MARMORAPID MR

Χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων & φυσικών λίθων κατηγορίας C1E

Χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων σε μορφή σκόνης, λευκού χρώματος αποτελούμενη από τσιμέντο, άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας που επιτρέπει πάχος διάστρωσης ως 30 mm και ειδικά πρόσθετα. Έχει εκτεταμένο χρόνο εργασιμότητας και είναι υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για σχεδόν όλα τα συνήθη υποστρώματα για οριζόντιες εσωτερικές επιφάνειες.

Κατανάλωση: 2,5-7 kg/m²
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg
Παλέτα: 1250 kg

Περιγραφή

 • Η χονδρόκοκκη τσιμεντοειδής κόλλα MARMORAPID MR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
  • συγκόλληση επικαλύψεων όπως:
   • κεραμικά πλακίδια
   • φυσικούς λίθους μη ευαίσθητους στην υγρασία
  • εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες όπως:
   • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια, κουζίνες
   • επιφάνειες κανονικής κυκλοφορίας
  •  εξομάλυνση ατελειών του υποστρώματος, λόγω της εφαρμογής σε μεγάλο πάχος
  • τοποθετήσεις σε υποστρώματα όπως:
   • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
   • μη απορροφητικά υποστρώματα με κατάλληλο αστάρι
 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 3 ώρες
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 40 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες
 • Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της MARMORAPID MR σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία. Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα ή σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου MARMORAPID MR (25 kg) με 6 – 7 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 3 ώρες διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την ανάμιξη με το χέρι.

Τρόπος εφαρμογής:

Η ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Τα πλακίδια τοποθετούνται ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για να εξασφαλίσουμε πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα. Ο ανοιχτός χρόνος της MARMORAPID MR σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι 30 λεπτά. Αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως απευθείας έκθεση σε δυνατό ήλιο, ξηρός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ή ένα ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα πιθανόν να μειώσουν τον ανοιχτό χρόνο δραστικά. Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων να ελέγχουμε αν η κόλλα έχει σχηματίσει μια επιφανειακή μεμβράνη στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να χτενιστεί ξανά η επιφάνεια της πριν την εφαρμογή των πλακιδίων. Μικροδιορθώσεις στη θέση των πλακιδίων πρέπει να γίνουν μέσα σε 40 λεπτά.

Αρμολόγηση:

Η αρμολόγηση μπορεί να γίνει περίπου 24 ώρες από την εφαρμογή των πλακιδίων. Στην περίπτωση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος αναμονής. Για αρμούς πλάτους έως 10mm συνιστάται η χρήση του NOVAGROUT F ή του NOVACOLOR GLASS για αρμούς με ιδιαίτερα λεία υφή. Για αρμούς πλάτους από 5 - 20mm του NOVAGROUT G ή του NOVAGROUT ULTRA G για αρμούς πλάτους από 10 - 50mm. Για εφαρμογές σε χώρους όπου απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες υγιεινής και αυξημένες αντοχές όπως σε πισίνες συνιστάται η χρήση εποξειδικού στόκου NOVAGROUT EPOXY. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των αντίστοιχων προϊόντων.