PLANOFINISH PU 2KW MAT

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι βάσεως νερού

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι δύο συστατικών βάσεως νερού με ταχεία εφαρμογή (δεύτερο χέρι εντός 30 λεπτών). Προστατεύει από βρωμιές, νερό και ελαιώδεις ρύπους, επιστρώσεις από φυσικούς λίθους, πατητές τσιμεντοκονίες, δάπεδα σκυροδέματος, παρέχοντας ΜΑΤ όψη και χωρίς να αλλοιώνει την απόχρωση της επικάλυψης. Η ταχεία εφαρμογή του το καθιστά ιδανικό για εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και ανακαινίσεις. Ιδανική τελική προστατευτική επίστρωση προστασίας σε εποξειδικά δάπεδα PLANOCOLOR RESIN όπου εκτός από τη ΜΑΤ όψη που παρέχει, βελτιώνει σημαντικά την επιφανειακή αντοχή της επίστρωσης. Συνεργάζεται και με τα βερνίκια PLANOFINISH EPOXY και DRY BRIGHT, όπου εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, σε εφαρμογές με αυξημένη απαίτηση προστασίας. Αναμιγνύεται και με χρωστικές NOVACOLOR DESIGN σε εργασίες ανακατασκευής – επισκευής της επίστρωσης του βερνικιού.

Κατανάλωση: 100-150 ml/m²
Πακέτο: Δοχεία (0,75+0,25) L, Δοχεία (3,75+1,25) L
Παλέτα: 225 L (A) + 75 L (B)

Περιγραφή

 • Το αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι PLANOFINISH PU 2KW ΜΑΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και ανάδειξη επιφανειών όπως:
  • πατητής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR PREMIUM σε εξωτερικούς χώρους και δάπεδα με βαριά χρήση σε σπίτια, ξενοδοχεία, χώρους στάθμευσης, εξωτερικούς πάγκους και κτιστά έπιπλα
  • εποξειδικών αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων ή βαφών δαπέδου όπως τα συστήματα PLANOCOLOR LIQUID GLASS προκειμένου να αυξηθεί η επιφανειακή αντοχή τους σε μηχανικές καταπονήσεις και να τους δώσει ματ όψη
  • πέτρας Καρύστου, σκαπιτσαριστής πέτρας.
  • βιομηχανικών δαπέδων που έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και επίπαση σκληρυντικού όπως το NOVADUR S σε βιομηχανίες, χώρους στάθμευσης, βενζινάδικα, ράμπες
  • μη απορροφητικών επιφανειών όπως γαλβανισμένη λαμαρίνα, πολυεστέρας
 • Μορφή: υγρό
 • Χρόνος εργασιμότητας: 1 ώρα > 30°C & 2 ώρες > 25°C & 2,5 ώρες > 12°C
 • Βατότητα: 30 λεπτά > 25°C & 2 – 3 ώρες > 12°C
 • Χρόνος επαναβαφής: 15 - 30 λεπτά στους 23°C
 • Αντοχή στην τριβή: 48 mg Tabertest ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)
 • Πρόσφυση: ≥ 2,4 N/mm²
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +12°C έως +30°C

Προτετοιμασία υποστρώματος:

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το PLANOFINISH PU 2KW ΜΑΤ θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε ανιούσα υγρασία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να ξεπερνά το 4%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +15°C και +28°C.

Προετοιμασία του μίγματος:

Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο καταλύτης να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τηρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται σε τουλάχιστον 2 συνεχείς στρώσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλο ρολό για βερνίκια. Σε κάθε περίπτωση να φροντίζετε να εισχωρεί καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Ο χρόνος αναμονής ανάμεσα των στρώσεων είναι 15 – 30 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +23°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Συντήρηση:

Ο καθημερινός καθαρισμός επιφανειών που έχουν δεχθεί την προστασία της στρώσης του PLANOFINISH PU 2KW MAT γίνεται με ουδέτερα καθαριστικά όπως το NEUTROCLEANER αδιάλυτο ή διαλυμένο σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Για ειδικές περιπτώσεις καθαρισμού όπως μαυρίλες από λάστιχα, οικιακούς λεκέδες, κεριά κλπ συνιστάται η χρήση του ALCALINE CLEANER
διαλυμένου σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 10 εως 1 ÷ 20. Αν απαιτηθεί η αφαίρεση αλάτων εφαρμόστε το
HARD REMOVER διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 3 ή 1 ÷ 4 και ξεπλένετε καλά με νερό. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών για χρήση καθαριστικών να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή. Για καθαρισμό graffiti εφαρμόστε είτε νερό υπό πίεση είτε CLEANCOLL SP. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Δεδομένων των προϊόντων.

Συστάσεις:

 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι στεγνές
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου υπάρχει ή πρόκειται να εμφανιστεί, ανιούσα υγρασία
 • Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από +12°C και η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη από 80%, ή όταν προβλέπεται βροχή ή ιδιαίτερα υγρός καιρός, πριν το βερνίκι στεγνώσει εντελώς
 • Τα δύο συστατικά του PLANOFINISH PU 2KW MAT είναι σε προκαθορισμένη αναλογία. Απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών
 • Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU 2KW MAT πάνω σε παλαιά βερνίκια και σε σκονισμένες ή βρώμικες επιφάνειες
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα και καθαρά εργαλεία
 • Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH PU 2KW MAT σε ποσότητα μεγαλύτερη της ενδεδειγμένης
 • Το PLANOFINISH PU 2KW ΜΑΤ περιέχει μικρό ποσοστό σε διαλύτες και σε κάθε περίπτωση οι όποιες προφυλάξεις απαιτούνται για χρήση υλικών βάσεως διαλύτη πρέπει να τηρούνται
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Δοχεία, εργαλεία, επικαλύψεις κλπ. καθαρίζονται με νερό όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό. Όταν το μίγμα στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή ισχυρά διαβρωτικά.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.