NOVAROOF AC FIBER

Ιδιαίτερα ελαστικό και ινοπλισμένο υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό

Ινοπλισμένο υβριδικό ελαστομερές, με εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. Δημιουργεί ελαστική μεμβράνη, μεγάλης αντοχής στην υγρασία, τον ήλιο και την ακτινοβολία UV. Έχει άριστη πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, και μεγάλο χρόνο διατήρησης της ελαστικότητας του. Εξαιτίας του οπλισμού που περιέχει δεν απαιτείται η επιπλέον ενίσχυσή του με υαλόπλεγμα παρά μόνο σε τοπικές εφαρμογές επισκευών. Εφαρμόζεται σε: στεγανοποιήσεις ταρατσών, ελλενίτ, γαλβανιζέ λαμαρίνας, κεραμιδιών, υδρορροών, αετωμάτων. Για εφαρμογή σε απορροφητικά υποστρώματα συνιστάται η προεπάλειψη με NOVAPRIMER.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: Δοχεία 13 kg, Δοχεία 5 kg
Παλέτα: 450 kg, 480 kg

Περιγραφή

 • Το NOVAROOF AC FIBER μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγάνωση σε:
  • ταράτσες και δώματα
  • ελενίτ
  • γαλβανιζέ λαμαρίνες
  • κεραμίδια και αετώματα
  • υδρορροές
  • γυψοσανίδες σε λουτρά πριν την τοποθέτηση πλακιδίων
  • παλιές μονώσεις με ακρυλικά μονωτικά
  • ως ανακλαστική επίστρωση πάνω από υπάρχουσα στρώση SC 200 PENETRATE.
 • Μορφή: πυκνόρρευστη πάστα
 • Χρόνος μεταξύ διαδοχικών στρώσεων: 24 ώρες
 • Χρόνος τελικής ωρίμανσης: 72 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, επίπεδη, συμπαγής και στεγνή, απαλλαγμένη από χαλαρά και άλλα ξένα στοιχεία όπως λίπη, σκόνες, φυτικούς οργανισμούς, κ.λπ. που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του NOVAROOF AC FIBER στο υπόστρωμα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο λειαντικό μηχάνημα (τριβείο) ώστε να εξομαλυνθεί κατάλληλα η επιφάνεια εφαρμογής και καθαρίστε καλά. Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική προκειμένου να επιτύχουμε άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η μέγιστη υπάρχουσα υγρασία στο υπόστρωμα δεν πρέπει να ξεπερνάει το 4%. Σε περίπτωση νέου σκυροδέματος, αυτό πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς (τουλάχιστον 28 ημέρες). Η προς στεγάνωση επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή και να μην έχει δεχθεί νερό για τουλάχιστον 48 ώρες.

Τυχόν ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την εποξειδική κόλλα EPO FLUID. Αποκολλημένα ή χαλαρά κομμάτια σοβά ή τσιμεντοκονίας πρέπει να απομακρύνονται και να γίνεται επισκευή με RS 110 ή FC 10 κατά περίπτωση. Τμήμητα ενανθρακωμένου σκυροδέματος πρέπει να απομακρύνονται και οπλισμοί πρέπει να καθαρίζονται καλά χρησιμοποιώντας RUST CONVERTER και κατόπιν να επαλείφονται με NOVAFER πριν την επικάλυψή τους με το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα RC 340. Υπάρχουσες βαφές σε δάπεδα ή τοίχους πρέπει να απομακρύνονται ή να γίνεται δοκιμή πρόσφυσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Σε απορροφητικές επιφάνειες με ενδεχομένως μειωμένες αντοχές, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα, γυψοσανίδες, κ.λπ., θα πρέπει να προηγηθεί επάλειψη με το αστάρι NOVAPRIMER. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Εφαρμογή:

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Εφαρμόστε το NOVAROOF AC FIBER χρησιμοποιώντας μία βούρτσα ή ρολό μέχρι να καλύψετε όλη την επιφάνεια. Μετά από 24 ώρες και ανάλογα με τις συνθήκες, εφαρμόστε μία δεύτερη στρώση σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη. Σε εφαρμογές με ιδιαίτερες απαιτήσεις μπορείτε να εφαρμόσετε και τρίτη στρώση. Φροντίζετε ώστε σε όλα τα ευπαθή σημεία όπως γωνίες, καμινάδες, σιφώνια, σωληνώσεις, στηθαία, κ.λπ., να οπλίζετε πάντα με το υαλόπλεγμα NOVAMIX FIBERGLASS NET στο φρέσκο υλικό του NOVAROOF AC FIBER και αυτό να καλύπτεται πλήρως με εκ νέου επάλειψη. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +30°C. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του υλικού εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 48 ώρες.