MARMOFLEX S2

Ιδιαίτερα ελαστική κόλλα πλακιδίων και στεγανωτικό κονίαμα

Ενός συστατικού ιδιαίτερα ελαστική και ισχυρή κόλλα πλακιδίων που λειτουργεί και σαν στεγανωτικό κονίαμα. Έχει επιδόσεις συγκόλλησης που κατά περίπτωση είναι τριπλάσιες από τις απαιτούμενες των προτύπων που διέπουν τις κόλλες πλακιδίων.  Έχει διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής (> 60 λεπτά) με εφαρμογή και σε υψηλές θερμοκρασίες (+45oC). Είναι ιδανική για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων και πολύ μεγάλων διαστάσεων. Κατάλληλη και για τοποθέτηση λευκού μαρμάρου ή ανακατασκευασμένων πετρωμάτων (εκτός αυτών με βάση κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο). Κατάλληλη για πισίνες, προσόψεις, ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι, ακόμη και για τοποθέτηση πλακιδίων σε κόντρα πλακέ σε εξωτερικούς χώρους (ISO 13007-1:2010 C2TE S2 P2) . Για στεγανοποίηση σε ένα βήμα η εφαρμογή να γίνεται με σπάτουλα Νο 12 σε επίπεδη επιφάνεια. Για πισίνες, βαριά πλακίδια ή εφαρμογή συγκόλλησης & στεγανοποίησης σε δύο στάδια, προηγείται στρώση σε πάχος 2mm και μετά από 6 ώρες ακολουθεί η συγκόλληση του πλακιδίου. Εξαιτίας της ειδικής της σύνθεσης παρέχει μειωμένη κατανάλωση κατά 20% σε σχέση με τις συνήθεις κόλλες πλακιδίων, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο και μείωση του κόστους μεταφοράς και εργασίας.

Κατανάλωση: 1,0 kg/m²/mm πάχους
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 20kg
Παλέτα: 1200 kg

Περιγραφή

 • Η MARMOFLEX S2 είναι κατάλληλη για:
  • επικόλληση πλακιδίων και ταυτόχρονη στεγανοποίηση σε:
   • εξωτερικούς χώρους όπως ταράτσες, βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, κ.λπ.
   • εσωτερικούς χώρους όπως ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
   • όλους του οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους
  • γρανίτες, λευκά μάρμαρα και ανακατασκευασμένα πετρώματα με ευαισθησία στην υγρασία
  • τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων, τεχνητού γρανίτη, φυσικών λίθων ακόμα και ευαίσθητων στην υγρασία κ.λπ.:
   • μεγάλων διαστάσεων
   • σε επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία όπως γραφεία, εμπορικά κέντρα κτλ.
   • σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης
   • τοποθετήσεις υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εφαρμογής όπως αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
   • σε σχεδόν σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων
 • Μορφή: Σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: > 6 ώρες
 • Ανοιχτός χρόνος: > 60 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: ≈ 60 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 6 ώρες
 • Αρμολόγηση: μετά από 12 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +45°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να έχουν ωριμάσει επαρκώς, να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της MARMOFLEX S2 σε αυτά. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία.

Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER, το ACID CLEAN ή το ACID CLEAN TURBO και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος: 

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου MARMOFLEX S2 (20 kg) με 5,8 – 6,2 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές για τουλάχιστον για 3-5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Αφήστε να ωριμάσει το προϊόν για 5 λεπτά και αναδεύστε ξανά. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται.

Τρόπος εφαρμογής:

Α. Χρήση ως κόλλα πλακιδίων:

Η MARMOFLEX S2 εφαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου με οδοντωτή σπάτουλα που θα δώσει το σωστό πάχος ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Τα πλακίδια τοποθετούνται, ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση, επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για την πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα.

Β. Ταχεία εφαρμογή συγκόλλησης και στεγανοποίησης σε ένα βήμα:

Βασική προϋπόθεση για τον συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής είναι το υπόστρωμα να είναι επίπεδο χωρίς ανισοσταθμίες. Εφαρμόστε την MARMOFLEX S2 με οδοντωτή σπάτουλα, ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων, τουλάχιστον όμως Νο 12 και διαστρώστε στην νωπή ακόμα στρώση, πιέζοντας προσεκτικά τα πλακίδια στην θέση τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια μονολιθική και συνεχούς στρώσης συγκόλλησης και στεγανοποίησης. Το συνολικό πάχος της συνεχούς στρώσης θα πρέπει να είναι 4-5 mm.

Γ. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε δύο βήματα:

Εφαρμόστε με λεία σπάτουλα την MARMOFLEX S2 σε μια συνεχή στρώση, ασκώντας πίεση στο υπόστρωμα ώστε να διασφαλιστεί επαρκής πρόσφυση. Το πάχος εφαρμογής θα πρέπει να είναι περίπου 2 mm.

Η τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται μετά από περίπου 6 ώρες χρησιμοποιώντας κατάλληλη σπάτουλα ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 4 mm όπου τα 2 mm είναι η στεγανωτική στρώση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς η προηγούμενη στρώση πριν την τοποθέτηση της επόμενης.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής πρέπει να προηγείται, πριν την στρώση στεγανοποίησης – επικόλλησης, η σφράγιση των κρίσιμων περιοχών όπως γωνίες και ακμές. Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μια στρώση του κονιάματος σε πλάτος των 5 – 10 εκατοστών τόσο στο δάπεδο, όσο και τους τοίχους ή κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής και ενσωματώνοντας στο νωπό ακόμα κονίαμα κατάλληλη γάζα ή πλέγμα.

Αρμολόγηση:

Η αρμολόγηση μπορεί να γίνει περίπου 12 ώρες από την εφαρμογή των πλακιδίων. Στην περίπτωση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος αναμονής. Για αρμούς πλάτους έως 10mm συνιστάται η χρήση του NOVAGROUT F ή του NOVACOLOR GLASS για αρμούς με ιδιαίτερα λεία υφή. Για αρμούς πλάτους από 5 - 20mm το NOVAGROUT G. Για εφαρμογές σε χώρους όπου απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες υγιεινής και αυξημένες αντοχές συνιστάται η χρήση εποξειδικού στόκου NOVAGROUT EPOXY.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +45°C
 • σε κάθετες επιφάνειες όπως και σε πισίνες σε ένα βήμα ως στεγανωτικό κονίαμα και κόλλα πλακιδίων
 • επάνω σε μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • σε πισίνες χωρίς επικάλυψη με πλακίδια
 • Προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 12 ώρες
 • Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο η MARMOFLEX S2 είναι ακόμα νωπή. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.