PLANOFINISH AC-S

Προστατευτική επάλειψη ακρυλικής βάσης για πατητές τσιμεντοκονίες και φυσικούς λίθους

Ακρυλικό βερνίκι, βάσεως διαλύτη για φυσικούς λίθους, μωσαϊκά, πατητές τσιμεντοκονίες, σταμπωτά δάπεδα και σκυρόδεμα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προστατεύει από ελαιώδεις και έγχρωμους λεκέδες, παρέχοντας σατινέ-γυαλιστερή όψη, χωρίς να αλλάζει χρώμα στην τελική επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε 2-3 στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επικάλυψης, με την δεύτερη στρώση να γίνεται εντός 24 ωρών.

Κατανάλωση: 150-200 ml/m²
Χρώμα: Διάφανο-ελαφρά κιτρινωπό
Πακέτο: Δοχεία 5 L
Παλέτα: 288 L, 450 L

Περιγραφή

 • Το ακρυλικό προστατευτικό PLANOFINISH AC-S είναι κατάλληλο για τη προστασία:
  • αγυάλιστων φυσικών λίθων όπως γρανίτες, μάρμαρα, σχιστόλιθους, ασβεστόλιθους και αμμόλιθους
  • πατητών τσιμεντοκονιαμάτων όπως PLANOCOLOR PREMIUM & PLANOCOLOR ANTICO, σκυρόδεμα κάθε τύπου, επιχρίσματα τοιχοποιίας
  • τούβλων, κεραμιδιών και τσιμεντοσανίδων
  • εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως δάπεδα, πάγκοι κουζίνας και μπάνιου, τραπέζια, κ.λπ.
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 0,94 ± 0,05 kg/L
 • Στέγνωμα: Περίπου 30 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C

Τρόπος εφαρμογής:

Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες και ξένα στοιχεία. Το PLANOFINISH AC-S εφαρμόζεται αδιάλυτο και σε συνεχείς 2 – 3 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό. Η επόμενη στρώση εφαρμόζεται αφού απορροφηθεί και έχει στεγνώσει η προηγουμένη σε περίπου 30 λεπτά.
Οι επιφάνειες που έχουν προστατευτεί με το PLANOFINSH AC-S, θα πρέπει να προστατευθούν για τουλάχιστον 5 ώρες από βροχή και υψηλές θερμοκρασίες.

Συστάσεις:

 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό ή αλλα υγρά
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +30°C
 • Μην το εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειας
 • Υπολείμματα σε μη απορροφητικές επιφάνειες να απομακρύνονται άμεσα, ενδεχόμενος με χρήση διαλύτου

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.