ALCALINE CLEANER

Επαγγελματικό αλκαλικό καθαριστικό λεκέδων πολλαπλών χρήσεων

Συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για γρανιτοπλακίδια, κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πατητές τσιμεντοκονίες, διακοσμητικές επιστρώσεις PLANOCOLOR MICROCEMENT, PLANOCOLOR TERRAZZO, PLANOCOLOR GRANIT και PLANOCOLOR RESIN. Είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση προστατευτικών κεριών αλλά και ‘λιπαρών’ ρύπων όπως “ροδιές” από λάστιχα και μαύρες γραμμές από σόλες παπουτσιών. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό και σαν καθαριστικό σε συνεργεία αυτοκινήτων, ζάντες, ψησταριές. Για ειδικές εφαρμογές χρησιμοποιείται ακόμη και αδιάλυτο σε στεγνή επιφάνεια κατόπιν δοκιμής. Πάντα ξεπλένουμε καλά με νερό. Μην το εφαρμόζετε σε  γυαλισμένες επικαλύψεις χωρίς δοκιμή.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή
Χρώμα: Διαυγές κιτρινωπό
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 450 L, 480 L

Περιγραφή

 • Το ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό ALCALINE CLEANER είναι κατάλληλο για:
  • τον καθαρισμό σκυροδέματος, πλακιδίων και φυσικών λίθων από:
   • λιπαρά υπολείμματα και λεκέδες, γράσα και έλαια
   • μαυρίλες από παπούτσια και επίμονους οικιακούς ρύπους
   • παρκετίνες και κεριά δαπέδων
  • επιφάνειες όπως:
   • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια
   • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
   • ορυκτές μη ευαίσθητες σε αλκαλικά διαλύματα
  • εφαρμογές σε:
   • οικίες
   • δημόσιους χώρους όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.λπ.
   • βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,07 ± 0,02 kg/L
 • pH: 11 ± 0,5

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε το ALCALINE CLEANER διαλυμένο σε νερό 1:10 ως 1:100 ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και του ρύπου στην προς καθαρισμό επιφάνεια και αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 – 10 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά με βούρτσα ή σφουγγάρι. Στο τέλος της διαδικασίας, σε όλες τις περιπτώσεις, να γίνεται προσεκτικό ξέπλυμα της επιφάνειας με άφθονο νερό. Σε ιδιαίτερα επίμονους ή βαθιά εμποτισμένους λεκέδες επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Για αφαίρεση υδατικών κεριών και παρκετίνης αραίωση 1:10 ως 1:20. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε γυαλισμένες επιφάνειες, συνιστάται να προηγείται δοκιμή σε ένα μικρό μη εμφανές τμήμα της επιφάνειας.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε:

 • Επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
 • Σε γυαλισμένες επιφάνειες χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή
 • Για την απομάκρυνση υπολειμμάτων τσιμέντου
 • Πριν την χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα
 • Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.