NOVACEM RAPID

Ταχείας ξήρανσης τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης δαπέδων

Ενός συστατικού τσιμεντοειδές κονίαμα, κατάλληλο για διαμόρφωση επιστρώσεων όπως πατητές τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, μοκέτες, ξύλο και εύκαμπτες επικαλύψεις. Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία ξήρανση και υψηλή ανθεκτικότητα σε φορτία και κυκλοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για πάχη εφαρμογής 10 – 80 mm.

Κατανάλωση: 1,9 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Πακέτο: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg

Περιγραφή

Το NOVACEM RAPID χρησιμοποιείται για:

 • διαμόρφωση δαπέδων σε εφαρμογές με απαιτήσεις ταχείας ξήρανσης, για τοποθέτηση πλακιδίων, φυσικών λίθων, παρκέ, ελαστικών υλικών επένδυσης, μοκέτας καθώς και πριν την εφαρμογή των διακοσμητικών επικαλύψεων του συστήματος PLANOCOLOR
 • δημιουργία δαπέδων με ελάχιστο πάχος 10 mm και μέγιστο τα 80 mm χωρίς προσθήκη αδρανών, όπου ελάχιστο πάχος αγκυρωμένων δαπέδων είναι τα 10 mm, πλωτών δαπέδων 40 mm και 45 mm επάνω σε θερμομονωτικά υλικά
 • εφαρμογές όπου απαιτούνται κονιάματα με ιδιαίτερα χαμηλή συρρίκνωση
 • διαμόρφωση υποστρώματος πριν την εφαρμογή επικαλύψεων σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης – ψύξης με ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας για βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης
 • Μορφή: σκόνη
 • Εργασιμότητα μίγματος: 45 - 60 λεπτά / 20°C
 • Πάχος στρώσης: 10 - 80 mm
 • Βατότητα δαπέδου: 2 - 3 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι δομικά σταθερό, απόλυτα καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να επηρεάσει την ροή και μειώνει την πρόσφυση του NOVACEM RAPID σε αυτό. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι >1,5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη NOVAMIX EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου NOVAMIX S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Το κονίαμα δαπέδου θα πρέπει να διαχωριστεί σε όλο το πάχος του από τους τοίχους και κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής με ταινία παραμορφώσιμου υλικού πάχους 5-10 mm. Κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος πρέπει να μεταφέρονται σε όλο το ύψος του κονιάματος.
Ράβδοι οπλισμού θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από σκουριά, μηχανική ή μέσω αμμοβολής απομάκρυνση ή με χρήση του μετατροπέα σκουριάς NOVAMIX RUST CONVERTER. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν προστατευτεί με δυο στρώσεις αναστολέα διάβρωσης όπως το NOVAFER. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμείξτε το περιεχόμενο ενός σάκου NOVACEM RAPID (25 kg) με 2,2 λίτρα καθαρό νερό με ένα ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές για 3-5 λεπτά ή αναδευτήρα συνεχούς λειτουργίας με κοχλία έως ότου επιτευχθεί ένα ημίστεγνο μίγμα χωρίς σβώλους και επιφανειακή εξίδρωση. Μην υπερβείτε τη συνιστώμενη ποσότητα νερού καθώς αυτό επιμηκύνει τον χρόνο ξήρανσης και μειώνει τις τελικές επιδόσεις. Η αναμειγμένη ποσότητα του NOVACEM RAPID πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 45-60 λεπτά (σε θερμοκρασία των +20°C). Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν, ενώ χαμηλότερες επιμηκύνουν τον χρόνο εργασιμότητας.

Τρόπος εφαρμογής:

Το NOVACEM RAPID εφαρμόζεται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής κονιαμάτων δαπέδων: προετοιμασία οδηγών επιπέδωσης και ρίψη του μίγματος αμέσως μετά την ανάδευση. Η συμπύκνωση πραγματοποιείται αμέσως μετα την διάστρωση του κονιάματος, πριν την εξομάλυνση της επιφάνειας με μεταλλικό πήχη και η λείανση με μεταλλική σπάτουλα. Σε περίπτωση μεγάλου πάχους η συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διαδοχικές στρώσεις.

Σε περίπτωση διακοπής της διάστρωσης, απαιτείται σύνδεση, σε όλο το μήκος, μεταξύ των επάλληλων ρίψεων με μεταλλικό πλέγμα (βρόγχου 20 x 20 cm, φ 5mm) και εφαρμογή του ρευστού συνδετικού κονιάματος στα τοιχώματα παρασκευασμένο σύμφωνα με τις αναλογίες που αναφέρονται στα αγκυρωμένα κονιάματα μικρού πάχους. Η έναρξη εργασιών επικάλυψης ποικίλει ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και του υποστρώματος. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 48 ώρες.

Αγκυρωμένα κονιάματα:

Για την δημιουργία αγκυρωμένων κονιαμάτων με πάχος διάστρωσης από 10 ως 40 mm απαιτείται η εφαρμογή ενός συνδετικού κονιάματος παρασκευασμένο από 2-3 μέρη τσιμέντου - ΝOVACEM, ένα μέρος της υδατικής ρητίνης NOVAMIX SBR 50 και ένα μέρος νερό. Η τοποθέτηση του NOVACEM RAPID πρέπει να γίνει σε αυτή την συνδετική στρώση ενώ είναι ακόμα νωπή.

Για κονιάματα μεγάλου πάχους (40-80 mm) συνιστάται απορροφητικές επιφάνειες να ασταρώνονται με το ακρυλικό αστάρι PLANOPRIMER για σφράγιση και αύξηση της πρόσφυσης. Μη απορροφητικές επιφάνειες όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα πρέπει να ασταρωθούν με το χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι PLANO CONTACT FAST.

Πλωτά κονιάματα:

Το ελάχιστο πάχος πλωτών τσιμεντοκονιαμάτων εξαρτάται από τα φορτία κυκλοφορίας. Για κατοικίες με φορτία ≤ 2 kN/m² αυτό προσδιορίζεται στα 40 mm ενώ για βαριά φορτία με καταπόνηση ≈ 5 kN/mm² τουλάχιστον στα 65 mm. Η διάστρωση του NOVACEM RAPID με ελάχιστο πάχος τα 40 mm, επάνω σε θερμομονωτικά υλικά 45 mm, θα πρέπει να γίνει σε λείο υπόστρωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί μία μονωτική στρώση από φύλλα πολυαιθυλενίου ή αντίστοιχα, που καλύπτονται μεταξύ τους τουλάχιστον 20 cm και οι αναδιπλωμένες άκρες να υπερβαίνουν όλο το πάχος του κονιάματος σε όλες τις κάθετες επιφάνειες.

Οι χρόνοι αναμονής προσδιορίστηκαν σε εργαστηριακές συνθήκες 23°C και σχετική υγρασία 50% με τον μέγιστο βαθμό συμπύκνωσης του υλικού. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπως θερμοκρασία και σχετική υγρασία, καθώς και ο βαθμός συμπύκνωσης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα ξήρανσης των κονιαμάτων. Σε κάθε περίπτωση πριν την τοποθέτηση της επικάλυψης θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία του NOVACEM RAPID είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν επικάλυψης.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • σε υποστρώματα με εφελκυστική αντοχή μικρότερη από 1,5 N/mm²
 • απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές ή εύκαμπτες επιφάνειες ή με συνεχή ανιούσα υγρασία
 • σε υποστρώματα που δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • Μην υπερβαίνεται την συνιστώμενη ποσότητα νερού
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο το NOVACEM RAPID είναι ακόμα νωπό. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.