NOVACEM PRONTO

Έτοιμο κονίαμα μειωμένου βάρους για πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 2-15 cm

Μειωμένου βάρους (30 – 40%) έτοιμη τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων. Αναμιγνύεται μόνο με νερό και είναι αντλήσιμη. Ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα, εργοταξιακή μπετονιέρα ή κοχλιωτή πρέσα. Αναμονή πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 24 ώρες (πάχος στρώσης 4cm). Κατάλληλο υπόστρωμα για διαμόρφωση κλίσεων πριν από υγρομόνωση με SC ELASTIC ή NOVAROOF AC FIBER σε δώματα. Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM (καταλληλότητα για χρήση σε καράβια).

Κατανάλωση: 13-16 kg/m²/cm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1250 kg

Περιγραφή

 • Το NOVACEM PRONTO είναι κατάλληλο για:
  • κατασκευές και επισκευές με απαιτήσεις μειωμένων φορτίων όπως σε κατοικίες και στη ναυτιλία
  • πληρώσεις δαπέδων με αντλησιμα κονιάματα
  • εξομαλύνσεις δαπέδων πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων, κ.λπ.
  • ανακαινίσεις δαπέδων
  • διαμορφώσεις ρύσεων
 • Μορφή: σκόνη
 • Πάχος στρώσης: 2 - 15 cm
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 45 λεπτά / 20°C
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 4 - 6 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή εν γένει τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Υπάρχουσες ρωγμές στην επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να επισκευαστούν με EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Το κονίαμα δαπέδου θα πρέπει να διαχωριστεί σε όλο το πάχος του από τους τοίχους και κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής με ταινία παραμορφώσιμου υλικού πάχους 5 – 10 mm. Κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος θα μεταφερθούν σε όλο το ύψος του κονιάματος.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο νερό που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα σκόνης. Για τα 25 kg NOVACEM PRONTO απαιτούνται 2,75 – 3,25 λίτρα καθαρό νερό και υπό ανάδευση προσθέτουμε την σκόνη. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για τουλάχιστον 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα σε υψηλές στροφές. Με αυτό τον τρόπο το ειδικό βάρος του ξηρού κονιάματος που επιτυγχάνουμε είναι 1300 - 1400 kg/m³. Σε περίπτωση οπού χρησιμοποιηθεί εργοταξιακή μπετονιέρα με χρόνο ανάμιξης από 3-5 λεπτά το ειδικό βάρος διαμορφώνεται στα 1500 kg/m³. Χαμηλότερες στροφές όπως και μικρότερος χρόνος ανάμιξης (2-3 λεπτά) προσδίδουν κονιάματα υψηλότερου τελικού ειδικού βάρος 1600 – 1800 kg/m³. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής:

Το NOVACEM PRONTO εφαρμόζεται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής κονιαμάτων δαπέδων: προετοιμασία οδηγών επιπέδωσης και ρίψη του μίγματος αμέσως μετά την ανάδευση. Η εξομάλυνση της επιφάνειας πραγματοποιείται με μεταλλικό πήχη και η λείανση με μεταλλική σπάτουλα. Για πάχη διάστρωσης από 20 ως 50 mm συνιστάται η εφαρμογή ενός συνδετικού κονιάματος παρασκευασμένο από 4 μέρη τσιμέντου όπως το NOVACEM S, ένα μέρος υδατικής ρητίνης όπως το SBR 50 και ένα μέρος νερό. Η τοποθέτηση του NOVACEM PRONTO πρέπει να γίνει σε αυτή την συνδετική στρώση ενώ είναι ακόμα νωπή. Σε περίπτωση διακοπής της διάστρωσης, απαιτείται σύνδεση, σε όλο το μήκος, μεταξύ των επάλληλων ρίψεων με μεταλλικό πλέγμα (βρόγχου 20 x 20 cm, φ 5mm) και εφαρμογή του ρευστού κονιάματος σύνδεσης στα τοιχώματα παρασκευασμένο σύμφωνα με τις αναλογίες που περιεγράφηκαν ως άνω.

Το ελάχιστο πάχος πλωτών τσιμεντοκονιαμάτων προσδιορίζεται στα 50 mm. Η διάστρωση θα πρέπει να γίνει σε λείο υπόστρωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί μία μονωτική στρώση από φύλλα πολυαιθυλενίου που καλύπτονται μεταξύ τους τουλάχιστον 20 cm και οι αναδιπλωμένες άκρες να υπερβαίνουν όλο το πάχος του κονιάματος σε όλες τις κάθετες επιφάνειες.

Η έναρξη εργασιών επικάλυψης ποικίλει ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και του υποστρώματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν επικάλυψης.