PROTECT 900 S

Αδιαβροχοποίηση με προστασία από λάδι & graffiti για γυαλισμένη πέτρα & μωσαϊκά

Μικρομοριακός αδιαβροχοποιητής, βάσεως διαλύτη, με ικανότητα να εισχωρεί ακόμη και σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπως γυαλισμένα μάρμαρα, γρανίτες, γυαλισμένα πλακίδια gres porcellanato και μωσαϊκά που κατασκευάζονται με χρήση του συνδετικού NOVACEM TERRAZZO. Προστατεύει από ελαιώδεις ρύπους αλλά και έγχρωμους λεκέδες όπως κρασί ή καφές. Η ύπαρξή του διευκολύνει τον καθαρισμό από αφίσες και graffiti σε επικαλύψεις όπως γυαλισμένοι φυσικοί λίθοι. Σε εσωτερικά γυαλισμένα δάπεδα μπορεί να εφαρμοστεί και πριν την τελική επιφανειακή προστασία με PLANOFINISH HP.

Κατανάλωση: 2-3 L/100 m² για γυαλισμένες επιφάνειες
Χρώμα: Διάφανο-ελαφρά κιτρινωπό
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το PROTECT 900 S είναι κατάλληλο ως υδροφοβικός εμποτισμός και προστασία από ελαιώδεις ρύπους σε:
  • γυαλισμένους τεχνητούς γρανίτες και γυαλισμένους φυσικούς λίθους
  • γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια
  • εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως δάπεδα, πάγκοι κουζίνας και μπάνιου, τραπέζια, κ.λπ.
  • σε τοίχους προσδίδει προστασία από graffiti
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 0,8 ± 0,05 kg/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C εως +30°C

Τρόπος εφαρμογής:

Το PROTECT 900 S εφαρμόζεται αδιάλυτο με πινέλο ισομερές και σε συνεχής στρώση. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες και ξένα στοιχεία. Περίσσεια υλικού απομακρύνουμε από την επιφάνεια με στεγνό πανί ή λευκό κετσέ. Σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί επιφανειακός υμένας, αυτός αφαιρείται μετά από 24 ώρες εφαρμόζοντας εκ νέου μια λεπτή στρώση και απομακρύνοντας με στεγνό πανί άμεσα το υλικό.

Οι επιφάνειες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί με το PROTECT 900 S, θα πρέπει να προστατευθούν για τουλάχιστον 5 ώρες από βροχή και υψηλές θερμοκρασίες.

Συστάσεις:

 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό ή αλλα υγρά
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +30°C
 • Μην το εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειας
 • Σε απορροφητικά φυσικά πετρώματα συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή για τυχόν αλλαγή της απόχρωσης

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.