MARMOFLEX

Ταχείας ωρίμανσης & μεγάλου ανοιχτού χρόνου τσιμεντοειδής κόλλα με υψηλή ελαστικότητα C2TE S2

Ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα υψηλής ελαστικότητας με διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Για τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων και φυσικών λίθων μεγάλων διαστάσεων με ευαισθησία στην υγρασία. Για τοποθέτηση λευκού μαρμάρου ή ανακατασκευασμένων πετρωμάτων (εκτός αυτών με βάση κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο). Κατάλληλη για πισίνες, προσόψεις, ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι. Κατάλληλη για επενδύσεις με πέτρα εξαιτίας της εξαιρετικής θιξοτροπίας της. Πιστοποιημένη για εφαρμογές σε καράβια ως μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM. Για πέτρες μεγάλου πάχους μπορεί να αναμιχθεί με την άμμο M 1000.

Κατανάλωση: 2-7 kg/m²
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1250 kg

Περιγραφή

 • Η ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα υψηλής ελαστικότητας με διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής MARMOFLEX είναι κατάλληλη για:
  • συγκόλληση επικαλύψεων όπως:
     • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια μεγάλων διαστάσεων
     • κεραμικές και υαλοψηφίδες
     • ευαίσθητα στην υγρασία μάρμαρα και φυσικούς λίθους
  • εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:
     • εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κτλ.
     • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
     • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία και ενδοδαπέδια θέρμανση
  • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
     • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
     • υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κτλ.
     • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
     • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 12 ώρες
 • Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 6 ώρες
 • Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 12 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της MARMOFLEX σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμείξτε το περιεχόμενο ενός σάκου MARMOFLEX (25 kg) με 7 – 7,5 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 4 ώρες διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την ανάμιξη με το χέρι. Για εφαρμογές μεγάλου πάχους, άνω των 10 mm, συνιστάται η προσθήκη της άμμου Μ 1000 κατά 20% κατά βάρος.

Τρόπος εφαρμογής:

Τα πλακίδια τοποθετούνται ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για να εξασφαλίσουμε πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα. Η ποσότητα της κόλλας θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Ο ανοιχτός χρόνος της MARMOFLEX σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι 30 λεπτά. Αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως απευθείας έκθεση σε δυνατό ήλιο, ξηρός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ή ένα ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα πιθανόν να μειώσουν τον ανοιχτό χρόνο δραστικά. Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων να γίνεται έλεγχος αν η κόλλα έχει σχηματίσει μια επιφανειακή μεμβράνη. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να χτενιστεί ξανά η επιφάνεια της πριν την εφαρμογή των πλακιδίων. Μικροδιορθώσεις στη θέση των πλακιδίων πρέπει να γίνουν μέσα σε 30 λεπτά. Οι επενδύσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας την MARMOFLEX πρέπει να προστατευθούν από βροχή και από έντονη έκθεση σε ήλιο ή παγετό για τουλάχιστον 24 ώρες.