SC 200 PENETRATE

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα υψηλής αντοχής που εισχωρεί & σφραγίζει σε βάθος ακόμη και τριχοειδή στη μάζα του σκυροδέματος

Τσιμεντοειδές σύστημα προστασίας και στεγανοποίησης σκυροδέματος δύο συστατικών που εισχωρεί και στεγανοποιεί τριχοειδή του σκυροδέματος. Ιδανικό για προστασία οπλισμένου σκυροδέματος σε θεμελιώσεις και έντονα διαβρωτικό περιβάλλον όπως γέφυρες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αντίσταση στην ενανθράκωση.  Εφαρμόζεται γενικότερα σαν υλικό στεγανοποίησης απορροφητικού υποστρώματος όπως τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, κονιάματα τοιχοποιίας, τσιμεντοσανίδες  πριν από επικαλύψεις όπως μάρμαρα και πέτρα, πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR MICROCEMENT, μικροβοτσαλωτά PLANOCOLOR TERAZZO, και χαλαζιακά δάπεδα PLANOCOLOR GRANIT σε εξωτερικά δάπεδα, ντουζιέρες και πισίνες. Ελάχιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 2mm. Σε τσιμεντοσανίδες, γωνίες και για καλύτερο έλεγχο του πάχους, συνιστάται να εφαρμόζεται με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET.

Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Συσκευασία: Σετ 25 kg (A) + 7 L (B)
Παλέτα: 1250 kg (A) + 350 L (B)

Περιγραφή

 • Το SC 200 PENETRATE είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σε:
  • οπλισμένο σκυρόδεμα σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον όπως γέφυρες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα αυξάνοντας ταυτόχρονα την αντίσταση στην ενανθράκωση
  • επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων, όπως ταράτσες, βεράντες και επιφανειών που εκτίθενται σε καιρικές επιδράσεις
  • τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως θεμελιώσεις, υπόγεια, ζώνη υψηλής στεγάνωσης σε θερμομονώσεις, κ.λπ.
  • πισίνες, μπαλκόνια, μπάνια και εξωτερικά δάπεδα πριν την εφαρμογή πλακιδίων, φυσικών λίθων όπως και των διακοσμητικών επιστρώσεων PLANOCOLOR GRANIT (χαλαζιακά δάπεδα), MICROCEMENT (πατητές τσιμεντοκονίες), TERRAZZO (μικροβοτσαλωτά)
  • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
  • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες
 • Μορφή:
  • συστατικό Α': σκόνη
  • συστατικό Β': υγρό
 • Πάχος εφαρμογής: Συνολικό τουλάχιστον 2 mm, 1 mm ανά στρώση
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 60 - 90 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία θα γίνει η εφαρμογή πρέπει να είναι τελείως καθαρή, συμπαγής και χωρίς ρωγμές. Η επιφάνεια της τσιμεντοκονίας ή του σκυροδέματος πρέπει να είναι εντελώς καθαρισμένη από σκόνες, άλατα, υπολείμματα αποκολλητικών ελαίων, λίπη, ξένα σώματα και σκουριές. Ενανθρακωμένο ή εν γένει σαθρό σκυρόδεμα πρέπει να καθαιρείται μέχρι να βρούμε υγιές υπόστρωμα και αν απαιτείται να γίνεται επισκευή χρησιμοποιώντας RUST CONVERTER, NOVAFER και RC 340. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Σε εφαρμογές όπου έχουμε εισροή υδάτων από έξω (αρνητικές πιέσεις) πρέπει πρώτα να γίνει σφράγιση των διαρροών χρησιμοποιώντας το υπέρ ταχείας σκλήρυνσης στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα SC FAST. Βρέξτε με νερό το υπόστρωμα και απομακρύνετε το πλεονάζον νερό έτσι ώστε να έχετε κορεσμένο σε νερό υπόστρωμα αλλά χωρίς στάσιμα νερά πριν την εφαρμογή.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο το περιεχόμενο του συστατικού Β (υγρό 7Kg) και υπό ανάδευση προσθέστε το συστατικό Α (σκόνη 25Kg). Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 60 – 90 λεπτά από την έναρξη της ανάμειξης. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με συνολικό πάχος όχι μικρότερο των 2 mm. Εφαρμόστε μια πρωτη στρώση με επίπεδη βούρτσα ή ρολό πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει σκληρύνει αρκετά. Για καλύτερο έλεγχο του πάχους συνιστάται να τοποθετείται κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα όπως το NOVAMIX FIBERGLASS NET στην πρώτη στρώση του κονιάματος όσο αυτή είναι ακόμα νωπή και να γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας με μεταλλική σπάτουλα.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια με ομοιόμορφο πάχος. Σε όλες τις κρίσιμες ζώνες, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση κατάλληλου υαλοπλέγματος. Μετά την εφαρμογή του SC 200 PENETRATE πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει σε σχετικά υγρό περιβάλλον. Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα.