα εμφανίζει ανεπαρκείς αντοχές θα πρέπει να γίνεται σκλήρυνση του χρησιμοποιώντας το ειδικό αστάρι NOVAPRIMER. Επιφάνειες με επαρκείς αντοχές που όμως ‘σκονίζονται’ μπορούν να δεχτούν επάλειψη με PLANOPRIMER αδιάλυτο ή διαλυμένο 1/1 σε νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα τους. Λείες επιφάνειες ή/και επιφάνειες θερμοπρόσοψης με οπλισμένη στρώση κόλλας θερμοπρόσοψης όπως η NOVABOND PS FLEX, πρέπει να ασταρώνονται χρησιμοποιώντας είτε το PLANOBOND είτε το PLANO CONTACT. Το χυτό σκυρόδεμα χρειάζεται να έχει ωριμάσει για τουλάχιστο 6 μήνες και επιχρίσματα βάσεως συμβατικού τσιμέντου το λιγότερο 5 - 7 ημέρες ανά εκατοστό πάχους πριν την εφαρμογή των διακοσμητικών επιχρισμάτων PLANOCOLOR SLR. Όταν η εφαρμογή των επιχρισμάτων PLANOCOLOR SLR γίνεται σε επιφάνειες ξύλου, γυψοσανίδας ή γυψοσοβά το υπόστρωμα να ασταρώνεται με NOVAPRIMER ή PLANOBOND κατά περίπτωση. Τυχόν αποκολλημένα ή χαλαρά κομμάτια από παλιά επιχρίσματα πρέπει να απομακρύνονται και να γίνεται επισκευή με RS 110 ή FC 10 κατά περίπτωση. Υπάρχουσες βαφές σε δάπεδα ή τοίχους πρέπει να απομακρύνονται ή/και να γίνεται δοκιμή πρόσφυσης με χρήση PLANO CONTACT. Επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος πρέπει να είναι συμπαγείς, χωρίς ρωγμές. Υφιστάμενες ρωγμές σε επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας EPO PASTE και EPO FLUID. Ενανθρακωμένα τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας τα προϊόντα RUST CONVERTER, RC 340 και NOVAFER. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Ανακατέψτε καλά το PLANOCOLOR SLR στο δοχείο που το περιέχει με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Εάν  κρίνεται απαραίτητο προσθέτουμε ποσότητα 1 - 3% νερό κατά βάρος. Αν χρησιμοποιούνται δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής τότε να αναμιχθούν πριν από τη χρήση. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο PLANOCOLOR SLR έχει αναμιχθεί με χρωστική, για να μην υπάρξουν διχρωμίες εξαιτίας διαφορετικού τόνου της απόχρωσης. Τα επιχρίσματα PLANOCOLOR SLR παρέχονται σε λευκό χρώμα αλλά, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να παραδοθούν είτε σε επιθυμητή απόχρωση RAL ή βάση του ειδικού χρωματολογίου FACADE (βεντάλια σε ανθεκτικές, σε UV ακτινοβολία, αποχρώσεις) απευθείας από την παραγωγή, είτε να βαφούν με κατάλληλη μηχανή ανάμιξης χρωμάτων σε εξειδικευμένο κατάστημα. Σε περιπτώσεις όπου επιλεγεί η ανάμιξη με χρωστική να γίνει σε μηχανή ανάδευσης χρωμάτων, αυτή πρέπει να είναι περιστροφική μηχανή ανάδευσης και σε κάθε περίπτωση να γίνεται έλεγχος αν η χρωστική έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο μίγμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα πριν την εφαρμογή επιβάλλεται. Για ειδικές αποχρώσεις επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας.

Εφαρμογή του μίγματος:

Τα επιχρίσματα PLANOCOLOR SLR εφαρμόζονται στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη σπάτουλα υπό γωνία περίπου 450 και σε πάχος ίσο με το πάχος των κόκκων. Εντός 15 λεπτών σε κανονικές συνθήκες και αφού το επίχρισμα αρχίσει να στεγνώνει, ισιώνετε την επιφάνεια με ειδική πλαστική σπάτουλα (τριβείο). Ανάλογα με την διεύθυνση-κατεύθυνση της σπάτουλας κατά την εφαρμογή μπορούμε να δημιουργήσουμε το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα που οφείλεται στην κοκκομετρία του επιχρίσματος. Αν χρησιμοποιούνται δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής τότε να αναμιχθούν μεταξύ τους πριν από τη χρήση σε μεγαλύτερα δοχεία, προκειμένου να μην δημιουργηθούν διχρωμίες. Η εφαρμογή δεν πρέπει να διακόπτεται αλλά να γίνεται σε ενιαίες επιφάνειες. Προσόψεις όπου χρησιμοποιείται έντονη απόχρωση πρέπει να δέχονται τα επιχρίσματα σε μια ενιαία στρώση χωρίς διακοπή. Η θερμοκρασία αέρα και επιφάνειας εφαρμογής  πρέπει να από +5°C έως +30°C και η υγρασία μικρότερη από 80%. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και για τις πρώτες 24 - 48 ώρες προστατέψτε την επιφάνεια από την έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, το δυνατό άνεμο και τον παγετό μέχρι να στεγνώσει σε βάθος το επίχρισμα. Αν και τα επιχρίσματα PLANOCOLOR SLR είναι ελαστικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επικαλύπτουμε αρμούς διαστολής με αυτά γιατί θα δημιουργηθούν ρωγμές.