PLANOFINISH PU 2KS MAT

Αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε φυσικούς λίθους και πατητές τσιμεντοκονίες, παρέχοντας ματ ή ελαφρώς σατινέ όψη. Εξαιτίας της εξαιρετικής μηχανικής αντοχής του, βελτιώνει σημαντικά την επιφανειακή προστασία από φθορές όταν εφαρμόζεται πάνω σε εποξειδικές βαφές ή επιστρώσεις δαπέδων. Διαθέτει υψηλή πρόσφυση ακόμη και πάνω σε μέταλλο. Εφαρμόζεται σε δυο στρώσεις, με αραίωση NOVATHINNER PU, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής. Συνιστάται να προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με μια στρώση DRY BRIGHT διαλυμένου 1/1 σε νερό. Αν εφαρμόζεται χωρίς την προεπάλειψη με DRY BRIGHT, να προηγείται έλεγχος αλλοίωσης της τελικής απόχρωσης της επικάλυψης.

Κατανάλωση: 200-250 ml/m²
Χρώμα: Διάφανο
Συσκευασία: 5 L (A: 3,6 L, B: 1,4 L) / Παλέτα: 72 σετ, 360 L, 1 L (A: 0,72 L, B: 0,28 L) / Παλέτα: 288 σετ, 288 L

Περιγραφή

 • Το αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως διαλύτη PLANOFINISH PU 2KS ΜΑΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και ανάδειξη επιφανειών όπως:
  • πατητής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR PREMIUM σε εξωτερικούς χώρους και δάπεδα με βαριά χρήση σε σπίτια, ξενοδοχεία, χώρους στάθμευσης, εξωτερικούς πάγκους και κτιστά έπιπλα
  • εποξειδικών αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων ή βαφών δαπέδου όπως τα συστήματα PLANOCOLOR LIQUID GLASS προκειμένου να αυξηθεί η επιφανειακή αντοχή τους σε μηχανικές καταπονήσεις
  • πέτρας Καρύστου, σκαπιτσαριστής πέτρας κυρίως σε εξωτερικούς χώρους
  • βιομηχανικών δαπέδων που έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και επίπαση σκληρυντικού όπως το NOVADUR S σε βιομηχανίες, χώρους στάθμευσης, βενζινάδικα, ράμπες
  • μη απορροφητικών επιφανειών όπως γαλβανισμένη λαμαρίνα, πολυεστέρας, κ.λπ.
 • Μορφή: υγρό
 • Χρόνος εργασιμότητας: 1 ώρα > 30°C & 2 ώρες > 25°C & 2,5 ώρες > 12°C
 • Βατότητα: 24 ώρες > 25°C & 36 ώρες > 12°C
 • Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες για θερμοκρασία < 23°C & 12 ώρες για θερμοκρασία > 30°C
 • Αντοχή σε τριβή: 42mg Tabertest ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)
 • Αντοχή σε πρόσφυση: ≥ 2,4 N/mm²
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +12°C έως +30°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το PLANOFINISH PU 2KS ΜΑΤ θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε ανιούσα υγρασία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να ξεπερνά το 4%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +12°C και +30°C.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών.

Τρόπος εφαρμογής: 

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται σε τουλάχιστον 2 συνεχείς στρώσεις χωρίς διακοπές, χρησιμοποιώντας κατάλληλο ρολό για βερνίκια. Ο αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από το είδος της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση να φροντίζουμε να εισχωρεί καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα στα χέρια είναι 24 ώρες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από +23°C και 12 ώρες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 30°C.
Σε πατητές τσιμεντοκονίες όπως οι PLANOCOLOR PREMIUM, εφαρμόζουμε μια πρώτη στρώση DRY BRIGHT διαλυμένη 1:1 σε νερό και στη συνέχεια δύο στρώσεις PLANOFINISH PU 2KS ΜΑΤ. Mε αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε έντονες αλλοιώσεις στην τελική απόχρωση της επιφάνειας. Σε κάθε περίπτωση αν υπάρχουν αμφιβολίες, συνιστάται να προηγείται δοκιμή. Το PLANOFINISH PU 2KS ΜΑΤ μπορεί να εφαρμοστεί και για αύξηση της επιφανειακής αντοχής εποξειδικών επιστρώσεων όπως το PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν εφαρμόζεται σε μια στρώση χωρίς διακοπές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια επιφάνεια με ματ προς σατινέ όψη και αυξημένη σκληρότητα όπως και αντοχή σε τριβή.

