SBR 50

Ιδιαίτερα ενισχυμένη οικοδομική ρητίνη συνθετικού ελαστομερούς για δομική ενίσχυση και ελαστικοποίηση τσιμεντοκονιαμάτων

Συμπυκνωμένη ρητίνη κονιαμάτων. Χρησιμοποιείται για βελτίωση πρόσφυσης και εργασιμότητας τσιμεντοκονιαμάτων όπως επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, στόκους σπάτουλας. Κόλλες πλακιδίων όπως η NOVACOL SUPER όταν αναμιγνύονται με SBR 50 γίνονται ελαστικές και κατάλληλες για εφαρμογές υψηλότερων απαιτήσεων. Κατάλληλη για δημιουργία αριανιού συγκόλλησης (ανάμιξη με τσιμέντο portland και νερό). Διάλυση σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή.

Χρώμα: Λευκό
Πακέτο: Δεξαμενές 1000 L, Δοχεία 1 L, Δοχεία 20 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 1000 L, 432 L, 480 L

Περιγραφή

 • Το SBR 50 χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γαλάκτωμα σε:
  • κονιάματα υψηλών αντοχών πριν την τοποθέτηση πλακιδίων, βιομηχανικών δαπέδων, σοβάδων, κτλ. με λιγότερη παραγωγή σκόνης
  • συγκολλητικές επιστρώσεις ενίσχυσης της πρόσφυσης σε συνδυασμό με νερό και τσιμέντο Portland ή των υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO
  • τσιμεντοκονίες για αύξηση της πρόσφυσης και των αντοχών στην τριβή
  • κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους για αύξηση της ελαστικότητας
  • στόκους σπατουλαρίσματος για αύξηση των αντοχών σε εξωτερικές εφαρμογές
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,0 ± 0,1 kg/L
 • pH: 8,5 - 9,5
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι συμπαγές, απορροφητικό και καθαρό χωρίς σαθρά στοιχεία, αποκολλητικά καλουπιών, χρώματα, έλαια, κεριά, βαφές και άλλες ουσίες που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα θα πρέπει να διαβρέχονται μέχρι κορεσμού, χωρίς όμως να παραμένουν στάσιμα νερά.

Τρόπος εφαρμογής:

Πριν την εφαρμογή αραιώστε το SBR 50 με νερό στη επιθυμητή ποσότητα. Στη συνέχεια προσθέστε το τσιμέντο και τα αδρανή. Σε όλες τις περιπτώσεις θα ήταν καλύτερα τα ξηρά συστατικά να έχουν ήδη αναμειχθεί μαζί, ώστε να αποφύγουμε τυχόν σβώλους κατά τη διαδικασία ανάμιξης με το διάλυμα του SBR 50. Αναδεύστε για περίπου 3 - 5 λεπτά μέχρις ότου το μίγμα γίνει ομοιογενές και απαλλαγμένο από σβώλους. Μετά την εφαρμογή, ιδιαίτερα σε πολύ ζεστό καιρό, προστατεύστε τα κονιάματα που παράγονται με SBR 50 από ταχεία ξήρανση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ρηγματώσεων.

Αγκυρωμένα κονιάματα μικρού πάχους, 15 – 50 mm
Για τη δημιουργία αγκυρωμένων κονιαμάτων μικρού πάχους για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές ενδεικτική δοσολογία είναι:
Τσιμέντο 350 – 450 kg
Άμμος 0 – 4 mm 1 m³
SBR 50 80 – 100 L
Νερό 80 – 100 L
Σημείωση: πριν από την εφαρμογή αυτού του κονιάματος, συνιστάται η εφαρμογή ενισχυτικής συγκολλητικής επίστρωσης αποτελούμενη από SBR 50, νερό και τσιμέντο σε αναλογία 1: 1: 2-3. Η εφαρμογή να γίνεται νωπό σε νωπό.

Πλωτά κονιάματα μεγάλου πάχους άνω των 50 mm
Το ελάχιστο πάχος πλωτών τσιμεντοκονιαμάτων εξαρτάται από τα φορτία κυκλοφορίας. Για κατοικίες με φορτία ≤ 2 kN/m² αυτό προσδιορίζεται στα 50 mm ενώ για βαριά φορτία με καταπόνηση ≈ 5 kN/mm² τουλάχιστον στα 65 mm. Ενδεικτική δοσολογια:

Τσιμέντο 300 – 350 kg
Άμμος 0 – 4 mm 1 m³
SBR 50 50 – 60 L
Νερό 100 – 120 L

Επιχρίσματα τοιχοποιίας
Το SBR 50 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο για επιχρίσματα τοιχοποιίας βάση τσιμέντου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα, μειωμένο πορώδες, καλύτερη αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και αυξημένη αντοχή σε εφελκυσμό.
Συνιστώμενη αναλογία ανάμιξης:
1η στρώση επιχρίσματος (πεταχτός)
Τσιμέντο 5 μέρη κατά βάρος

Άμμος 0 – 4 mm 15 μέρη κατά βάρος
SBR 50 1 μέρος κατά βάρος
Νερό 2 μέρη κατά βάρος
2η στρώση επιχρίσματος (βασικός - γεμίσματος)
Τσιμέντο 3 μέρη κατά βάρος
Άμμος 0 – 4 mm 3 μέρη κατά βάρος
SBR 50 2 μέρη κατά βάρος
Νερό 1 μέρος κατά βάρος

Ανάμιξη με προϊόντα με βάση το τσιμέντο
Το SBR 50 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση των ελαστικών - εφελκυστικών ιδιοτήτων προϊόντων με βάση το τσιμέντο, όπως σε σοβάδες (π.χ. ST 30), κόλλες πλακιδίων ή σε στόκους σπατουλαρίσματος (π.χ. NOVAFINA). Η συνιστώμενη αναλογία είναι η ανάμιξη 1 μέρους του SBR 50 με 2 μέρη νερού, ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα μας.

Δημιουργία συγκολλητικών επιστρώσεων - γέφυρα συγκόλλησης

Συνιστάται η εφαρμογή της συγκολλητικής επίστρωσης για αύξηση της πρόσφυσης νωπών κονιαμάτων σε σκληρυμένο σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα όπως βιομηχανικά δάπεδα ή τσιμεντοειδή στεγανωτικά όπως τα SC 200 PENETRATE, SC ELASTIC, SC ELASTIC EASY.

1 μέρος SBR 50
1 μέρος νερό

2 3 μέρη τσιμέντο Πορτλαντ ή
NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO

Η εφαρμογή του νέου κονιάματος να γίνεται στην νωπή ακόμα στρώση της συγκολλητικής επίστρωσης.

Συστάσεις:

 • Το SBR 50 δεν πρέπει να προστίθεται απευθείας στο ξηρό κονίαμα. Να αραιώνεται αρχικά με κατάλληλη ποσότητα νερού και αυτό το διάλυμα να προστίθεται στο τελικό κονίαμα
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +35°C
 • Για τα επιχρίσματα και κονιάματα παραγόμενα με SBR 50 ισχύουν οι ίδιοι κανόνες τοποθέτησης και ωρίμανσης όπως και για τα συμβατικά
 • Μην χρησιμοποιείτε το SBR 50 για να δημιουργήσετε μονολιθική συγκόλληση μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος (χρησιμοποιήστε το EPO FLUID)
 • Οι προαναφερθείσες αναλογίες ανάμιξης πρέπει να λαμβάνονται ως ενδεικτικές. Η κατανάλωση του SBR 50 μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την εφαρμογή, το είδος, την κοκκομετρική σύσταση και σχετική υγρασία των αδρανών
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.