SC 100

Επαλειφόμενη τσιμεντοειδής στεγανωτική κονία ενός συστατικού ενισχυμένη με συνθετικές ρητίνες

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό ενός συστατικού που είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση θεμελιώσεων σε κατακόρυφες επιφάνειες σε υπόγεια. Κατάλληλο και για υγρούς χώρους όπως κουζίνες ή λουτρά.

Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Συσκευασία: 25 kg / Παλέτα: 1.350 kg

Περιγραφή

 • Το τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού SC 100 είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σε:
  • τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως θεμελιώσεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες, κ.λπ.
  • μπαλκόνια, μπάνια πριν την εφαρμογή πλακιδίων και φυσικών λίθων
  • για τη δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης πριν την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών
  • εσωτερική στεγανοποίηση υπογείων, υπόγειες διαβάσεις, κ.λπ.
 • Μορφή: σκόνη
 • Πάχος εφαρμογής: Συνολικό τουλάχιστον 2 mm, 1 mm ανά στρώση
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 45 - 60 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία θα γίνει η εφαρμογή πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής, χωρίς άλατα, υπολείμματα αποκολλητικών ελαίων, λίπη, σκουριές και χωρίς ρωγμές . Ενανθρακωμένο ή εν γένει σαθρό σκυρόδεμα πρέπει να αφαιρείται μέχρι να βρούμε υγιές υπόστρωμα και αν απαιτείται να γίνεται επισκευή χρησιμοποιώντας RUST CONVERTER, NOVAFER και RC 340. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Σε εφαρμογές όπου έχουμε εισροή υδάτων από έξω (αρνητικές πιέσεις) πρέπει πρώτα να γίνει σφράγιση των διαρροών χρησιμοποιώντας το υπέρ ταχείας σκλήρυνσης στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα SC FAST.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα νερού και υπό ανάδευση προσθέστε το υλικό (σκόνη 25Kg). Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές για 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Βρέξτε με νερό το υπόστρωμα και απομακρύνετε το πλεονάζον νερό έτσι ώστε να έχετε κορεσμένο σε νερό υπόστρωμα αλλά χωρίς στάσιμα νερά πριν την εφαρμογή. Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 45 - 60 λεπτά από την έναρξη της ανάμιξης. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με συνολικό πάχος όχι μικρότερο των 2 mm. Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση με επίπεδη βούρτσα ή ρολό επάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει σκληρύνει αρκετά. Για καλύτερο έλεγχο του πάχους συνιστάται να τοποθετείται κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα όπως το NOVAMIX FIBERGLASS NET στην πρώτη στρώση του κονιάματος όσο αυτή είναι ακόμα νωπή και να γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας με μεταλλική σπάτουλα.

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια με ομοιόμορφο πάχος. Σε όλες τις κρίσιμες ζώνες, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση κατάλληλου υαλοπλέγματος. Μετά την εφαρμογή του SC 100 πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει σε σχετικά υγρό περιβάλλον. Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • Μην το εφαρμόσετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +8°C και υψηλότερες από +35°C
 • Προφυλάξτε την επιφάνεια από βροχή ή τον παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην το εφαρμόζετε σε πισίνες χωρίς επικάλυψη με πλακίδια ή κατάλληλες βαφές
  Η συγκόλληση πλακιδίων να γίνεται με τσιμεντοειδής κόλλες κατηγορίας
  C2
 • Για την ενσωμάτωση πλέγματος πρέπει το πάχος της πρώτης στρώσης να είναι τουλάχιστον 1mm
 • Μην υπερβαίνεται το μέγιστο προτεινόμενο πάχος στρώσης
 • Μην εφαρμόζετε σε συνολικό πάχος μικρότερο των 2 mm
 • Μην διαβρέχετε μεταξύ των στρώσεων
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εξαιτίας της αυξημένης πρόσφυσης του SC 100 συνιστάται να πλένετε τα εργαλεία με νερό πριν το κονίαμα αρχίζει να πήζει. Υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.