NOVAMIX FIBER

Ίνες οπλισμού τσιμεντοκονιαμάτων και βιομηχανικών δαπέδων

Ίνες οπλισμού υψηλής αντοχής για βιομηχανικά δάπεδα βάσεως τσιμέντου (πχ γαρμπιλοδέματα που κατόπιν δέχονται επίπαση με NOVADUR S και ελικοπτέρωση). Εξαιτίας της ειδικής τους σύνθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για οπλισμό κονιαμάτων λεπτού στρώματος όπως κόλλες βάσεως τσιμέντου ή σοβάδες μιας στρώσης, βελτιώνοντας την αντοχή τους σε εφελκυσμό και την εφαρμογή τους σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Κατανάλωση: 600-900 gr/m³ κονιάματος
Συσκευασία: Συσκευασίες 900 gr

Περιγραφή

 • Οι ίνες πολυπροπυλενίου NOVAMIX FIBER:
  • χρησιμοποιούνται σε κονιάματα και σκυρόδεμα για:
   • ενίσχυση και μείωση των ρηγματώσεων
   • βελτίωση της ελαστικότητας και της αντοχής σε εφελκυσμό
   • αύξηση της αντοχής σε τριβή στην κρούση όπως και της αντοχής στον παγετό
   • αύξηση της συνεκτικότητας
   • μείωση της καθίζησης
   • μείωση της διαπερατότητας του νερού και χημικών παραγόντων
  • Δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά φινιρίσματος
  • Βελτιώνουν την ανθεκτικότητα της επιφάνειας
  • Διατίθενται σε υδατοδιαλυτά σακουλάκια έτοιμα για πρόσμειξη όπως και σε  μεγάλες συσκευασίες
  • Μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Διατίθενται σε υδατοδιάλυτα χάρτινα σακουλάκια που ρίχνονται ως έχουν στο κάδο ανάμιξης
 • Διάσταση: 6mm, 12mm. Συσκευασία: πλαστικά σακουλάκια 25 τμχ

Τρόπος εφαρμογής:

Κατά την διάρκεια της ανάδευσης του σκυροδέματος ή κονιάματος προσθέστε  την απαιτούμενη ποσότητα των ινών ανάλογα με τον όγκο του μίγματος.  Αναμίξτε καλά το μίγμα για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Χρησιμοποιήστε ίνες των 6
mm αν τα αδρανή είναι μικρότερα των 10 mm.  Στην περίπτωση που τα αδρανή είναι μεγαλύτερα των 10 mm τότε  χρησιμοποιήστε ίνες των 18 mm.

Η συνιστώμενη ποσότητα είναι τουλάχιστον 600
g/m³ σκυροδέματος ή  κονιάματος.

Συστάσεις:

 • Οι ίνες πολυπροπυλενίου δεν αντικαθιστούν τον στατικό οπλισμό του  σκυροδέματος
 • Να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί παραγωγής και τοποθέτησης  σκυροδέματος
 • Το νωπό σκυρόδεμα πρέπει να ωριμάζει κατάλληλα

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.