NEUTROCLEANER

Ουδέτερο καθαριστικό για τον καθημερινό καθαρισμό και συντήρηση επιφανειών

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό γενικής χρήσης για αφαίρεση οικιακών λεκέδων από σκυρόδεμα, πλακίδια, φυσικούς λίθους και ευαίσθητες επιφάνειες. Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα, απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους σε βάθος και επαναφέρει την αρχική απόχρωση και λάμψη.  Κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό και συντήρηση επιφανειών όπως κεραμικά πλακίδια και γρανιτοπλακίδια, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, μάρμαρα, PVC, linoleum, χαλαζιακά δάπεδα και γρανιτοσοβάδες PLANOCOLOR GRANIT, ξύλινα παρκέ, πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR MICROCEMENT, τοίχους, δάπεδα, ντουλάπες, καθώς και διακοσμητικές επιστρώσεις PLANOCOLOR TERRAZZO και PLANOCOLOR RESIN. Σε μεγάλη αραίωση δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Κατανάλωση: 1200 - 1500 m²/L με αραίωση 1:200
Χρώμα: Διαυγές
Πακέτο: Δοχεία 1 L, Δοχεία 5 L
Παλέτα: 450 L, 480 L

Περιγραφή

 • Το ουδέτερο καθαριστικό NEUTROCLEANER είναι κατάλληλο για:
  • τον καθαρισμό σκυροδέματος, πλακιδίων και φυσικών λίθων από:
    • καφέ, κρασί, λιπαρά υπολείμματα και άλλους λεκέδες
    • μαυρίλες από παπούτσια, οικιακούς ρύπους
  • επιφάνειες όπως:
    • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια
    • σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, μάρμαρα, PVC, linoleum, κ.λπ.
    • τοίχοι, δάπεδα, ντουλάπες, κ.λπ.
  • εφαρμογές σε:
    • οικίες
    • δημόσιους χώρους όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.λπ.
    • βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους
 • Μορφή: υγρό
 • Πυκνότητα: 1,05 ± 0,02 kg/L
 • pH: 7 ± 0,2

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε ποσότητα NEUTROCLEANER 30– 50 ml σε 3 λίτρα καθαρό νερό στην προς καθαρισμό επιφάνεια και αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 – 10 λεπτά. Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά με βούρτσα ή σφουγγάρι. Δεν χρειάζεται να γίνεται ξέπλυμα της επιφάνειας. Σε ιδιαίτερα επίμονους ή βαθιά εμποτισμένους λεκέδες μπορεί να εφαρμοστεί αδιάλυτο στην επιφάνεια που έχει λεκιάσει. Σε αυτή την περίπτωση αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά και ξεπλένεται με καθαρό νερό.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται σε:

 • σε ιδιαίτερα ευαίσθητες επιφάνειες χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμή
 • Πριν την χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα
 • Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.