NOVACOLOR HNR

Σιλικόνη για σφράγιση και συγκόλληση

Σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης δικτύωσης σε συγκεκριμένες αποχρώσεις του χρωματολογίου αρμών NOVAMIX. Κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών με κινητικότητα σε ντουζιέρες, πισίνες, για αρμούς μεταξύ φυσικών λίθων, πατητής τσιμεντοκονίας, βοτσαλωτών που κατασκευάστηκαν με χρήση των υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE. Σε υγρούς χώρους και απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται η προεπάλειψη του αρμού με PRIMER NR 2K.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Πακέτο: Φύσιγγες 280 ml

Περιγραφή

 • Η σιλικόνη NOVACOLOR HNR είναι κατάλληλη για:
  • σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από:
   • γυαλί, πλακίδια, υαλότουβλα
   • πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυακρυλικά, πολυεστέρες)
   • αλουμίνιο
   • ξύλο (με βερνίκι ή βαφή)
  • εφαρμογές σε:
   • εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
   • οικίες
   • δημόσιους χώρους όπως εστιατόρια, νοσοκομεία, κτλ.
   • βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους
 • Μορφή: πάστα
 • Πυκνότητα: 1,02 ±0,05 kg/L
 • Δημιουργία επιφανειακής μεμβράνης: 10-15 λεπτά
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C
 • Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -40°C έως

Τρόπος εφαρμογής:

Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί το υλικό θα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από λίπη, σκόνες, κλπ. Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητης ταινίας εκατέρωθεν του αρμού εφαρμογής, ως οδηγός τοποθέτησης. Βιδώστε το ακροφύσιο σε ένα χειροπίστολο ή αεροπίστολο και κόψτε την φύσιγγα στην επιθυμητή διάμετρο ροής. Αμέσως μετά την εφαρμογή, η επιφάνεια λειαίνεται με την βοήθεια σπάτουλας και απομακρύνεται η αυτοκόλλητη ταινία.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε αρμούς με πλάτος:

 • Μικρότερο από 3-4 χιλιοστά
 • Μεγαλύτερο από 30-40 χιλιοστά

Επιπλέον

 • Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που έλθει το υλικό σε
  επαφή με τα μάτια, συνιστάται ξέπλυμα με άφθονο νερό
 • Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Καθαρισμός:

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό, όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.