SC ELASTIC EASY

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

Εύκαμπτο ινοπλισμένο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης σκυροδέματος ενός συστατικού. Ιδανικό για προστασία οπλισμένου σκυροδέματος σε θεμελιώσεις και έντονα διαβρωτικό περιβάλλον όπως γέφυρες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά και για αυτό εφαρμόζεται γενικότερα σαν υλικό στεγανοποίησης σε τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, κονιάματα τοιχοποιίας, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, υφιστάμενες πλακοστρώσεις, μωσαϊκά   πριν από την τοποθέτηση επικαλύψεων όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα και πέτρα, πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR MICROCEMENT, μικροβοτσαλωτά PLANOCOLOR TERRAZZO και χαλαζιακά δάπεδα PLANOCOLOR GRANIT σε εξωτερικά δάπεδα, ντουζιέρες και πισίνες. Είναι ιδιαίτερα ευκολοδούλευτο και μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα.

Κατανάλωση: 1,2 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Ανοιχτό γκρι
Συσκευασία: 20 kg / Παλέτα: 1.200 kg, 5 kg / Παλέτα: 720 kg

Περιγραφή

 • Το ενός συστατικού, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα SC ELASTIC EASY είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σε:
  • επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων που εκτίθενται σε καιρικές επιδράσεις όπως ταράτσες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα
  • πισίνες, μπαλκόνια και μπάνια πριν την εφαρμογή πλακιδίων καθώς και πριν των κονιαμάτων του συστήματος PLANOCOLOR
  • τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως θεμελιώσεις, υπόγεια, ζώνη υψηλής στεγάνωσης σε θερμομονώσεις, κ.λπ.
  • υλικά τοιχοποιίας, όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, πέτρα, τούβλα, ξύλο, κ.λπ.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί επί νωπών υποστρωμάτων, παρέχει υψηλή διαπερατότητα
 • Εξαιρετική πρόσφυση σε πλήθος υποστρωμάτων με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Εφαρμόζεται εύκολα και σε κάθετες επιφάνειες
 • Η αναλογία ανάμιξης με νερό μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής
 • Μορφή: Σκόνη
 • Πάχος εφαρμογής:
  • Μέγιστο συνιστώμενο πάχος ανά στρώση:
   • με ρολό/βούρτσα: 1 mm
   • με σπάτουλα: 2 mm
  • Μέγιστο συνολικό πάχος εφαρμογής: 3 mm
 • Χρόνος εργασιμότητας: ≈ 30 λεπτά / 20°C
 • Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: ≈ 2 ημέρες στους +20°C, χαμηλότερες θερμοκρασίες επιμηκύνουν τον χρόνο αναμονής
 • Θερμοκρασία εφαρμογής, περιβάλλοντος & υποστρώματος: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του SC ELASTIC EASY σε αυτά. Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος, αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού.

Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κλπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN TURBO και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε υπό ανάδευση σε κατάλληλο δοχείο που περιέχει, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής, την απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές για 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση. Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 30 λεπτά από την έναρξη της ανάμιξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται τουλάχιστον σε δύο στρώσεις στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2 mm. Η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια με ομοιόμορφο πάχος. Αναμείνατε τη σκλήρυνση κάθε προηγούμενης στρώσης πριν την εφαρμογή κάθε επόμενης. Σε όλες τις κρίσιμες ζώνες, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες, η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση κατάλληλου υαλοπλέγματος.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο
  Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το εφαρμόζετε σε μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Προφυλάξτε από βροχή ή τον παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Μην το εφαρμόζετε σε πισίνες, χλωριωμένο νερό, χωρίς επικάλυψη πχ. με πλακάκια
 • Η συγκόλληση πλακιδίων να γίνεται με τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C2
 • Δεν δημιουργεί φράγμα υδρατμών και είναι ακατάλληλο για συστήματα ρητινών μη διαπερατά από υδρατμούς
 • Για την ενσωμάτωση πλέγματος πρέπει το πάχος της πρώτης στρώσης να είναι 1 mm
 • Μην εφαρμόζετε σε συνολικό πάχος μικρότερο των 2 mm
 • Μην διαβρέχετε μεταξύ των στρώσεων
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.