PROTECT 300 S

Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για φυσικούς λίθους και βοτσαλωτά

Αδιαβροχοποιητής υψηλής απόδοσης, βάσεως διαλύτη, με ικανότητα να εισχωρεί και να προστατεύει σε βάθος ορυκτές επιφάνειες. Εφαρμόζεται για διευκόλυνση της συντήρησης επιφανειών  όπως εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι από φυσικούς λίθους,  PLANOCOLOR ANTICO και PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE, επενδύσεις δαπέδων και τοίχων από μάρμαρα, γρανίτες, διακοσμητικές επιστρώσεις από βοτσαλωτά ή μωσαϊκά που κατασκευάζονται με χρήση τσιμέντου ή χρησιμοποιώντας το υδραυλικό συνδετικό NOVACEM CREATIVE. Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τεχνητά πετρώματα και τουβλάκια βάσεως τσιμέντου, χωρίς να αλλοιώνει την όψη τους. Προστατεύει από έγχρωμους λεκέδες όπως κρασί ή καφές. Η ύπαρξή του διευκολύνει τον καθαρισμό από αφίσες και graffiti. Μπορεί να συνδυαστεί, εφαρμοζόμενο σαν πρώτη στρώση επεξεργασίας, με το WET PLUS S προκειμένου να προκύψει επιφάνεια με ‘βρεγμένη όψη’.

Κατανάλωση: 5-20 m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα
Χρώμα: Διάφανο-ελαφρά κιτρινωπό
Συσκευασία: 5 L / Παλέτα: 450 L, 1 L / Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το PROTECT 300 S είναι κατάλληλο για τη προστασία:
  • αγυάλιστων φυσικών λίθων όπως γρανίτες, μάρμαρα, σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι και αμμόλιθοι
  • τσιμεντοκονιαμάτων όπως μικροβοτσαλωτά NOVACEM CREATIVE, σκυρόδεμα κάθε τύπου, επιχρίσματα τοιχοποιίας
  • τούβλων, κεραμιδιών και τσιμεντοσανίδων
  • εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως δάπεδα, πάγκοι κουζίνας και μπάνιου, τραπέζια, κ.λπ.
  • εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων από PLANOCOLOR ANTICO και PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 0,78 ± 0,05 kg/L
 • Στέγνωμα: περίπου 30 - 60 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C

Τρόπος εφαρμογής:

Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες και ξένα στοιχεία. Το PROTECT 300 S εφαρμόζεται αδιάλυτο με πινέλο ισομερές και σε δύο συνεχείς στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού απορροφηθεί η προηγουμένη χωρίς να μεσολαβήσει όμως μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών (νωπό σε νωπό).

Οι επιφάνειες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί με το PROTECT 300 S, θα πρέπει να προστατευθούν για τουλάχιστον 5 ώρες από βροχή και υψηλές θερμοκρασίες.

Συστάσεις:

 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό ή αλλα υγρά
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +30°C
 • Μην το εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειας
 • Υπολείμματα σε μη απορροφητικές επιφάνειες να απομακρύνονται άμεσα, ενδεχόμενος με χρήση διαλύτου

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.