PLANO 120 S/F

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα υπερταχείας σκλήρυνσης και ξήρανσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος με ταχεία ξήρανση, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλο για επιπέδωση και εξομάλυνση ανισοσταθμιών για πάχη από 1 ως 7mm. Για πάχος 8 – 20mm απαιτείται ανάμιξη με 25% άμμο PLANOCOLOR GRANULATES S 20. Η γρήγορη σκλήρυνση όπως και ξήρανση μαζί με τις υψηλές μηχανικές του αντοχές, το καθιστούν ιδανικό υπόστρωμα σε εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ανθεκτικότητα σε φορτία και κυκλοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως: πριν την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, ξύλινου παρκέ, μοκέτας, linoleum, PVC, λάστιχο. Ιδανικό για εξομάλυνση δαπέδων πριν την τοποθέτηση επιστρώσεων PLANOCOLOR RESIN. Σε μη απορροφητικά υποστρώματα προηγείται εφαρμογή PLANO CONTACT. Σε απορροφητικό υπόστρωμα εφαρμόζεται μετά από PLANOPRIMER ή NOVAPRIMER.

Κατανάλωση: 1,8 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Πακέτο: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg

Περιγραφή

 • Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ταχείας σκλήρυνσης και ξήρανσης PLANO 120 S/F είναι κατάλληλο για:
  • εφαρμογές εξομάλυνσης για πάχη από 1 – 7 mm σε:
     • εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα με έντονη κυκλοφορία όπως εκθεσιακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, γραφεία, κ.λπ.
  • εφαρμογές τοποθέτησης εύκαμπτων και άκαμπτων επιστρώσεων όπως:
     • κεραμικά πλακίδια, PVC, linoleum, μοκέτες, ξύλινα δάπεδα, κ.α.
     • διακοσμητικές επικαλύψεις του συστήματος PLANOCOLOR RESIN
  • εφαρμογές σε υποστρώματα όπως:
     • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
     • μη απορροφητικά υποστρώματα με χρήση κατάλληλου ασταριού
 • Μορφή: σκόνη
 • Εργασιμότητα μίγματος: 20 - 30 λεπτά
 • Πάχος στρώσης: 1 - 7 mm
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 2 - 3 ώρες
 • Ελάχιστος χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 6 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του PLANO 120 S/F σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 25 N/mm². Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου S 500 ή άλλης αντίστοιχης.

Απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται κατάλληλα με ακρυλικό αστάρι όπως το PLANOPRIMER για σφράγιση του υποστρώματος και αύξηση της πρόσφυσης. Υποστρώματα μειωμένων αντοχών πρέπει να ασταρώνονται με το WATER PRIMER EPX και πλήρη επίπαση με την άμμο S 500.

Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Κατόπιν ενδείκνυται η εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT FAST. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου PLANO 120 S/F (25 kg) με 3,7 ‒ 3,9 λίτρα καθαρό νερό με ένα ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300-400 στροφές) για τουλάχιστον 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. Σε περίπτωση προσθήκης της άμμου S 20 μειώστε την ποσότητα νερού στα 12% επί του συνόλου του μίγματος. Μην υπερβείτε σε καμία περίπτωση τη μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα νερού καθώς αυτό προκαλεί ρηγματώσεις και αποκόλληση του κονιάματος. Αφήστε το μείγμα να ηρεμήσει για 1 ‒ 2 λεπτά ως ότου εξαφανιστούν οι φυσαλίδες και μετά εφαρμόστε. Η αναμειγμένη ποσότητα του PLANO 120 S/F πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 20 λεπτά (σε θερμοκρασία των +20°C). Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν, ενώ χαμηλότερες επιμηκύνουν τον χρόνο εργασιμότητας.

Τρόπος εφαρμογής:

Το PLANO 120 S/F εφαρμόζεται με εργαλείο διάστρωσης κονιαμάτων στο επιθυμητό πάχος, σπάτουλα ή αντλία πίεσης. Η χρήση ακιδωτού ρολού δεν είναι απαραίτητη αλλά συνιστάται. Όπου απαιτείται δεύτερη στρώση, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπου 3 ώρες όταν έχουμε ελαφριά βατότητα. Σε περίπτωση που έχει στεγνώσει εντελώς η προηγούμενη στρώση απαιτείται αστάρωμα με PLANOPRIMER. Η έναρξη εργασιών επικάλυψης ποικίλει με το πάχος εφαρμογής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και του υποστρώματος. Οι κάτωθι χρόνοι αναμονής αναφέρονται σε εργαστηριακές συνθήκες 23°C και σχετική υγρασία 50% με σχέση νερού/σκόνης 15,5%. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν επικάλυψης.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • σε επιφάνειες που δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα
 • επάνω σε μεταλλικές, ξύλινες ή επιφάνειες όπως πολυουρεθανικά, βαφές, ακρυλικά, μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • σε στρώσεις μεγάλου πάχους, μέγιστο 7 mm ανά στρώση χωρίς προσθήκη χαλαζιακών αδρανών καθώς και των 20 mm με προσθήκη
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • σε μη απορροφητικά υποστρώματα χωρίς κατάλληλο αστάρι
 • μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ποσότητα νερού
 • προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Το πάχος του κονιάματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm όταν είναι να καλυφθεί με ξύλινες ή από υδρατμούς αδιαπέραστες επικαλύψεις
 • Σε πάχη εφαρμογής μεγαλύτερα από 3 mm θα πρέπει να απομονωθεί το κονίαμα δαπέδου, από τους τοίχους και κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο το PLANO 120 S/F είναι ακόμα νωπό. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.