PLANOFINISH HP

Σφραγιστικό επιφανειακής δράσης σε υγρή μορφή

Υγρό σφραγιστικό – γυαλιστικό υδατικής βάσης και συνθετικών πολυμερών, με μεγάλη αντοχή στην τριβή. Το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος των σωματιδίων, σφραγίζει αποτελεσματικά τους επιφανειακούς μικροπόρους, αποτρέποντας έτσι τη συσσώρευση ρύπων και προσδίδοντας ταυτόχρονα μια ευχάριστη υφή στην προστατευμένη επιφάνεια. Εφαρμόζεται σαν τελική στρώση προστασίας πάνω από βερνίκια πατητής τσιμεντοκονίας, όπως το PLANOFINISH PU 2KW MAT, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τον καθημερινό καθαρισμό της επιφάνειας, ειδικά σε περιπτώσεις όπου αυτή έχει αδρή υφή και συσσωρεύει ρύπους. Σε μωσαϊκά μπορεί να εφαρμοστεί και στα τελευταία χέρια γυαλίσματος, με χρήση κατάλληλης περιστροφικής μηχανής, προκειμένου να επιτευχθεί επιφανειακό γυάλισμα υψηλής ποιότητας.

Κατανάλωση: 30 – 40 m²/L
Χρώμα: Λευκό γαλάκτωμα
Συσκευασία: 5 L / Παλέτα: 480 L, 1 L / Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το σφραγιστικό επιφανειακής δράσης σε υγρή μορφή PLANOFINISH HP:
  • είναι κατάλληλο για:
   • προστασία επιφανειών όπως:
    • μωσαϊκά
    • πατητές τσιμεντοκονίες
    • κονιάματα με βάση το NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO
    • φυσικούς λίθους όπως μάρμαρα, γρανίτες, κ.λπ.
   • εφαρμογές σε:
    • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία, ξενοδοχεία, καταστήματα, κατοικίες, κ.λπ.
    • εξωτερικούς χώρους, δάπεδα και τοίχους
    • εσωτερικούς χώρους, τραπέζια, πάγκους κουζίνας, χώρους με υγρασία
  • προσφέρει:
   • αύξηση της προστασίας έναντι ρύπων, σημάδια από παπούτσια και λάστιχα
   • ευκολία στον καθαρισμό, στις περισσότερες περιπτώσεις επαρκεί μόνο νερό
   • αύξηση της στιλπνότητας με χρήση περιστροφικών μηχανών υψηλών στροφών στο τέλος της επεξεργασίας των μωσαϊκών
 • Μορφή: Υγρό
 • Πυκνότητα: 1,05 ± 0,05 kg/L
 • pH: 7,5 ± 0,5

Τρόπος εφαρμογής:

Οι επιφάνειες που θα επεξεργαστούν με το PLANOFINISH HP θα πρέπει να είναι τελείως καθαρές. Εφαρμόστε το αδιάλυτο, σε μικρή ποσότητα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με πανί μικροινών και αφήστε την να στεγνώσει. Με καθαρό πανί αφαιρέστε την περίσσεια. Εάν απαιτηθεί μπορεί να εφαρμοσθεί και δεύτερη στρώση. Με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνεται ιδιαίτερα η στιλπνότητα της επιφάνειας.

Για αύξηση της στιλπνότητας και προστασίας στο τέλος της επεξεργασίας στιλβωμένων δαπέδων – μωσαϊκών, συνιστάται η χρήση περιστροφικής μηχανής υψηλών στροφών 1500 – 2000 και άνω.

Συστάσεις:

 • Αναδεύστε το προϊόν την χρήση
 • Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες με έντονη παρουσία νερού όπως ντουζιέρες ή στάσιμα νερά
 • Προσοχή, μετα την εφαρμογή μπορεί να αυξηθεί η ολισθηρότητα της επιφάνειας
  Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειας χωρίς δοκιμή, ενδείκνυται να προηγηθεί μια στρώση του PROTECT 300 S ή του PROTECT 900 S ανάλογα με την απορροφητικότητα
 • Προστατέψτε το υλικό από παγετό
 • Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.