PLANOFLOOR EPX & PLANOFLOOR EPX FREEZE

Εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών σε υγρή μορφή

Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες (VOC 0g/L). Η εφαρμογή γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα σε κατάλληλα ασταρωμένο και επίπεδο υπόστρωμα χωρίς ανιούσα υγρασία, σε ελάχιστο πάχος 1,5 χιλιοστά. Κατάλληλη για δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους με χημικές και μηχανικές καταπονήσεις όπως εργοστάσια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης, εμπορικά κέντρα. Δέχεται  ανάμιξη με άμμο PLANOCOLOR GRANULATES S 500 σε αναλογία 1÷1 κατά βάρος. Μπορεί να αναμιχθεί με φυσικές ψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES MR, έγχρωμες ελαφροψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES LC και ανακυκλωμένες υαλοψηφίδες PLANOCOLOR GRANULATES RC GLASS για δημιουργία εποξειδικού μωσαϊκού με συνδετικό σε αποχρώσεις του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN RAL. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου συστήματος είναι η δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλες ενιαίες επιφάνειες με λίγους αρμούς. Εφαρμόζεται και σαν έγχρωμο υπόστρωμα πριν την εφαρμογή ‘τεχνοτροπίας’ με “υγρό γυαλί” PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται στην τροποποιημένη σύνθεση PLANOFLOOR EPX FREEZE που εφαρμόζεται και σε θερμοκρασίες από 0°C και άνω.

Κατανάλωση: 1,9 kg/m²/mm πάχους
Χρώμα: Τυποποιημένες αποχρώσεις RAL
Συσκευασία: Δοχεία (15,1+4,9) kg

Περιγραφή

 • Το PLANOFLOOR EPX χρησιμοποιείται ως αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση προστασίας δαπέδων, σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων σε εφαρμογές όπως:
  • εσωτερικά βιομηχανικά δάπεδα σε χώρους παραγωγής, συντήρησης και αποθήκευσης
  • δάπεδα με μεσαία καταπόνηση όπως συνεργία επισκευών, γκαράζ και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
  • δάπεδα με κανονική χρήση όπως δημόσια κτίρια, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, εκθεσιακούς χώρους, κ.λπ.
  • σε συνδυασμό με χαλαζιακή άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας για δημιουργία αντιολισθητικής επίστρωσης

Συναφή προϊόντα: PLANOFLOOR EPX FREEZE:

Ειδική έκδοση του προϊόντος για εφαρμογές σε χαμηλές Θερμοκρασίες < +15°C αλλά αυστηρά > 0°C. Οι υπόλοιποι περιορισμοί του προϊόντος PLANOFLOOR EPX όπως απομένουσα υγρασία υποστρώματος, ποσοστό σχετικής υγρασίας κτλ. συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητα. Επιπλέον, σε περίπτωση εφαρμογής της έκδοσης FREEZE σε θερμοκρασίες > +15°C κατά τις πρώτες 24 ώρες, μπορεί να παρουσιαστεί χρωματική απόκλιση, φαινόμενο το οποίο δεν έχει καμία επίδραση στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες της επίστρωσης.

 • Μορφή: υγρό
 • Π.Ο.Ε. (VOC): 0 g/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +15°C έως +30°C

Συναφή προϊόντα: PLANOFLOOR EPX FREEZE:

Ειδική έκδοση του προϊόντος για εφαρμογές σε χαμηλές Θερμοκρασίες < +15°C αλλά αυστηρά > 0°C. Οι υπόλοιποι περιορισμοί του προϊόντος PLANOFLOOR EPX όπως απομένουσα υγρασία υποστρώματος, ποσοστό σχετικής υγρασίας κτλ. συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητα. Επιπλέον, σε περίπτωση εφαρμογής της έκδοσης FREEZE σε θερμοκρασίες > +15°C κατά τις πρώτες 24 ώρες, μπορεί να παρουσιαστεί χρωματική απόκλιση, φαινόμενο το οποίο δεν έχει καμία επίδραση στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες της επίστρωσης.

