SC ELASTIC

Ενός συστατικού ιδιαίτερα ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα βάσεως τσιμέντου

Εύκαμπτο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης σκυροδέματος ενός συστατικού. Ιδανικό για προστασία οπλισμένου σκυροδέματος σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον όπως γέφυρες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα. Εφαρμόζεται γενικότερα σαν υλικό στεγανοποίησης απορροφητικού υποστρώματος όπως τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, κονιάματα τοιχοποιίας, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες αλλά και μη απορροφητικού υποστρώματος όπως υφιστάμενες πλακοστρώσεις, μωσαϊκά   πριν από επικαλύψεις όπως μάρμαρα και πέτρα, πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR MICROCEMENT, μικροβοτσαλωτά PLANOCOLOR TERRAZZO και χαλαζιακά δάπεδα PLANOCOLOR GRANIT σε εξωτερικά δάπεδα, ντουζιέρες και πισίνες. Ελάχιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 2mm. Σε τσιμεντοσανίδες, γωνίες και για καλύτερο έλεγχο του πάχους, συνιστάται να εφαρμόζεται με ενσωμάτωση υαλοπλέγματος NOVAMIX FIBERGLASS NET.

Κατανάλωση: 1,2 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Λευκό
Πακέτο: Χαρτόσακοι 20kg
Παλέτα: 1200 kg

Περιγραφή

 • Το SC ELASTIC είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία σε:
  • οπλισμένο σκυρόδεμα σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον όπως γέφυρες και κατασκευές κοντά στη θάλασσα
  • επιφάνειες σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων, όπως ταράτσες, βεράντες και επιφανειών που εκτίθενται σε καιρικές επιδράσεις
  • τοιχοποιίες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, όπως θεμελιώσεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες, κ.λπ.
  • υφιστάμενες επικαλύψεις, όπως πλακάκια και φυσικούς λίθους
  • πισίνες, μπαλκόνια και μπάνια πριν την εφαρμογή πλακιδίων καθώς και πριν τις πατητές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT.
  • υλικά τοιχοποιίας, όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, κ.λπ.
 • Μορφή: σκόνη
 • Πάχος εφαρμογής: Συνολικό τουλάχιστον 2 mm, 1 mm ανά στρώση
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 45 – 60 λεπτά /20°C
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 2 - 5 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση του SC ELASTIC σε αυτά. Ενανθρακωμένο ή εν γένει σαθρό σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα θα πρέπει να απομακρύνεται μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Όπου απαιτείται επισκευή να γίνεται με χρήση των RUST CONVERTER, NOVAFER και RC 340. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλούνται χρησιμοποιώντας την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Σε εφαρμογές όπου έχουμε εισροή υδάτων (αρνητικές πιέσεις) πρέπει πρώτα να γίνει σφράγιση των διαρροών χρησιμοποιώντας το υπέρ ταχείας σκλήρυνσης στεγανωτικό SC FAST. Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο που περιέχει 4 – 6 λίτρα καθαρό νερό υπό ανάδευση την σκόνη 20Kg. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για 3 - 5 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Για μικρές ποσότητες μπορεί να γίνει η ανάμιξη και με το χέρι. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.
Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 45 – 60 λεπτά από την έναρξη της ανάμειξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήστε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται τουλάχιστον σε δύο στρώσεις με επίπεδη βούρτσα, ρολό ή ακόμη και με σπάτουλα στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2 mm. Για καλύτερο έλεγχο του πάχους συνιστάται να τοποθετείται κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα όπως το NOVAMIX FIBERGLASS NET στην πρώτη στρώση του κονιάματος όσο αυτή είναι ακόμα νωπή και να γίνεται εξομάλυνση της επιφάνειας με μεταλλική σπάτουλα.

Η εφαρμογή θα πρέπει να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια με ομοιόμορφο πάχος. Αναμείνατε τη σκλήρυνση κάθε προηγούμενης στρώσης πριν την εφαρμογή κάθε επόμενης. Σε όλες τις κρίσιμες ζώνες, όπως ένωση δαπέδου με κάθετες επιφάνειες η ζώνη στεγανοποίησης πρέπει να ενισχύεται με την χρήση κατάλληλου υαλοπλέγματος. Μετά την εφαρμογή του το SC ELASTIC πρέπει να αφεθεί να ωριμάσει σε σχετικά υγρό περιβάλλον. Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα.