RC 320 FAST

Ινοπλισμένο θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα για γρήγορες επισκευές σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος σε πάχος 3 - 20mm

Θιξοτροπικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης για επισκευή φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατάλληλο για κάθε τύπο δομικής ή μη εφαρμογής όπως αποκατάσταση επικάλυψης οπλισμού. Κατάλληλο για εφαρμογές ανακαινίσεων και όπου απαιτείται γρήγορη εφαρμογή και λεία τελική επιφάνεια.

Κατανάλωση: 18 kg/m²/cm πάχους
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1250 kg

Περιγραφή

 • Το RC 320 FAST είναι ιδανικό για γρήγορη επισκευή ή γέμισμα πάχους 3 – 20mm σε μια στρώση, σε οριζόντιες ή / και κατακόρυφες επιφάνειες σε εφαρμογές όπως:
  • επισκευή:
    • ενανθρακωμένου σκυροδέματος σε γωνίες και ακμών δοκών και υποστυλωμάτων, μπαλκονιών
    • της επικάλυψης του σιδηροπλισμού σκυροδέματος εξαιτίας οξείδωσης (αφού όμως προηγηθεί τρίψιμο, μετατροπή της σκουριάς με RUST CONVERTER και εφαρμογή του αναστολέα διάβρωσης με NOVAFER)
    • σκυροδέματος εξαιτίας κακής χύτευσης όπως οι “φωλιές” αδρανών, τρυπόξυλα, εκτεθειμένες ράβδους σιδηροπλισμού όταν απαιτείται πιο λεία επιφάνεια.
    • σκυροδέματος σε υπόγειες διαβάσεις αυτοκινητοδρόμων, γέφυρες για οχήματα, τρένα κλπ.διαμόρφωση άκαμπτων αρμών
  • διαμόρφωση:
    • άκαμπτων αρμών
    • επιφάνειας σκυροδέματος σε εφαρμογές στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή στεγανωτικά όπως το SC ELASTIC, SC 200 PENETRATE πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων όπως πλακίδια πισίνας ή διακοσμητικές επιστρώσεις PLANOCOLOR MICROCEMENT ή GRANIT σε χώρους με υγρασία όπως λουτρά, χαμάμ, πισίνες, χτιστές ντουζιέρες
  • εξομάλυνση:
    • – επισκευή βιομηχανικών δαπέδων ακόμη και με χρήση οχημάτων (κατά περίπτωση ενδεχομένως να απαιτηθεί και συγκόλληση με EPO FLUID
    • τσιμεντοειδούς υποστρώματος σε πάχος 3 – 20mm, σε τοίχους, δάπεδα, σκάλες, πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας ή άλλης διακοσμητικής επίστρωσης του PLANOCOLOR SYSTEM.

 

 • Μορφή: σκόνη
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα αποδιαβαθμισμένα και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή εν γένει τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές, σκληρό και αδρό. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Οξειδωμένοι ράβδοι οπλισμού θα πρέπει να έχουν περαστεί με 2 χέρια NOVAFER, αφού όμως προηγηθεί χρήση του RUST CONVERTER ή έχουν καθαριστεί  με αμμοβολή ή με συρματόβουρτσα σε μικρές επιφάνειες. Ρωγμές στο σκυρόδεμα πρέπει να συγκολλούνται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων. Εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό. Πριν επισκευάσετε με το RC 320 FAST απομακρύνετε την περίσσεια νερού χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι.

Παρασκευή του μίγματος:

Βάζουμε στον αναμικτήρα την ποσότητα νερού που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη μορφή μίγματος ανάλογα με την εφαρμογή που θα κάνουμε. Για εφαρμογή με επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή εκτόξευση προσθέτουμε 3,5 ‒ 4,0 lt νερού σε 25 kg RC 320 FAST. Εκκινήστε τον αναμικτήρα σκυροδέματος και προσθέστε αργά και υπό ανάδευση το RC 320 FAST στο νερό. Αναμίξτε μέχρι να επιτύχετε την πλήρη  ομογενοποίηση  του μίγματος και ξύστε τα υπολείμματα σκόνης που βρίσκονται κολλημένα στα τοιχώματα του δοχείου. Αφήστε το μίγμα σε ηρεμία για λίγα λεπτά και κατόπιν αναμίξτε για 1 ακόμη λεπτό και το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση. Σε κάθε περίπτωση η ανάμιξη δεν πρέπει να γίνεται με το χέρι. Η ανάμιξη με το χέρι μας ‘υποχρεώνει’ να αναμίξουμε με μεγαλύτερη ποσότητα νερού από τη συνιστώμενη, με αποτέλεσμα την πτώση των μηχανικών αντοχών του τελικού προϊόντος.

Εφαρμογή του μίγματος:

Το μίγμα εφαρμόζεται  χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα ή μυστρί σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες και σε οροφές. Το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος είναι 20mm ανά στρώση. Το RC 320 FAST μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί με κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης. Όταν απαιτείται εφαρμογή επιπλέον  στρώματος RC 320 FAST αυτή γίνεται όταν η προηγούμενη έχει πήξει (1 - 2 ώρες στους +23°C ). Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις όταν η θερμοκρασία είναι γύρω στους +20°C. Όταν ο καιρός είναι ιδιαίτερα ζεστός, πρέπει να τοποθετούμε τα σακιά RC 320 FAST σε χώρο προστατευμένο από τον ήλιο και να χρησιμοποιούμε κρύο νερό για την ανάμιξη. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη πρέπει να είναι γύρω στους +20°C. Μετά την εφαρμογή του το RC 320 FAST πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει σε σχετικά υγρό περιβάλλον. Εμποδίστε την ταχεία εξάτμιση του νερού, που μπορεί να προκαλέσει ρωγμές εξαιτίας ταχείας εξάτμισης. Ψεκάζετε νερό κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή ή σκεπάστε την επιφάνεια με βρεγμένες λινάτσες. Όταν η εφαρμογή γίνεται για εξομάλυνση επιφάνειας πριν την εφαρμογή διακοσμητικών επιστρώσεων PLANOCOLOR MICROCEMENT ή PLANOCOLOR GRANIT συνιστάται αναμονή 1 - 3 ημέρες ανάλογα με το πάχος γεμίσματος. Για εφαρμογές επικάλυψης όπως πχ κεραμικών πλακιδίων πισίνας, συνήθως 24 ώρες είναι αρκετό διάστημα.