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις, σαθρά στοιχεία, συμπαγής με θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 25 N/mm² και εφελκυστική αντοχή μεγαλύτερη του 1,5 N/mm². Επιπλέον η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και προστατευμένη από ανιούσα υγρασία με όριο απομένουσας υγρασίας < 4% κ.β. προσδιορισμένη με τη μέθοδο CM ή Darr. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται καταλληλά μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία. Όπου απαιτείται εξομάλυνση συνιστάται η χρήση κονιαμάτων ελεγχόμενης ωρίμανσης και ξήρανσης όπως ένα εκ των PLANO 120, RC 240 ή NOVACEM RAPID FLOW ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να συγκολλούνται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID ή EPO PASTE αναλόγως. Απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται με το εποξειδικό αστάρι WATER PRIMER EPX σε μια συνεχή επίστρωση χωρίς πόρους. Εάν είναι απαραίτητο πχ. σε υποστρώματα μειωμένων μηχανικών αντοχών, εφαρμόστε δύο στρώσεις ασταρώματος. Μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια χωρίς ανιούσα υγρασία, συνιστάται να δέχονται προεπάλειψη με PLANOPRIMER EPOXY. Μεταλλικές επιφάνειες απαιτούν καθαρισμό από τη σκουριά με μηχανικά μέσα, συρματόβουρτσα, αμμοβολή ή χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα σκουριάς RUST CONVERTER και αστάρωμα με PLANOPRIMER EPOXY. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος: 

Πριν την ανάμειξη των δυο συστατικών, αναδεύστε καλά με μηχανικό αναδευτήρα το συστατικό Α. Με την ολοκλήρωση της προσθήκης όλου του συστατικού Β στο συστατικό Α, αναμείξτε για τουλάχιστον δυο λεπτά με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές ταχύτητες (300 – 400 στροφές ανά λεπτό) ως ότου δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Στην συνέχεια προστίθεται σταδιακά η χαλαζιακή άμμος PLANOCOLOR GRANULATES S 500 με μέγιστη αναλογία 1 : 1 ως προς το βάρος του μίγματος και συνεχίζεται η ανάδευση για επιπλέον 3 – 5 λεπτά μέχρι να αποκτήσει ομοιογένεια το μίγμα. Αποφύγετε την υπερβολική ανάμειξη τόσο σε χρόνο όσο και σε ταχύτητα για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού αέρος και μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος στο δοχείο.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζετε με οδοντωτή σπάτουλα το μίγμα σε πάχος 1,5 – 3 mm. Στην συνέχεια εξομαλύνετε και απομακρύνετε των εγκλωβισμένο αέρα με ακιδωτό ρολό. Εάν υπάρχει απαίτηση για αντιολισθητική επιφάνεια, τότε στη νωπή ακόμα επίστρωση, γίνεται επίπαση της χαλαζιακής άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 ή άλλης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Μετά τη σκλήρυνση της στρώσης οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου πρέπει να απομακρυνθούν με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Ακολουθεί εφαρμογή μιας στρώσης σφράγισης με PLANOFLOOR EPX μέχρι να καλυφθεί επαρκώς (με περίπου 200 g/m²) η χαλαζιακή άμμος που παρέμεινε στην επιφάνεια μετά τον καθαρισμό.

Συναφή προϊόντα: PLANOFLOOR EPX FREEZE:

Ειδική έκδοση του προϊόντος για εφαρμογές σε χαμηλές Θερμοκρασίες < +15°C αλλά αυστηρά > 0°C. Οι υπόλοιποι περιορισμοί του προϊόντος PLANOFLOOR EPX όπως απομένουσα υγρασία υποστρώματος, ποσοστό σχετικής υγρασίας κτλ. συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητα. Επιπλέον, σε περίπτωση εφαρμογής της έκδοσης FREEZE σε θερμοκρασίες > +15°C κατά τις πρώτες 24 ώρες, μπορεί να παρουσιαστεί χρωματική απόκλιση, φαινόμενο το οποίο δεν έχει καμία επίδραση στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες της επίστρωσης.