HARD REMOVER

Αφαιρετικό σκληρών λεκέδων απο πετρώματα και ευαίσθητες επιφάνειες

Διαυγές υδατικό διάλυμα ειδικής σύνθεσης, που μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και αδιάλυτο για τον καθαρισμό δύσκολων λεκέδων από πλακάκια, ορυκτές επιφάνειες καθώς και επιστρώσεις πατητής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR PREMIUM. Η ειδική του σύνθεση δεν αλλοιώνει την απόχρωση των αρμών και δεν διαβρώνει ντουζιέρες και αξεσουάρ μπάνιου και κουζίνας επαναφέροντας την αρχική τους λάμψη. Κατάλληλο για τον καθαρισμό και αφαίρεση δύσκολων λεκέδων όπως: άλατα, πουρί και υπολείμματα σαπουνιών, ίχνη τσιμέντου και σκουριάς, καφέ, κρασί και εγχρώμους μη λιπαρούς λεκέδες. Σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως πχ πατητές τσιμεντοκονίες όπως επίσης και σε γυαλισμένες επιφάνειες, συνιστάται να προηγείται δοκιμή.

Κατανάλωση: 15-20 m²/L
Χρώμα: Διαυγές κιτρινωπό
Πακέτο: Δοχεία 1 L
Παλέτα: 450 L

Περιγραφή

 • Το υψηλών επιδόσεων καθαριστικό δύσκολων λεκέδων HARD REMOVER είναι κατάλληλο:
  • για τον καθαρισμό και αφαίρεση δύσκολων λεκέδων όπως:
   • άλατα, πουρί και υπολείμματα σαπουνιών
   • ίχνη τσιμέντου και σκουριάς
   • καφέ, κρασί και εγχρώμους μη λιπαρούς λεκέδες
  • για τον καθαρισμό και αφαίρεση δύσκολων λεκέδων από επιφάνειες όπως:
   • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια
   • ορυκτές μη ευαίσθητες σε όξινα επιφάνειες
   • πατητές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR MICROCEMENT
  • για εφαρμογές σε:
   • οικίες
   • δημόσιους χώρους όπως εστιατόρια, νοσοκομεία, κ.λπ.
   • βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,05 ± 0,05 kg/L
 • pH: 1,5 ± 0,5

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε το HARD REMOVER αδιάλυτο ή ελαφρώς διαλυμένο με νερό, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και του ρύπου, χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι, πινέλο ή ρολό και αφήστε το προϊόν να δράσει για 3 – 5 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά με σφουγγάρι. Στο τέλος της διαδικασίας, σε όλες τις περιπτώσεις, να γίνεται προσεκτικό ξέπλυμα της επιφάνειας με άφθονο νερό. Σε ιδιαίτερα επίμονους ή βαθιά εμποτισμένους λεκέδες επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε γυαλισμένες επιφάνειες, συνιστάται να προηγείται δοκιμή σε ένα μικρό μη εμφανές τμήμα της επιφάνειας.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε:

 • επιφάνειες ευαίσθητες σε οξέα
 • σε γυαλισμένες επιφάνειες χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή
 • για την απομάκρυνση λιπαρών λεκέδων
 • Πριν την χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα
 • Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.