PLANO 120

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα υπερταχείας σκλήρυνσης και ξήρανσης για εφαρμογές σε καράβια

Ενός συστατικού αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, βάσεως τσιμέντου, κατάλληλης κοκκομετρίας αδρανών με ειδικά πρόσθετα. Είναι κατάλληλο για επιπέδωση και εξομάλυνση ανισοσταθμιών για πάχη από 1 ως 10mm. Για πάχη μεγαλύτερα των 10 mm με μέγιστο τα 20 mm συνιστάται η προσθήκη κατάλληλα διαβαθμισμένης άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 20 σε ποσοστό 20% κατά βάρος. Η γρήγορη σκλήρυνση όπως και ξήρανση μαζί με τις υψηλές μηχανικές του αντοχές, το καθιστούν ιδανικό υπόστρωμα σε εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ανθεκτικότητα σε φορτία και κυκλοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως: πριν την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, ξύλινου παρκέ, μοκέτας, linoleum, PVC, λάστιχο. Κατάλληλο και για μη απορροφητικά υποστρώματα με χρήση PLANO CONTACT. Σε απορροφητικό υπόστρωμα εφαρμόζεται μετά από PLANOPRIMER ή NOVAPRIMER. Πιστοποιημένο για εφαρμογή σε καράβια ως μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM.

Κατανάλωση: 1,7 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1250 kg

Περιγραφή

 • Το PLANO 120 είναι κατάλληλο για εφαρμογές:
  • εξομάλυνσης για πάχη από 1 – 10 mm σε εσωτερικά δάπεδα με έντονη κυκλοφορία όπως σε πλοία, εκθεσιακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, γραφεία, κ.λπ.
  • τοποθέτησης εύκαμπτων και άκαμπτων επιστρώσεων όπως:
      • κεραμικά πλακίδια, PVC, linoleum, μοκέτες, ξύλινα δάπεδα, κ.α.
      • διακοσμητικές επικαλύψεις του συστήματος PLANOCOLOR RESIN
      • εποξειδικές βαφές και επιστρώσεις PLANOCOAT EPX
  • σε υποστρώματα όπως:
      • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
      • μη απορροφητικά υποστρώματα με χρήση κατάλληλου ασταριού
 • Μορφή: σκόνη
 • Εργασιμότητα μίγματος: 20 - 30 λεπτά
 • Χρόνος πήξης: 45 - 60 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 - 4 ώρες
 • Ελάχιστος χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 24 - 48 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του PLANO 120 σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 25 N/mm². Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 ή άλλης αντίστοιχης.

Απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται κατάλληλα με ακρυλικό αστάρι όπως το PLANOPRIMER για σφράγιση του υποστρώματος και αύξηση της πρόσφυσης. Υποστρώματα μειωμένων αντοχών πρέπει να ασταρώνονται με το WATER PRIMER EPX και πλήρη επίπαση με την άμμο PLANOCOLOR GRANULATES S 500.

Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Κατόπιν ενδείκνυται η εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμείξτε το περιεχόμενο ενός σάκου PLANO 120 (25 kg) με 6,0 ‒ 6,5 λίτρα καθαρό νερό με ένα ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300-400 στροφές) για τουλάχιστον 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. Σε περίπτωση προσθήκης της άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 20 μειώστε την ποσότητα νερού στα 18 – 20 % επί του συνόλου του μίγματος. Μην υπερβείτε σε καμία περίπτωση τη μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα νερού καθώς αυτό προκαλεί ρηγματώσεις και αποκόλληση του κονιάματος. Αφήστε το μείγμα να ηρεμήσει για 1 ‒ 2 λεπτά ως ότου εξαφανιστούν οι φυσαλίδες και μετά εφαρμόστε. Η αναμειγμένη ποσότητα του PLANO 120 πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 20 λεπτά (σε θερμοκρασία των +20°C). Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν, ενώ χαμηλότερες επιμηκύνουν τον χρόνο εργασιμότητας.

Τρόπος εφαρμογής:

Το PLANO 120 εφαρμόζεται με εργαλείο διάστρωσης κονιαμάτων στο επιθυμητό πάχος, σπάτουλα ή αντλία πίεσης. Η χρήση ακιδωτού ρολού δεν είναι απαραίτητη αλλά συνιστάται. Όπου απαιτείται δεύτερη στρώση, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπου 3 - 4 ώρες όταν έχουμε ελαφριά βατότητα. Σε περίπτωση που έχει στεγνώσει εντελώς η προηγούμενη στρώση απαιτείται αστάρωμα με PLANOPRIMER. Η έναρξη εργασιών επικάλυψης ποικίλει με το πάχος εφαρμογής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και του υποστρώματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν επικάλυψης.