SC 200 PENETRATE

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα υψηλής αντοχής που εισχωρεί & σφραγίζει σε βάθος ακόμη και τριχοειδή στη μάζα του σκυροδέματος

Τσιμεντοειδές σύστημα προστασίας και στεγανοποίησης σκυροδέματος δύο συστατικών που εισχωρεί και στεγανοποιεί τριχοειδή του σκυροδέματος. Ιδανικό για προστασία οπλισμένου σκυροδέματος σε θεμελιώσεις και έντονα διαβρωτικό περιβάλλον όπως γέφυρες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αντίσταση στην ενανθράκωση.  Εφαρμόζεται γενικότερα σαν υλικό στεγανοποίησης απορροφητικού υποστρώματος όπως τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, κονιάματα τοιχοποιίας, τσιμεντοσανίδες  πριν από επικαλύψεις όπως μάρμαρα και πέτρα, πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR MICROCEMENT, μικροβοτσαλωτά PLANOCOLOR TERRAZZO, και χαλαζιακά δάπεδα PLANOCOLOR GRANIT σε εξωτερικά δάπεδα, ντουζιέρες και πισίνες. Ελάχιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 2mm. Σε τσιμεντοσανίδες, γωνίες και για καλύτερο έλεγχο του πάχους, συνιστάται να εφαρμόζεται με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET.

Κατανάλωση: 1,9 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Πακέτο: Σετ 25 kg (A) + 7 L (B)
Παλέτα: 1350 kg (A) + 378 L (B)

Περιγραφή

 • Το τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών SC 200 PENETRATE είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σε:
  • οπλισμένο σκυρόδεμα σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον όπως γέφυρες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα αυξάνοντας ταυτόχρονα την αντίσταση στην ενανθράκωση
  • επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων, όπως ταράτσες, βεράντες και επιφανειών που εκτίθενται σε καιρικές επιδράσεις
  • τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως θεμελιώσεις, υπόγεια, κ.λπ.
  • δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS
  • πισίνες, μπαλκόνια, μπάνια και εξωτερικά δάπεδα πριν την εφαρμογή διακοσμητικών επιστρώσεων PLANOCOLOR GRANIT (χαλαζιακά δάπεδα), PLANOCOLOR MICROCEMENT (πατητές τσιμεντοκονίες), PLANOCOLOR TERRAZZO (μικροβοτσαλωτά)
  • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
  • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες
 • Μορφή:
  • συστατικό Α': σκόνη
  • συστατικό Β': υγρό
 • Πάχος εφαρμογής: Συνολικό τουλάχιστον 2 mm, 1 mm ανά στρώση
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 60 - 90 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία θα γίνει η εφαρμογή πρέπει να είναι συμπαγής και χωρίς ρωγμές, απαλλαγμένη από σκόνες, άλατα, λάδια, ξένα σώματα και σκουριές. Ενανθρακωμένο ή σαθρό σκυρόδεμα πρέπει να αφαιρείται μέχρι το υγιές υπόστρωμα. Εάν απαιτείται, να γίνεται κατάλληλη επισκευή χρησιμοποιώντας RUST CONVERTER, NOVAFER και RC 340 ή το RC 440. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Σε εφαρμογές όπου υπάρχει έντονη εισροή υδάτων πρέπει πρώτα να γίνει σφράγιση των διαρροών χρησιμοποιώντας το υπέρ ταχείας σκλήρυνσης στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα SC FAST.

Πριν την εφαρμογή βρέξτε με νερό το υπόστρωμα και απομακρύνετε το πλεονάζον νερό έτσι ώστε να είναι κορεσμένο αλλά χωρίς στάσιμα νερά.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο το περιεχόμενο του συστατικού Β (υγρό 7L) και υπό ανάδευση προσθέστε το συστατικό Α (σκόνη 25Kg). Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές για 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 60 – 90 λεπτά από την έναρξη της ανάμειξης. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με συνολικό πάχος όχι μικρότερο των 2 mm. Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει σκληρύνει αρκετά. Για καλύτερο έλεγχο του πάχους συνιστάται να τοποθετείται κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα όπως το NOVAMIX FIBERGLASS NET στην πρώτη στρώση του κονιάματος όσο αυτή είναι ακόμα νωπή και να γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας με μεταλλική σπάτουλα. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια με ομοιόμορφο πάχος.

Σε όλες τις κρίσιμες περιοχές, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες, ακμές και αρμούς μεταξύ διαφορετικών υποστρωμάτων η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση ταινιών στεγάνωσης. Εφαρμόστε μια στρώση SC 200 PENETRATE σε πλάτος περίπου 10 εκατοστών τόσο στο δάπεδο, όσο και τους τοίχους ή κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής και ενσωματώστε επι της νωπής στρώσης τις ειδικές ταινίες στεγάνωσης και τεμάχια. Κατόπιν με μια δεύτερη στρώση SC 200 PENETRATE καλύψτε τις μεμβράνες.

Μετά την εφαρμογή του SC 200 PENETRATE πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει σε σχετικά υγρό περιβάλλον. Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε υγιή, δομικά σταθερό και προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • Μην το εφαρμόσετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +8°C και υψηλότερες από +35°C
 • Προφυλάξτε την επιφάνεια από βροχή ή τον παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην το εφαρμόζετε σε πισίνες χωρίς επικάλυψη
 • Για την ενσωμάτωση πλέγματος πρέπει το πάχος της πρώτης στρώσης να είναι τουλάχιστον 1 mm
 • Μην υπερβαίνεται το μέγιστο προτεινόμενο πάχος στρώσης
 • Μην εφαρμόζετε σε συνολικό πάχος μικρότερο των 2 mm
 • Μην διαβρέχετε μεταξύ των στρώσεων
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εξαιτίας της αυξημένης πρόσφυσης του SC 200 PENETRATE συνιστάται να πλένετε τα εργαλεία με νερό πριν το κονίαμα αρχίζει να πήζει. Υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.