NOVACOL FLOWSET

Κόλλα πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων για δάπεδα που εξασφαλίζει 100% κάλυψη της πλάτης της επικάλυψης C2E S1

Τσιμεντοειδές ελαστικό και στεγανωτικό κονίαμα και κόλλα πλακιδίων 2 σε 1 με ταχεία ωρίμανση και διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Για επιφάνειες όπου το κονίαμα θέλουμε να κάνει στεγανοποίηση, απαιτείται η χρήση σπάτουλας No 10 και άνω, ώστε να εξασφαλιστεί ελάχιστο πάχος 4mm (2mm σαν υλικό στεγανοποίησης και 2mm σαν κόλλα). Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε επίπεδη επιφάνεια. Για συγκόλληση σοβατεπί ή πλακιδίων μεσαίων διαστάσεων σε τοίχους (πχ πισίνες – μπάνια) γίνεται ανάμιξη με μειωμένη ποσότητα νερού. Κατάλληλη για εφαρμογές όπως χώροι με βαριά κυκλοφορία, βιομηχανίες για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, γρανιτοπλακιδίων, πλακάκι σε πλακάκι, πλακοστρώσεις σε δώματα, βεράντες, δεξαμενές.

Κατανάλωση: 1,3 kg/m²/mm
Χρώμα: Γκρι
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1350 kg

Περιγραφή

 • Η NOVACOL FLOWSET είναι κατάλληλη για:
  • επικόλληση πλακιδίων και ταυτόχρονη στεγανοποίηση σε:
    • εξωτερικούς χώρους όπως ταράτσες, βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, κ.λπ.
    • εσωτερικούς χώρους όπως ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
  • τοποθέτηση πλακιδίων:
    • μεγάλων διαστάσεων
    • σε επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
    • σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης
    • σε σχεδόν όλους τους τύπους υποστρωμάτων
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά
 • Αρμολόγηση: μετά από 12-24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της NOVACOL FLOWSET σε αυτά. Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία.

Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου NOVACOL FLOWSET (25 kg) με 5,0 – 5,5 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά φροντίζοντας να αφαιρέσετε από τα τοιχώματα και το πυθμένα τα μέρη της σκόνης που δεν έχουν διαλυθεί καλά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου μια 45 – 60 λεπτά διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την ανάμιξη με το χέρι.

Τρόπος εφαρμογής:

Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής πρέπει να προηγείται, πριν την στρώση στεγανοποίησης – επικόλλησης, η σφράγιση των κρίσιμων περιοχών όπως γωνίες, ακμές και αρμούς μεταξύ διαφορετικών υποστρωμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μια στρώση NOVACOL FLOWSET σε πλάτος περίπου 10 εκατοστών τόσο στο δάπεδο, όσο και τους τοίχους ή κάθε άλλο κάθετο στοιχείο της κατασκευής και ενσωματώνοντας επι της νωπής στρώσης τις ειδικές ταινίες στεγάνωσης και τεμάχια. Κατόπιν πρέπει με μια δεύτερη στρώση NOVACOL FLOWSET να καλυφθούν οι μεμβράνες.

1.Ταχεία εφαρμογή συγκόλλησης και στεγανοποίησης σε ένα βήμα
Βασική προϋπόθεση για τον συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής είναι το υπόστρωμα να είναι επίπεδο χωρίς μεγάλες ανισοσταθμίες. Εφαρμόστε την NOVACOL FLOWSET με οδοντωτή σπάτουλα, ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων, τουλάχιστον όμως Νο 10 και διαστρώστε άμεσα, στην νωπή ακόμα στρώση, πιέζοντας προσεκτικά τα πλακίδια στην θέση τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια μονολιθική και συνεχούς στρώσης συγκόλληση και στεγανοποίηση. Το συνολικό πάχος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4-5 mm, όπου η στρώση στεγανοποίησης, κάτω από την συγκολλητική στρώση, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 mm. Η σύνθεση του κονιάματος επιτρέπει την επικόλληση, ακόμα και μεγάλων διαστάσεων πλακιδίων, χωρίς την εφαρμογή επιπλέον στρώσης στην πλάτη των πλακιδίων.

2. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε δύο βήματα
Α. Στεγανωτική επίστρωση. Εφαρμόστε με λεία σπάτουλα την NOVACOL FLOWSET σε μια συνεχή στρώση, ασκώντας αρκετή πίεση στο υπόστρωμα ώστε να διασφαλιστεί επαρκής πρόσφυση. Το πάχος εφαρμογής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 mm.
Β. Τοποθέτηση πλακιδίων. Η επικόλληση γίνεται μετά από περίπου 3 ώρες (στους 20°C), χρησιμοποιώντας κατάλληλη σπάτουλα ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου. Το συνολικό πάχος εφαρμογής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 4 mm όπου τα 2 mm είναι η στεγανωτική στρώση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ωριμάσει επαρκώς η προηγούμενη στρώση πριν την τοποθέτηση της επόμενης.

Αρμολόγηση:

Η αρμολόγηση μπορεί να γίνει περίπου 6 ώρες από την εφαρμογή των πλακιδίων. Στην περίπτωση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος αναμονής. Για αρμούς πλάτους έως 10mm συνιστάται η χρήση του NOVAGROUT F ή του NOVACOLOR GLASS για αρμούς με ιδιαίτερα λεία υφή. Για αρμούς πλάτους από 5 - 20mm του NOVAGROUT G. Για εφαρμογές σε χώρους όπου απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες υγιεινής και αυξημένες αντοχές συνιστάται η χρήση εποξειδικού στόκου NOVAGROUT EPOXY.

Συστάσεις:

Να μην εφαρμόζεται:

 • σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
 • σε ένα βήμα, στεγανοποίηση και συγκόλληση, σε πισίνες και κατακόρυφες επιφάνειες
 • επάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως πολυουρεθανικά, ακρυλικά, μονωτικά και βαφές
 • επάνω σε μεμβράνες PVC, ασφαλτόπανα και εν γένει υλικά που πολυμερίζονται μακροπρόθεσμα
 • επάνω σε σαθρά ή υποστρώματα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς
 • σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
 • σε πισίνες χωρίς επικάλυψη με πλακίδια
 • υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή ισχυρό άνεμο
 • Προφυλάξτε από βροχή ή από παγετό τις πρώτες 24 ώρες
 • Mην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
 • Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Καθαρισμός:

Εργαλεία, δοχεία, πλακάκια κτλ. καθαρίζονται με νερό όσο η NOVACOL FLOWSET είναι ακόμα νωπή. Μετά την σκλήρυνση ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα.

Νομικές Σημειώσεις:

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.