NOVACEM PRONTO

Έτοιμο κονίαμα μειωμένου βάρους για πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 2-15 cm

Μειωμένου βάρους (30 – 40%) έτοιμη τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων. Αναμιγνύεται μόνο με νερό και είναι αντλήσιμη. Ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα, εργοταξιακή μπετονιέρα ή κοχλιωτή πρέσα. Αναμονή πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 48 ώρες (πάχος στρώσης 4cm). Κατάλληλο υπόστρωμα για διαμόρφωση κλίσεων πριν από υγρομόνωση με SC ELASTIC ή NOVAROOF AC FIBER σε δώματα.

Κατανάλωση: 13-16 kg/m²/cm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg

Περιγραφή

 • Το NOVACEM PRONTO είναι κατάλληλο για:
  • κατασκευές και επισκευές με απαιτήσεις μειωμένων φορτίων όπως σε κατοικίες και στη ναυτιλία
  • πληρώσεις δαπέδων με αντλησιμα κονιάματα
  • εξομαλύνσεις δαπέδων πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων, κ.λπ.
  • ανακαινίσεις δαπέδων
  • δημιουργία αγκυρωμένων κονιαμάτων πλήρωσης από 20 έως 150 mm
  • δημιουργία πλωτών κονιαμάτων πλήρωσης από 50 έως 150 mm
 • Μορφή: σκόνη
 • Πάχος στρώσης: 2 - 15 cm
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 45 λεπτά / 20°C
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 4 - 6 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή εν γένει τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Υπάρχουσες ρωγμές στην επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να επισκευαστούν κατάλληλα. Το κονίαμα δαπέδου θα πρέπει να διαχωριστεί σε όλο το πάχος του από τους τοίχους και κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής με ταινία παραμορφώσιμου υλικού πάχους 5 – 10 mm. Κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος θα μεταφερθούν σε όλο το ύψος του κονιάματος.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο νερό που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα σκόνης. Για τα 25 kg NOVACEM PRONTO απαιτούνται 2,75 – 3,25 λίτρα καθαρό νερό και υπό ανάδευση προσθέτουμε την σκόνη. Αναμίξτε σε υψηλές στροφές με ηλεκτρικό αναμικτήρα για τουλάχιστον 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Με αυτό τον τρόπο το ειδικό βάρος του κονιάματος είναι 1,3 – 1,4 kg/L. Σε περίπτωση οπού χρησιμοποιηθεί εργοταξιακή μπετονιέρα με χρόνο ανάμιξης από 3-5 λεπτά το ειδικό βάρος διαμορφώνεται στα 1,5 - 1,6 kg/L. Χαμηλότερες στροφές όπως και μικρότερος χρόνος ανάμιξης (2-3 λεπτά) προσδίδουν κονιάματα υψηλότερου τελικού ειδικού βάρος 1,6 - 1,8 kg/L.

Τρόπος εφαρμογής:

Το NOVACEM PRONTO εφαρμόζεται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής κονιαμάτων δαπέδων: προετοιμασία οδηγών επιπέδωσης και ρίψη του μίγματος αμέσως μετά την ανάδευση. Η εξομάλυνση της επιφάνειας πραγματοποιείται με μεταλλικό πήχη και η λείανση με μεταλλική σπάτουλα. Για πάχη διάστρωσης από 20 ως 50 mm συνιστάται η εφαρμογή ενός συνδετικού κονιάματος παρασκευασμένο από 1 μέρος της υδατικής ρητίνης SBR 50, 1 μέρος νερό και 3-4 μέρη τσιμέντου. Η τοποθέτηση του NOVACEM PRONTO πρέπει να γίνει σε αυτή την συνδετική στρώση ενώ είναι ακόμα νωπή. Σε περίπτωση διακοπής της διάστρωσης, απαιτείται σύνδεση, σε όλο το μήκος, μεταξύ των επάλληλων ρίψεων με μεταλλικό πλέγμα (βρόγχου 20 x 20 cm, φ 5mm) και εφαρμογή του ρευστού κονιάματος σύνδεσης στα τοιχώματα παρασκευασμένο σύμφωνα με τις αναλογίες που περιεγράφηκαν ως άνω. Το ελάχιστο πάχος πλωτών τσιμεντοκονιαμάτων προσδιορίζεται στα 50 mm. Η διάστρωση θα πρέπει να γίνει σε λείο υπόστρωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί μία μονωτική στρώση από φύλλα πολυαιθυλενίου που καλύπτονται μεταξύ τους τουλάχιστον 20 cm και οι αναδιπλωμένες άκρες να υπερβαίνουν όλο το πάχος του κονιάματος σε όλες τις κάθετες επιφάνειες. Η έναρξη εργασιών επικάλυψης ποικίλει ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και του υποστρώματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι χρόνοι αναμονής για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

Πάχος εφαρμογής σε cm Χρόνος αναμονής σε ημέρες
4 2
8 4
10 8
12 10
15 14

Λήψη δεδομένων υπό εργαστηριακές συνθήκες. Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο καθώς και αδρό υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία
 • Μην υπερβαίνετε τα 15 cm πάχος ανά στρώση
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές ή εύκαμπτες επιφάνειες
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν επικάλυψης
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.