NOVACOL FLOWSET

Τσιμεντοειδές ελαστικό και στεγανωτικό κονίαμα και κόλλα πλακιδίων 2 σε 1 με ταχεία ωρίμανση και διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής

Τσιμεντοειδές ελαστικό και στεγανωτικό κονίαμα και κόλλα πλακιδίων 2 σε 1 με ταχεία ωρίμανση και διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Για επιφάνειες όπου το κονίαμα θέλουμε να κάνει στεγανοποίηση, απαιτείται η χρήση σπάτουλας 8 x 8 mm και άνω, ώστε να εξασφαλιστεί ελάχιστο πάχος 4mm (2mm σαν υλικό στεγανοποίησης και 2mm σαν κόλλα). Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε επίπεδη επιφάνεια. Για συγκόλληση σοβατεπί ή πλακιδίων μεσαίων διαστάσεων σε τοίχους (πχ πισίνες) γίνεται ανάμιξη με μειωμένη ποσότητα νερού. Κατάλληλη για χώρους με βαριά κυκλοφορία, βιομηχανίες, μεγάλες διαστάσεις πλακιδίων, γρανιτοπλακιδία, πλακάκι σε πλακάκι, σε δώματα, βεράντες, πισίνες, δεξαμενές.

Κατανάλωση: 1,3 kg/m²/mm
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1250 kg

Περιγραφή

 • Η NOVACOL FLOWSET είναι κατάλληλη για:
  • επικόλληση πλακιδίων και ταυτόχρονη στεγανοποίηση σε:
    • εξωτερικούς χώρους όπως ταράτσες, βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, κ.λπ.
    • εσωτερικούς χώρους όπως ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
  • τοποθέτηση πλακιδίων:
    • μεγάλων διαστάσεων
    • σε επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
    • σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης
    • σε σχεδόν όλους τους τύπους υποστρωμάτων
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 ώρες
 • Αρμολόγηση: μετά από 6 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της NOVACOL FLOWSET σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου NOVACOL FLOWSET (25 kg) με 5,0 – 5,5 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά φροντίζοντας να αφαιρέσετε από τα τοιχώματα και το πυθμένα τα μέρη της σκόνης που δεν έχουν διαλυθεί καλά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα θα έχει περίπου μια 45 – 60 λεπτά διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την ανάμιξη με το χέρι.

Τρόπος εφαρμογής:

Ταχεία εφαρμογή συγκόλλησης και στεγανοποίησης σε ένα βήμα:

Βασική προϋπόθεση για τον συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής είναι, το υπόστρωμα να είναι επίπεδο χωρίς ανισοσταθμίες. Εφαρμόστε την NOVACOL FLOWSET με οδοντωτή σπάτουλα, ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων, τουλάχιστον όμως Νο 10 και διαστρώστε άμεσα, στην νωπή ακόμα στρώση, πιέζοντας προσεκτικά τα πλακίδια στην θέση τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια μονολιθική και συνεχούς στρώσης συγκόλληση και στεγανοποίηση συνολικού πάχους 3 – 4 mm. Η σύνθεση του κονιάματος επιτρέπει την επικόλληση, ακόμα και μεγάλων διαστάσεων πλακιδίων, χωρίς την εφαρμογή επιπλέον στρώσης στην πλάτη των πλακιδίων.

Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε δύο βήματα:

Α. Στεγανωτική επίστρωση.

Εφαρμόστε με λεία σπάτουλα την NOVACOL FLOWSET σε μια συνεχή στρώση, ασκώντας αρκετή πίεση στο υπόστρωμα ώστε να διασφαλιστεί επαρκής πρόσφυση. Το πάχος εφαρμογής θα πρέπει να είναι περίπου 2 mm.
Β. Τοποθέτηση πλακιδίων.

Η επικόλληση γίνεται μετά από περίπου 3 ώρες (στους 20°C), χρησιμοποιώντας κατάλληλη σπάτουλα ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 4 mm όπου τα 2 mm είναι η στεγανωτική στρώση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς η προηγούμενη στρώση πριν την τοποθέτηση της επόμενης.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής πρέπει να προηγείται, πριν την στρώση στεγανοποίησης – επικόλλησης, η σφράγιση των κρίσιμων περιοχών όπως γωνίες και ακμές. Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μια στρώση του κονιάματος σε πλάτος των 5 – 10 εκατοστών τόσο στο δάπεδο, όσο και τους τοίχους ή κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής και ενσωματώνοντας στο νωπό ακόμα κονίαμα κατάλληλη γάζα ή πλέγμα.