RC 220

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού πολλαπλής χρήσης

Ινοπλισμένο θιξοτροπικό κονίαμα επισκευής σκυροδέματος σε πάχος 2-20 χιλιοστών σε μια στρώση. Διατίθεται σε λευκή και γκρι απόχρωση διευκολύνοντας τη βαφή σε εφαρμογές καλλωπισμού εμφανούς σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται γενικότερα για εξομάλυνση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών χωρίς κραδασμό όπως σκυρόδεμα, σοβάδες, τσιμεντοκονίες. Κατάλληλο και για εφαρμογές διαμόρφωσης σκυροδέματος σε σκάλες ή πριν την στεγανοποίηση, διαμόρφωση υποστρώματος πριν την εφαρμογή επικαλύψεων όπως κεραμικά πλακίδια ή φυσικοί λίθοι καθώς επίσης και διακοσμητικών επιστρώσεων όπως πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM 2K, PLANOCOLOR PREMIUM SP, PLANOCOLOR VENETICO, χαλαζιακών δαπέδων με χρήση PLANOCOLOR PU, γρανιτοσοβάδων με χρήση PLANOCOLOR AC, μικροβοτσαλωτών ή μωσαϊκών με χρήση των υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE ή NOVACEM CREATIVE FLOOR. Εφαρμόζεται και σε  υφιστάμενες πλακοστρώσεις με χρήση PLANO CONTACT FAST.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Γκρι, Λευκό
Πακέτο: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg

Περιγραφή

 • Το επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού πολλαπλής χρήσης RC 220 είναι κατάλληλο για:
  • εργασίες αποκατάστασης σκυροδέματος, Αρχή 3, Μέθοδοι 3.1 & 3.3 του ΕΝ 1504-9
  • εξομάλυνση πάχους 2 – 20 mm σε μια στρώση, σε οροφές, οριζόντιες ή / και κατακόρυφες επιφάνειες
  • σημειακές αποκαταστάσεις εως 50 mm – πλήρωση κενών, φωλιών και μικρών ατελειών
  • επισκευή ρωγμών σε τοιχοποιίες
  • ως υπόστρωμα για τις διακοσμητικές επιστρώσεις του PLANOCOLOR SYSTEM
  • διαμόρφωση άκαμπτων αρμών
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες /20°C
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 - 4 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Απομακρύνατε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή εν γένει τσιμεντοκονιάματος, μέχρις ότου το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή > 1,5 N/mm². Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό. Πριν επισκευάσετε με το RC 220 απομακρύνετε την περίσσεια νερού χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι.

Για εφαρμογές σε υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά ενδείκνυται η εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT FAST.

Προετοιμασία του μίγματος:

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο νερό που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα σκόνης. Για 25 kg RC 220 προσθέτουμε 4,25 – 4,75 λίτρα νερό ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το RC 220 στο νερό. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Για μικρές ποσότητες μπορεί να γίνει η ανάμιξη και με το χέρι. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής: 

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης σε οροφές, οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό στην επιφάνεια. Το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος είναι 20 mm ανά στρώση, σε οροφές τα 15 mm. Όταν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμόζουμε επάλληλες στρώσεις όταν η προηγούμενη αρχίζει να πήζει και δεν κολλάει στο χέρι.

Προστατέψτε το νωπό κονίαμα από την ταχεία ξήρανση με κατάλληλα μέσα. Για εξομαλύνσεις επιφανειών πριν την εφαρμογή διακοσμητικών επιστρώσεων PLANOCOLOR MICROCEMENT ή PLANOCOLOR GRANULATES συνιστάται αναμονή από 18 ώρες ως 3 ημέρες, ανάλογα με το πάχος πλήρωσης. Για εφαρμογές επικάλυψης με μη ευαίσθητες στην υγρασία όπως πχ. με κεραμικά πλακίδια αναμονή από 24 – 48 ώρες είναι αρκετή.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο καθώς και αδρό υπόστρωμα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
 • Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία
 • Μην υπερβαίνετε τα 20 mm πάχος ανά στρώση και τα 15 mm σε οροφές
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές ή εύκαμπτες επιφάνειες
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η απομένουσα υγρασία είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτεί το προϊόν επικάλυψης
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.