ACID CLEAN TURBO

Ισχυρό όξινο καθαριστικό κεραμικών πλακιδίων

Ισχυρό όξινο διάλυμα κατάλληλο για αποτελεσματικό και σε βάθος καθαρισμό πλακιδίων από υπολείμματα τσιμέντου, επιχρισμάτων, κόλλας και αρμόστοκων πλακιδίων βάσεως τσιμέντου. Η ειδική του σύνθεση ξαναζωντανεύει τα χρώματα των πλακιδίων και των αρμών που είχαν ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Χρησιμοποιείται επίσης για τον αρχικό καθαρισμό πλακοστρώσεων από υλικά τοποθέτησης βάσεως τσιμέντου αλλά και για διευκόλυνση της διαδικασίας αποκάλυψης των ψηφίδων σε επιστρώσεις βοτσαλωτών με χρήση του υδραυλικού συνδετικού NOVACEM CREATIVE. Σε λείες επιφάνειες όπως γυαλισμένοι φυσικοί λίθοι και  μωσαϊκά αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις αμφιβολιών να προηγείται δοκιμή.

Κατανάλωση: 1 L/7-10 m²
Χρώμα: Διαυγές υποκίτρινο
Συσκευασία: 5 L / Παλέτα: 480 L, 1 L / Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το ισχυρό όξινο καθαριστικό ACID CLEAN TURBO είναι κατάλληλο για:
  • επιφάνειες όπως:
    • κεραμικά, γρανιτοπλακίδια, υαλοψηφίδες και Cotto
    • φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων
    • σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή επιχρίσματα
    • για τον αρχικό καθαρισμό των κονιαμάτων NOVACEM CREATIVE
  • τον καθαρισμό από:
    • υπολείμματα τσιμέντων και ασβέστη
    • κόλλες, επιχρίσματα και αρμόστοκους
    • άλατα, πουρί και μη λιπαρούς λεκέδες
    • σκουριές και στίγματα από γλάστρες
  • εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους:
    • οικίες και δημόσιους όπως εστιατόρια, νοσοκομεία, κ.λπ.
    • βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,05 ± 0,05 kg/L
 • pH: 0

Τρόπος εφαρμογής:

Το ACID CLEAN TURBO αραιώνεται σε όλες τις αναλογίες με νερό. Εφαρμόστε το υλικό ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια που είναι να καθαριστεί αραιωμένο ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και του ρύπου. Αφήστε να δράσει το υλικό από λίγα έως 10 - 20 λεπτά. Εάν απαιτηθεί τρίψτε ελαφρά με σφουγγάρι. Στο τέλος της διαδικασίας, σε όλες τις περιπτώσεις, να γίνεται προσεκτικό ξέπλυμα της επιφάνειας με άφθονο καθαρό νερό. Σε ιδιαίτερα επίμονους ή βαθιά εμποτισμένους λεκέδες επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε γυαλισμένες επιφάνειες, συνιστάται να προηγείται δοκιμή σε ένα μικρό μη εμφανές τμήμα της επιφάνειας.

Συστάσεις:

Να μην χρησιμοποιείται σε:

 • επιφάνειες ευαίσθητες σε οξέα όπως γυαλισμένα μάρμαρα
 • ξύλο, μεταλλικές και χρωμιωμένες επιφάνειες, ανοδιωμένο αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, ψευδάργυρο, κ.λπ.
 • υλικά ασβεστώδους προέλευσης
 • επιφάνειες άγνωστης αντοχής σε οξέα χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή
 • για την απομάκρυνση λιπαρών λεκέδων
 • φυσικές πέτρες που περιέχουν σίδηρο (π.χ Serizzo), μπορεί να προκληθεί αλλαγή χρώματος

Ειδικές σημειώσεις:

 • περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την χρήση του πάνω σε τσιμεντοειδείς αρμόστοκους
 • σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα μπορεί να αυξηθεί η αδρότητα
 • σε περίπτωση που απαιτείται αραίωση, να προστίθεται το ACID CLEAN TURBO στο νερό και όχι αντίστροφα
 • να μην αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά
 • κατά την διάρκεια της χρήσης του πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και προστατευτική μάσκα για τις αναπνευστικές οδούς
 • προστατέψτε ερμητικά όλες τις επιφάνειες που θα μπορούσαν να διαβρωθούν από το ίδιο το καθαριστικό ή τους ατμούς
 • πριν την χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
 • φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.