PROTECT 200

Υδατό και ελαιοαπωθητική προστασία φυσικών λίθων, κονιαμάτων και σκυροδέματος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Σιλοξανικής βάσης υδατικό γαλάκτωμα κατάλληλο για υδροφοβικό εμποτισμό και προστασία από ελαιώδεις ρύπους επιστρώσεων όπως φυσικοί λίθοι, πατητές τσιμεντοκονίες σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλο και για τοίχους σε λουτρά ή για δάπεδα εσωτερικών χώρων από μικροβοτσαλωτά ή μωσαϊκά που έγιναν με συμβατικό τσιμέντο ή με χρήση των υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE ή NOVACEM CREATIVE FLOOR. Προστατεύει χωρίς να αλλοιώνει την όψη της επίστρωσης.

Κατανάλωση: 0,1-2 L/m²
Χρώμα: Λευκό
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 450 L, 480 L

Περιγραφή

 • Το PROTECT 200 είναι κατάλληλο ως υδροφοβικός εμποτισμός και προστασία από ελαιώδεις ρύπους:
  • σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων
  • επιχρισμάτων και κονιαμάτων τοιχοποιίας
  • φυσικών λίθων, αρμόστοκων και πλακιδίων Cotto
  • πατητών τσιμεντοκονιών του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT και NOVACEM CREATIVE
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,0 ± 0,1 kg/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C

Τρόπος εφαρμογής:

Το PROTECT 200 εφαρμόζεται αδιάλυτο με ρολό, ψεκασμό ή εμβάπτιση μέσα σε αυτό, του προς αδιαβροχοποίηση πετρώματος. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες και ξένα στοιχεία.

Ρολό: Εφαρμόζεται με ελαφριά πίεση μέχρι κορεσμού. Εάν απαιτείται μπορεί να εφαρμοστεί μια δεύτερη στρώση κάθετα στην πρώτη εντός 30 λεπτών.

Ψεκασμός: Ο ψεκασμός γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό από απόσταση 25 - 30cm από την επιφάνεια, προσέχοντας το υλικό να απορροφάται μέχρι κορεσμού. Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται από επάνω προς τα κάτω και κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους να μην φυσάει ιδιαίτερα ισχυρά.

Εμβαπτισμός: Ο εμβαπτισμός της προς αδιαβροχοποίηση επιφάνειας πρέπει να γίνεται μέσα σε καθαρά δοχεία. Ο χρόνος εμβαπτίσεως είναι από 10 - 30 λεπτά εξαρτώμενος από την απορροφητικότητα της προς αδιαβροχοποίηση επιφάνειας.

Οι επιφάνειες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί με PROTECT 200, θα πρέπει να προστατευθούν για τουλάχιστον 5 ώρες από βροχή και υψηλή θερμοκρασία.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και προετοιμασμένο υποστρώματα
 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό ή αλλα υγρά
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +35°C
 • Μην το εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειας
 • Σε φυσικά πετρώματα συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.