SC 200 EASY FLEX

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών με υψηλή ελαστικότητα που εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό

Ιδιαίτερα ελαστικό στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών με άριστη εργασιμότητα. Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό. Κατάλληλο για ταράτσες, κολυμβητήρια, δεξαμενές. Έχει μεγάλη αντοχή σε ακτινοβολία UV και μπορεί να μείνει εκτεθειμένο σε μη βατά δώματα. Κατάλληλο και για εφαρμογή σε μη απορροφητικά υποστρώματα όπως πλακίδια ή μάρμαρα σε μπαλκόνια ή πισίνες. Γεφυρώνει ρωγμές σε σκυρόδεμα μέχρι 2,5mm.

Κατανάλωση: 1,7 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Συσκευασία: Σετ 20 kg (A) + 10 kg (B)
Παλέτα: 1000 kg (A) + 500 kg (B)

Περιγραφή

 • Το SC 200 EASY FLEX είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σε:
  • επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων, όπως ταράτσες, βεράντες και επιφανειών που εκτίθενται σε καιρικές επιδράσεις
  • τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως θεμελιώσεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες, κ.λπ.
  • υφιστάμενες επικαλύψεις, όπως πλακάκια και φυσικούς λίθους
  • πισίνες, μπαλκόνια και μπάνια πριν την εφαρμογή πλακιδίων
  • υλικά τοιχοποιίας, όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, κ.λπ.
  • γεφύρωση ρωγμών ως 2,5 mm
 • Μορφή:
  • συστατικό Α΄: σκόνη
  • συστατικό Β': υγρό
 • Πάχος εφαρμογής: Συνολικό τουλάχιστον 2mm, 1mm ανά στρώση
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 60 – 90 λεπτά /20°C
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 2 - 5 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγής, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του SC 200 EASY FLEX σε αυτά. Ενανθρακωμένο ή εν γένει σαθρό σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα θα πρέπει να απομακρύνεται μέχρις ότου το υπόστρωμα είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Αν απαιτείται επισκευή να γίνεται χρησιμοποιώντας τα RUST CONVERTER, NOVAFER και RC 340. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Σε εφαρμογές όπου έχουμε εισροή υδάτων (αρνητικές πιέσεις) πρέπει πρώτα να γίνει σφράγιση των διαρροών χρησιμοποιώντας το υπέρ ταχείας σκλήρυνσης στεγανωτικό SC FAST. Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο που περιέχει το συστατικό Β (υγρό 10Kg) υπό ανάδευση το συστατικό Α (σκόνη 20Kg). Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Για μικρές ποσότητες μπορεί να γίνει η ανάμιξη και με το χέρι. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.
Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 60 – 90 λεπτά από την έναρξη της ανάμειξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμογή του μίγματος με το χέρι:

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται τουλάχιστον σε δύο στρώσεις με επίπεδη βούρτσα, ρολό ή ακόμη και με σπάτουλα στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2 mm. Για καλύτερο έλεγχο του πάχους συνιστάται να τοποθετείται κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα όπως το NOVAMIX FIBERGLASS NET στην πρώτη στρώση του κονιάματος όσο αυτή είναι ακόμα νωπή και να γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας με μεταλλική σπάτουλα.

Εφαρμογή του μίγματος με ψεκασμό:

Η πολύ καλή εργασιμότητα του μίγματος επιτρέπει την εφαρμογή με κατάλληλη μηχανή εκτόξευσης. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με συνολικό πάχος όχι μικρότερο των 2 mm. Σε επιφάνειες με τριχοειδές ρωγμές ή/και μεγάλες καταπονήσεις θα πρέπει και σε αυτόν τον τρόπο εφαρμογής να ενσωματωθεί στην πρώτη στρώση υαλόπλεγμα που θα καλυφθεί από την δεύτερη.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια, με ομοιόμορφο πάχος. Αναμείνατε τη σκλήρυνση κάθε προηγούμενης στρώσης πριν την εφαρμογή κάθε επόμενης. Σε όλες τις κρίσιμες ζώνες, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση κατάλληλου υαλοπλέγματος. Μετά την εφαρμογή του το SC 200 EASY FLEX πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει σε σχετικά υγρό περιβάλλον. Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα.