PLANOCOLOR AC

Συνδετική ρητίνη έτοιμη προς ανάμιξη με χρωματιστές ψηφίδες για δημιουργία γρανιτοσοβά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές

Ακρυλική συνδετική ρητίνη που χρησιμοποιείται για δημιουργία διακοσμητικών επιστρώσεων γρανιτοσοβά σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Παρέχεται σε μορφή πάστας λευκού χρώματος που αναμιγνύεται με χρωματιστές ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES. Μόλις το μίγμα έρθει σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία η συνδετική ρητίνη γίνεται διάφανη αναδεικνύοντας τις ψηφίδες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάμιξη. Ιδιαίτερα ευέλικτο σύστημα αφού μια βάση αναμιγνύεται με διάφορα είδη ψηφίδων PLANOCOLOR GRANULATES (NSD, NXD, MR, MQ, RC GLASS και NXG) παρέχοντας μοναδικές δυνατότητες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η εφαρμογή γίνεται σε επιφάνεια κατάλληλα ασταρωμένη. Οι γρανιτοσοβάδες PLANOCOLOR AC μπορούν να εφαρμοστούν σε οικίες, θερμοπροσόψεις, επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εκθέσεις.

Κατανάλωση: 0,5-1,0 L/m²
Χρώμα: Διάφανο
Πακέτο: Δοχεία 5 kg
Παλέτα: 450 kg

Περιγραφή

 • Η συνδετική ακρυλική ρητίνη PLANOCOLOR AC:
  • χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES για την κατασκευή έγχρωμων διακοσμητικών επιχρισμάτων:
   • σε εσωτερικούς-εξωτερικούς τοίχους κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων
   • σε όλα τα συνήθη οικοδομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, σοβάδες, τσιμεντοκαι γυψοσανίδες, κ.λπ.
   • σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτηρίων ETICS
  • έχει άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα
  • παρέχει αρίστη ικανότητα διαπνοής και υδατοαπωθητικότητα
  • προσφέρει ένα ανοιχτο σύστημα για άπειρους και μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς
 • Μορφή: πάστα
 • Πυκνότητα: 1,05 ± 0,05 kg/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του υλικού. Λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες ασταρώνονται με το ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι PLANO CONTACT FAST.

Προετοιμασία του μίγματος:

Σε καθαρό δοχείο αναμιγνύονται σε χαμηλές στροφές τα 5Kg PLANOCOLOR AC με 15-20Kg PLANOCOLOR GRANULATES έως ότου επιτευχθεί ένας ομοιόμορφος πολτός. Η αναλογία των αδρανών εξαρτάται από την κοκκομετρία τους. Ίδιας μάζας μικρότερης κοκκομετρίας αδρανή απαιτούν περισσότερη ποσότητα PLANOCOLOR AC. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίστε την πλήρη διαβροχή των αδρανών και την ομοιόμορφη κατανομή τους.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται με μεταλλική σπάτουλα με στρογγυλεμένες γωνίες. Εφαρμόστε το μίγμα σε ομοιόμορφο πάχος σε όλη την επιφάνεια φροντίζοντας να μην υπάρχουν κενά ή προεξοχές.

Συστάσεις:

 • Μην αναμιγνύετε το PLANOCOLOR AC με τσιμέντο, γύψο ή χρωστικές
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανιούσα υγρασία
 • Προφυλάξτε την επιφάνεια από βροχή ή τον παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην εφαρμόζετε σε βατές περιοχές όπως δάπεδα και σκάλες
 • Μην εφαρμόζετε σε πισίνες και περιοχές μόνιμης εμβάπτισης σε νερό
 • Φροντίστε για ομοιόμορφη κατανομή των αδρανών
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, καθαρίζονται με νερό όσο το μίγμα είναι ακόμα νωπό. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.