WET PLUS S

Υγρό εμποτισμού για προστασία και ανάδειξη του φυσικού χρώματος

Υγρό εμποτισμού πέτρας υψηλής διεισδυτικότητας κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που παρέχει σε σκουρόχρωμες επικαλύψεις ‘βρεγμένη όψη’. Έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και προστατεύει από υγρασία και ελαιώδεις ρύπους χωρίς να δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη. Κατάλληλο για επιφάνειες όπως εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι που έχουν επενδυθεί με πατητές τσιμεντοκονίες όπως PLANOCOLOR ANTICO και PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE, επενδύσεις δαπέδων και τοίχων από πέτρα,  διακοσμητικές επιστρώσεις βοτσαλωτού ή μωσαϊκού, που έχουν κατασκευαστεί με χρήση του υδραυλικού συνδετικού NOVACEM CREATIVE. Εφαρμόζεται με πινέλο ή επίπεδη βούρτσα αδιάλυτο χωρίς περίσσεια, σε 1 ή 2 στρώσεις ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Σε μικροβοτσαλωτά PLANOCOLOR TERRAZZO και πολύ απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται να προηγείται εφαρμογή μιας στρώσης του PROTECT 300 S.

Κατανάλωση: 2-4 L/100 m² ανάλογα με το είδος της εφαρμογής
Χρώμα: Διάφανο-ελαφρά κιτρινωπό
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το WET PLUS S είναι κατάλληλο ως υγρό εμποτισμού για προστασία και ανάδειξη του φυσικού χρώματος σε:
  • γυαλισμένους και αγυάλιστους φυσικούς λίθους όπως γρανίτες, μάρμαρα, σχιστόλιθους και ασβεστόλιθους
  • τσιμεντοκονιάματα όπως μικροβοτσαλωτά του NOVACEM CREATIVE, σκυρόδεμα κάθε τύπου, επιχρίσματα τοιχοποιίας
  • εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως δάπεδα, πάγκοι κουζίνας και μπάνιου, τραπέζια, κ.λπ.
  • εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων από PLANOCOLOR ANTICO και PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 0,91 ± 0,05 kg/L
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C εως +30°C

Τρόπος εφαρμογής:

Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες και ξένα στοιχεία. Το WET PLUS S εφαρμόζεται αδιάλυτο με πινέλο ισομερές και σε συνεχείς μια ως δυο στρώσεις με 5 – 8 ώρες διαφορά μεταξύ των στρώσεων. Μια επιπλέον στρώση προσδίδει γυαλιστερή όψη. Περίσσεια υλικού να απομακρύνεται άμεσα από την επιφάνεια με στεγνό πανί ή λευκό κετσέ.

Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το WET PLUS S θα πρέπει να προστατευθούν για τουλάχιστον 5 ώρες από βροχή και υψηλές θερμοκρασίες. Βατότητα της επιφάνειας μετά από 8 ώρες.

Συστάσεις:

 • Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
 • Μην προσθέτετε νερό ή αλλα υγρά
 • Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +10°C και υψηλότερες από +30°C
 • Μην το εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειας
 • Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται να προηγείται εφαρμογή μιας στρώσης του PROTECT 300 S

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.