Συντήρηση:

Ο καθημερινός καθαρισμός επιφανειών που έχουν δεχθεί την προστασία του PLANOFINISH PU 2KS MAT γίνεται με ουδέτερα καθαριστικά όπως το NEUTROCLEANER αδιάλυτο ή διαλυμένο σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Για ειδικές περιπτώσεις καθαρισμού όπως μαυρίλες από λάστιχα, οικιακούς λεκέδες, κεριά κλπ. συνιστάται η χρήση του ALCALINE CLEANER διαλυμένου σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 10 εως 1 ÷ 20. Αν απαιτηθεί η αφαίρεση αλάτων εφαρμόστε το HARD REMOVER. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Δεδομένων των προϊόντων.

Συστάσεις:

 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι στεγνές
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου υπάρχει ή πρόκειται να
  εμφανιστεί, ανιούσα υγρασία
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από +12°C και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη από 65%, ή όταν προβλέπεται βροχή ή ιδιαίτερα υγρός καιρός, πριν το βερνίκι στεγνώσει εντελώς
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε νέο σκυρόδεμα αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την επίστρωση του, αν δεν προηγηθεί υγρομέτρηση
 • Τα δύο συστατικά του PLANOFINISH PU 2KS MAT είναι σε προζυγισμένη αναλογία. Για αυτό το λόγο απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, η αραίωση μπορεί να γίνει μόνο με συμβατό διαλυτικό όπως το NOVATHINNER PU
 • Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU 2KS MAT πάνω σε παλαιά βερνίκια και σε σκονισμένες ή βρώμικες επιφάνειες. Να απομακρύνετε σκόνες και ρύπους αμέσως πριν την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση να γίνεται καλό σκούπισμα της επιφάνειας και αποχαρτάρισμα, πριν την εφαρμογή
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και καθαρά εργαλεία.
 • Σε πισίνες συνιστάται η χρήση του PLANOFINISH PU 2KS
 • Σε xώρους με υγρασία αν η προστατευτική μεμβράνη από το PLANOFINISH PU 2KS MAT, δεν είναι συνεχής, ενδεχομένως η υγρασία να εισχωρήσει από κάτω και τότε η επιφάνεια θα αποχρωματιστεί και ενδεχομένως να έχουμε και απολέπιση
 • Όλες οι μετρήσεις και οι χρόνοι αναμονής αναφέρονται σε θερμοκρασία επιφάνειας εφαρμογής 23°C και υγρασία περιβάλλοντος 50%. Διαφορετικές συνθήκες ενδεχομένως να επηρεάσουν τους αναφερόμενους χρόνους
 • Για καθημερινή συντήρηση ή καθαρισμό επιφανειών που χρησιμοποιήθηκε το PLANOFINISH PU 2KS MAT χρησιμοποιείτε κατάλληλα επαγγελματικά καθαριστικά όπως τα ALCALINE CLEANER, NEUTROCLEANER ή HARD REMOVER. Αποφεύγετε τη χρήση έντονα όξινων προϊόντων και σε περιπτώσεις αμφιβολιών να προηγείται δοκιμή
 • Το PLANOFINISH PU 2KS MAT είναι προϊόν βάσεως διαλύτη και η χρήση του συνιστάται κυρίως για εξωτερικούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση πάντως η όποιες προφυλάξεις απαιτούνται για χρήση υλικών βάσεως διαλύτη πρέπει να εφαρμόζονται

Καθαρισμός:

Δοχεία, εργαλεία, επικαλύψεις κλπ καθαρίζονται με διαλυτικό όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό. Όταν το μίγμα στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή ισχυρά διαβρωτικά.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.